Basisakte

7 antwoorden [Laatste bericht]
Lemmens Robert
Offline
Op de jaarlijkse algemene vergadering werd de jaarrekening met een meerderheid goedgekeurd. Achteraf blijkt dat een bepaalde betaling werd uitgevoerd met een andere verdeelsleutel dan bepaald in de basisakte.  Is die goedkeuring van de jaarrekening geldig?
Quimmo
Offline
Zo vlug mogelijk verzet aantekenen

Best tekent u zo vlug mogelijk aangetekend verzet aan bij de syndicus. Mede-eigenaars hebben in totaal 4 maanden na de algemene vergadering om beslissingen aan te vechten, volgens de nieuwe wet op de mede-eigendom. Let wel op: indien de syndicus niets doet met uw protest, is het verzenden van de brief op zich niet voldoende. U dient zich dan tot de vrederechter te wenden, nog steeds binnen deze termijn van vier maanden.

Via de syndicus is de eenvoudigste oplossing, maar laat u dus niet te lang aan het lijntje houden!

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Dierick Godelieve
Offline
basisakte
Beste,
ik ben een beheerder in een gebouw van 6 kavels, de basisakte is van 2000 herschreven, moet deze akte herzien worden door een notaris? Als er niets verandert buiten art.zoveel verwijzent naar de nieuwe wet 10/06/2010. en als de beheerder een aanhangsel maakt is dat dan voldoende? en moet dat dan geregistreerd worden en waar dan?
mvg
Godelieve
Gody
Dierick Godelieve
Offline
basisakte, reglement van mede-eigendom
Kan er iemand meer uitleg verschaffen aangaande het volgende:
Artikel 7: verdeling v d lasten.
De gemeenschappelijke lasten worden omgeslagen tussen de mede-eigenaars NAAR EVENREDIGHEID VAN WAARDE van elk privatief d.w.z. van elk aandeel in de gemeenschappelijke delen. De kosten met betrekking tot onderhoud en herstelling van de toegang tot de garages en de koer, alsook de kosten en het onderhoud van het garagegebouw zelf zijn ten laste v d 3 garages elk ten belope van hun aandeel in de gemeenschappelijke delen , het totaalvoor de kosten zijnde vijfenvijftig/vijfenvijftigsten.
De kosten met betrekking tot onderhoud en herstelling v h gebouw zelf zijn ten laste v d verschillende eigenaars v d app.elk ten belope van een/zesde.
Betreft hier een gebouw met 6 appartementen, 3 garages, 3 staanplaatsen, een oprit met erfdienstbaarheid.
Hoe pas ik hiermee de verdeelsleutel toe?
concrete voorbeelden graag: bv. renovatie v d koer, de oprit, de staanplaatsen= 15000 e
gody
Gody
Van Wynsberghe Jan
Offline
Ik denk dat dit pas kan na
Ik denk dat dit pas kan na volledige inzage van de statuten (basisakte) 
deskundige
Offline
Beste, Gemeenschappelijke
Beste,

Gemeenschappelijke lasten en kosten worden verdeeld volgens het waardecriterium (aandelen) , het nuttigheidscriterium of een combinatie van beiden.

Binnen jullie akte staat vermeld dat het waardecriterium dient te worden gehanteerd.

Verder voorziet de akte bijzondere verdeelsleutels die handelen naar objectief nut.

Derhalve wordt voorzien dat de garages de kosten eigen aan deze garages dienen te betalen, dus met uitsluiting van de appartementen, en dit volgens aandelen.

Hetzelfde geldt voor de appartementen doch hier voorzien de statuten dat de verdeling in gelijke delen dient te gebeuren, wat niet kan tenzij, hetgeen ik bij jullie vermoed, alle appartementen dezelfde/evenveel aandelen hebben.

Zoals door de andere poster aangehaald, kan lezing in de volledige akte volledig uitsluitsel geven.
Dierick Godelieve
Offline
basisakte
beste,
als syndicus worstel ik nog altijd met hetzelfde probleem, nl aanpassing v d basisakte, ik ben al bij verschillende notarissen geweest,
Een degelijke prijsofferte krijg je niet bij een notaris, allezins de VME heeft er geen gekregen. En zonder kostenplaatje geen beslissing op de AV, wat gebeurt er in 1/09/2013i ingeval van geen aanpassing v d basisakte. zijn er sanctie's voorzien?

Gody

Gody
Quimmo
Offline
Geen sancties

Zoals bij zowat alle punten van de wet op de mede-eigendom zijn er geen sancties voorzien. Soms wel jammer, want sommige zaken zouden beter lopen met een stok achter de deur.

Het is natuurlijk wel zo dat een mede-eigenaar die nadeel ondervindt door de onduidelijke of foute statuten de VME zou kunnen aanklagen een een schadevergoeding eisen.

Misschien kan iemand van onze partners u via een persoonlijk bericht wegwijs maken in de mogelijke tarieven voor aanpassing. In dat geval hoort u er wel van.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom