Basisakte

11 antwoorden [Laatste bericht]
Vicky
Offline
Wat te doen indien niemand over de basisakte beschikt?
al navraag gedaan bij de notarissen, vorige eigenaars, enz... maar niet te vinden, enkel bij de opstellende notaris, kostprijs +- 120 euro. Dit wil ik proberen te vermijden. 
Indien dit toch via de eerste notaris moet, wie betaalt die 120 euro? Eventueel de VME?
SCORPIOEN
Offline
Basisakte


Samen met uw eigendomstitel moet die notaris een copie van de basiskte meegeven.

​Sedert 1.9.2010 ( wet 2.6.2010) had die notaris ook andere documenten moeten opvragen, o.a. of er nog schulden waren voor rekening van de vorige eigfenaar, o.a. verslag(en) van de laatste Algemene Vergaderingen, en voorbeelden van de laatste afrekeningen.


​Afrekeningen of rekeningen....ook de jaarlijkse inventarisrekening ( zeg tsoms  meer dan de (af)rekeningen ).


​mvg


 


mvg

nescio1
Offline
B.W. Art. 577-2 § 9

De aan deze mede-eigendom verbonden lasten, met name de kosten van onderhoud, herstelling en vernieuwing, moeten worden omgeslagen naar evenredigheid van de respectieve waarde van elk privatief deel………”
 
 
De basisakte is dan ook het werkinstrument bij uitstek voor de syndicus.
Hoe kan hij een correcte ventilatie van de kosten volgens quotiteiten doen zonder in het bezit te zijn van een kopie van de basisakte ?
Misschien eerst aan hem vragen.
 
 
Wij laten de mogelijkheid, niet zuiver theoretisch, waarbij bekend zou zijn dat alle appartementen een identieke quotiteit hebben, buiten beschouwing.
 
 
Vicky
Offline
basisakte
ik ben dus sinds kort de nieuwe syndicus, en probeer alle documenten in orde te krijgen.
​Bij de notaris heb ik al nagevraagd, maar deze zegt dat de vorige eigenaar mij dit heeft gegeven. ik heb bij mijn weten niets ontvangen. Wanneer ik mijn appartement gekocht heb, was ik nu nog niet echt op de hoogte van alle benodigde papieren. En heb hier ook geen attentie opgedaan. 

 
Quimmo
Offline
De vorige syndicus zou u alle stukken moeten bezorgen

Wet op de mede-eigendom, taken van de syndicus:

"9° Indien zijn mandaat op om het even welke wijze een einde heeft genomen, binnen een termijn van dertig dagen na de beëindiging van zijn mandaat het volledige dossier van het beheer van het gebouw aan zijn opvolger of, in diens afwezigheid, aan de voorzitter van de laatste algemene vergadering te overhandigen, met inbegrip van de boekhouding en de activa die hij beheerde, van elk schadegeval, van een historiek van de rekening waarop de schadegevallen zijn vereffend, alsmede van de stukken die de bestemming bewijzen welke werd gegeven aan elke som die niet op de financiële rekeningen van de mede-eigendom terug te vinden is;"

Een basisakte moet ook geregistreerd worden via het hypotheekkantoor van uw regio. Is deze daar niet te raadplegen? Of op het kadaster?

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Vicky
Offline
Basisakte
Van de vorige syndicus heb ik alle documenten gekregen, maar hij bezat ook al niet de basisakte. kadaster heb ik ook geprobeerd, maar ze mogen de kelders niet betreden wegens schimmel.
bij het hypotheekkkantoor hebben ze me gezegd dat ze geen aktes bewaren.

 
nescio1
Offline
commerciële site !

http://www.kadaster.be/De_gids/Basisakte
http://www.kadaster.be/search.aspx?q=basisakte
 
Opgelet : ondanks de naam gaat het hier over een commerciële site.

 
SCORPIOEN
Offline
basisakte@vicky

​De basisakte moet worden " overgeschreven " ( vroeger : letterlijk ) in het hypotheekkantoor.
​Die " overschrijving krijgt  een nummer ( boek xx bladzije yy) en daarvan kan je copy vragen( mits betaling).

​Een VME krijgt pas een inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank voor ondenemeningen ( KBO) als er een basisakte is èn overgeschreven, zoals gezegd.

​Heeft uw VME een inschrijvingsnummer ? Heeft uw syndicus een eigen inschrijvingsnummer ?


 


mvg

Vicky
Offline
Basisakte
@ scorpioen

nee wij zijn nog niet in orde met een ondernemingsnr enz. Dit probeer ik allemaal in orde te maken, maar daar heb je dus de basisakte voor nodig. 
Ik heb het hypotheekkantoor al gecontacteerd maar ze zeggen dat ze geen akte’s hebben.
nescio1
Offline
Toch ook zo proberen :
nescio1
Offline
ter oriëntatie
Astrid Clabots
Offline
geen statuten - VME - appartementsgebouw


Geachte


Vreemd verhaal ... vreemd gegeven.
Was het gebouw ooit als eigendom verenigd in één hand ?

Ik zou een notaris aanstellen die de zaak uitzoekt, en desnoods regulariseert ...
Tegenwoordig toch kiezen voor een notaris die hierin goed thuis is...

Astrid CLABOTS
CLABOTS Advocaten