art 577-6 §8 1e lid

4 antwoorden [Laatste bericht]
SCORPIOEN
Offline


  De wet zegt " De belissingen van de Algemene Vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de mede-eigenaars die op het ogenblik van de stemming aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tenzij de wet een gekwalificeerde meerderheid vereist "

Een syndicus gebruikt nu al 8 jaar de som van de uitgebrachte JA * en NEEN stemmen als noemer voor het berekenen van de uitslag.

Zou het kunnen dat genemd artikel van de wet geen dwingend recht is ( art 577-14 BW)


met dank


mvg

syn-d-icus
Offline
dwingend recht: ja
Alle art. mbt de gedwongen mede-eigendom zijn van dwingend recht.
SCORPIOEN
Offline
577-6 § 8, 1e lid


Zo ja, dus :  volgens 2e lid van art 577-14 BW zijn alle clausules en/of beslissingen zelfs  lege doos, onbestaande of zonder voorwerp.

De procentuele uitslag van de stembeurten is dus niet correct, zodat mogelijks ook genomen beslissingen niet juist zijn.

Als " de betaler beslist " wanneer het gaat over kosten en lasten aan één gebouw van een VME Groep van gebouwen, kom je dan vlug voor verrassingen te staan.

Voor de komende Algemene Vergadering die voor de deur staat maar uitgesteld wordt en zal moeten gebeuren binnen de 5 maanden  volgend op 1 juli a.s. ( volgens huidige stand van zaken ) zal dat extra telwerk betekenen voor de syndicus.

Wait and see.


 


mvg

SCORPIOEN
Offline
art 577-6 § 8 1e lid


Beste,

 omdat de laatste zin zegt " tenzij de wet een gekwalificeerde meerderheid vereist " vrees ik dat dit eventueel kan begrepen worden dat die niet " ..van de stemmen van de mede-eigenaars die op het ogenblik van de stemming aanwezig of vertegenwoordigd " moet zijn.

Wat moet ik daarop zeggen ?


tks

 


mvg

SCORPIOEN
Offline
art 577-6 § 8 1e lid


Verwijderd wegens dubbel gebruik

 


mvg