Art. 577-7, §1, 1° en art. 577-8/1 BW bevoegdheid RVME

5 antwoorden [Laatste bericht]
toso
Offline

Beste,
Er zou een procedure dienen te worden opgestart door de VME tegen derden.

Het is in deze belangrijk dat iemand het voortouw neemt in dit dossier en hierin de leiding neemt om tot een compromis te komen of een procedure op te starten.

Kan er aan een mede-eigenaar die het dossier beheerst een mandaat krijgen van de algemene vergadering om de VME te vertegenwoordigen bij de opstart en het verder verloop inzake de onderhandelingen en of opstart en opvolging procedure?

Het is ook niet eenvoudig aangaande het betalen van de advocaatskosten.

Toch is het belangrijk dat een procedure wordt opgestart.

Kan een mede-eigenaar voorstellen om de advocaatkosten voor te schieten indien er mede-eigenaars weigeren om te procederen en er geen voldoende meerderheid zou zijn?

Kan iemand mij hierop antwoord geven aub?

Mvg


 

SCORPIOEN
Offline
Art. 577-7, §1, 1° en art. 577-8/1 BW bevoegdheid RVME

Enkel en alleen de syndicus kan in opdracht van de Algemene Vergadering een procedure starten namens de VME

Met " derden " bedoeld u vermoedelijk de leden van  de Raad van Mede-eigendom, gezien u verwijst naar art 577-8/1 BW

De Algemene Vergadering kan  de syndicus opdracht geven een procedure te starten tegen  1 of meer leden van de Raad van M-E elk afzonderlijk  gezien de individuele burgerlijke verantwoordelijkheid van elk van die leden, ook als ze collegiaal in de fout zijn gegaan.

Gezien de Raad van M-E toch ieder jaar vernieuwbaar is, en een procdure meestal meer dan een jaar duurt, moet men opletten dat zij bvb wel décharge gekregen hebben of zelfs herkozen werden.... dan heeft een eventuele procedure voor de rechtbank helemaal geen zin.

De Raad van Mede-eigendom heeft als enige wettelijke opdracht toezichty te houden op het werk van de syndicus. Zij kunnen weliswaar een specifieke opdracht krijgen van de Algemene Vergadering, voor de duur van 1 jaar, met 2/3e van de stemmen.
U kunt moeilijk op een en dezelfde Algemene Vergadering èn de Raad van M-E décharge geven èn de Raad van Beheer een opdracvht geven of een opdracht verlengenvoor 1 jaar en beslissen een procedure te starten tegen de leden van die Raad van M-E.

Wat je wel kan doen hangt af van wat je hen aanwrijft.

Of je ook als mede-eigenaar of een groep van mede-eigenaars klacht kunt indienen tegen elk van die leden van de RME persoonlijk is volgens mij mogelijk, maar dan  mag je verwachten dat er volgende jaar geen kandidaten meer zijn voor die Raad van M-E.

Bezint voor ge  begint ....maar niet de moed opgeven en evenmin wanhopen...


mvg

SCORPIOEN
Offline
Art. 577-7, §1, 1° en art. 577-8/1 BW bevoegdheid RVME

Verwijderd wegens dubbel gebbruik.


mvg

toso
Offline
Beste Scorpioen Dank voor uw

Beste Scorpioen

Dank voor uw antwoord.

De AV dient inderdaad vooraf het mandaat te geven aan de syndicus dat hij een procedure opstart ten opzichte van...

De 'derde' is hier in deze niet een lid van de RVME maar een buitenstaander, dus geen mede-eigenaar van de VME.

Een lid van de RVME heeft heel veel kennis van zaken in dit dossier ten opzichte van de tegenpartij (niet mede-eigenaar).

Mijn vraag hieromtrent was of de AV een mandaat/opdracht kan geven aan dit lid van de RVME om in deze de VME te vertegenwoordigen en of deze persoon (lid van de VME) alle nodige acties hiervoor kan ondernemen, zie art. 577-7§, 1, 1°, c als in art. 577-8/1 van het BW , of is het enkel de syndicus die een opdracht kan uitvoeren na het verkrijgen van een mandaat? 

Dan had ik nog een vraag ivm het bekostigen van deze procedure.
Veelal is het zo dat mede-eigenaars niet of weinig geneigd zijn om een procedure op te starten vanwege de kosten hieraan verbonden. Kan een mede-eigenaar (lid van de VME) vragen aan de AV of hij een bepaalde som mag voorschieten op een geblokkeerde rekening inzake de kost procedure én indien er een vonnis is in het voordeel van de VME deze dan terugkrijgen. 

Mvg

 

nescio1
Offline
B.W. Art. 577-6 § 4 (versie wetgeving 2018)

 
De AV beslist soeverein over de haar voorgelegde voorstellen onder de vorm van agendapunten (uiteraard binnen wettelijk kader : wetten, decreten, gemeente- en provinciereglementen, basisakte, contracten, in vorige AV behoorlijk goedgekeurde, en behoorlijk genotuleerde agendapunten, etc. )
 
Eveneens te vermijden: conflict met deontologie syndicus:
http://www.biv.be/de-vastgoedmakelaar/deontologie-van-de-vastgoedmakelaar

 
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-8 § 4 6 °

Blijkbaar heeft  de wetgever hier slechts een enkele vertegenwoordiger voor ogen.