art. 577-6 § 6, 2e lid

Geen reacties
SCORPIOEN
Offline


gegeven : een groep van (zes) gebouwen voor een totaal van 100000 eenheden.
Vier van die 6, goed voor 20000 aandelen elk, en twee van 10000 aandelen elk.


De lasten van de gemeenschappelijke delen van elk gebouw zijn uitsluitend ten laste van de mede-eigenaars van elk geboiuw, het zijn dan ook enkel die eigenaars die deel nemen aan de stemming over die lasten, mits ze het goed beheer van het geheel niet schaden.

mijn vraag  is het dan ook zo dat voor de stembeurten per gebouw, de aanwezige mede-eigenaar met minstens de helft van de kwotiten en de helft van het aantal kavels moeten aanwedzig of vertegenwoorfdigd zijn.? Rnn dat niemand van die eigenaars die effectiefaanwezig zijn,  meer dan 3 vilmachten mag hebben, mits hij/zij niet meer dan 1/10e van........

da is mijn vrtaag ;  ... niet meer dan 1/10 van  ofwel 100000 sten heeft, fof moet het zijn "...niet meer dan 1/10e van 10000 sten heeft "

dank

 ter info :elk de zes gebouwen heeft een eigen basisakte, eigen reglement van mede-eigendom, en hadden krachtens de wet van 1994 een inschrijving bij de kruispuntbank maar niet meer sedert de wet van 2010, omdat de Algemene vergadering van  de hoofdverrening  niet aan een 4/5e van de aandelen geraakte om deelerenigingen op te richten.

 


mvg