Basisakte

3 antwoorden [Laatste bericht]
Vanhamel-Verbrugghe
Offline
Wij wonen in een appartementsgebouw waar twee VME's deel van uitmaken en waar er een gemeenschappelijke ondergrondse parkeergarage en bovengronds een voorplein en tuin gemeenschappelijk zijn.
De basisakte voorziet voor de gemeenschappelijke kosten twee verdeelsleutels nl:
1. voor de kosten van de parkeergarage is dit een verdeling in 90% en 10% waar:
   de kost 90% in gelijke delen ten laste is van de parkeerplaatsen
   de kost 10% in 36/73ste en 37/73ste verdeeld wordt naar de respectievelijke VME's
2. al de andere kosten verdeeld moeten worden onder 36/73ste en 37/73ste naar de
   respectievelijke VME's.
Voor de boekjaren 2003 tot 2009 is voor de brandverzekering een andere verdeling gebruikt welke niet in de basisakte voorzien is.
Boekjaar 2010 is op aanvraag van een der VME's dit veranderd naar de in de basisakte voorziene verdeelsleutel. De algemene statutaire vergadering zal op 1 en 2 maart haar oordeel hierover vellen.
Evenwel is nu reeds door enkele leden van de beheerraad van de andere VME de vraag gesteld om terug de oude verdeelsleutel te gebruiken.
Mijn vraag is of de verdeelsleutel van de basisakte mag afwijken en of de verdeling van de voorbije boekjaren kunnen worden rechtgezet niettegenstaande de rekeningen goedgekeurd werden door beide VME's.
Vriendelijke groeten
Vanhamel M.
 

  
Van Wynsberghe Jan
Offline
verdeelsleutel

De verdeelsleutels van de basisakte moeten toegepast worden. Wijzigingen aan de verdeelsleutels moeten overgeschreven worden in een authentieke akte want anders zijn ze niet tegenstelbaar.

Vanhamel-Verbrugghe
Offline
Authentieke akte
Wie moet deze akte opstellen en met welke meerderheid moet deze akte door beide VME's goedgekeurd worden?
Vriendelijke groeten
Vanhamel M.
Quimmo
Offline
In elk geval zal uw reglement

In elk geval zal uw reglement van mede-eigendom voor 1/9/2011 aan de nieuwe wet aangepast moeten worden, er kan waarschijnlijk hiervan gebruik gemaakt worden om ook de gewenste aanpassingen aan de verdeelsleutels te doen. De wet legt de verantwoordelijkheid voor de aanpassingen van het reglement aan de nieuwe regels bij de syndicus, al zal deze laatste in sommige gevallen een derde (notaris, jurist, ...) inschakelen om de aanpassingen effectief te doen gezien hij zelf niet steeds de kwalificaties hiervoor heeft.

Voor een aanpassing van de verdeling van de kosten (en andere aanpassingen aan de statuten) is een vier vijfden meerderheid nodig.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom