Basisakte en onderhands gecoördineerde statuten

4 antwoorden [Laatste bericht]
Charles
Offline
In februari 2013 zijn onze statuten onderhands gecoördineerd geworden.
Sommige artikels uit de originele basisakte bv ' de rechten van de mede-eigenaars betreffende hun privatieve kavels- beperkingen' zijn overgenomen in de nieuwe onderhands gecoördineerde statuten.
De ' in het algemeen verboden bestemmingen' bv verbod op uitbating van horecazaken (  vermeld in de originele basisakte) is niet overgenomen.
Wil dit zeggen dat bv horeca nu opeens wel toegelaten is?
 
nescio1
Offline
een ezel stoot zich geen tweede maal aan dezelfde steen

“Het kan toch niet zijn dat oudere basisakten bepalingen bevatten niet strijdig zijn met de huidige nieuwe wetgevingen ?” 
 
 
De wetgever heeft een kater overgehouden aan de wetswijziging appartementsmede-eigendom 2010 en de daarin vervatte verplichting tot coördinatie:
 
B.W. Art. 577-14 § 1 (wetgeving versie 2010)
 
Zelfs na verlengingen van de eindtermijn waren veel VME’s nog niet in orde met de verplichting tot coördinatie.
 
Daarom heeft de wetgever het reglement van mede-eigendom “uitgekleed”, het RIO ingevoerd en de syndicus een (beperkte) volmacht en tegelijk verplichting gegeven om te kunnen reageren bij wetsveranderingen.
 
B.W. Art. 577-4 § 2
 
Samen met:
 
B.W. Art. 577-14
 
kan dit toelaten dat de basisdocumenten van de VME voldoende actueel blijven.
 
 
Ook:
https://reglementinterneorde.be/
 
 
 
Baton
Offline
onderhands.....


In februari 2013 zijn onze statuten onderhands gecoördineerd geworden.

De ' in het algemeen verboden bestemmingen' bv verbod op uitbating van horecazaken (  vermeld in de originele basisakte) is niet overgenomen.

Wil dit zeggen dat bv horeca nu opeens wel toegelaten is?

De bepalingen in de originele basisakte , blijven wat ze zijn en zo niet in tegenspraak met de wet , blijven deze rechtsgeldig maw. verbod op uitbatig van horecazaken is niet toegestaan.


alle info op :
https://reglementinterneorde.be/

http://quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-...

http://quimmo.be/nl/forum/juridisch/reglement-van-interne-orde-2010

 

nescio1
Offline
nog voldoende rechtszekerheid na invoeren RIO?

 
Coördinatie 2013:
 
De ' in het algemeen verboden bestemmingen' bv verbod op uitbating van horecazaken (  vermeld in de originele basisakte) is niet overgenomen.
 
Het niet overnemen van dergelijke verbodsbepalingen betekent dat men een wijziging aanbrengt aan de basisakte, die buiten het domein van de coördinatie ligt.
 
Mogelijke gevolgen:
  •  coördinatie per onderhandse akte is niet langer mogelijk
  •  onderhandse akte is ongeldig

B.W. Art. 577-14 § 2 (wetgeving versie 2010)
 
"…Voor zover de Algemene vergadering…geen wijzigingen aanbrengt aan de basisakte, … geen authentieke akte vereist."
 

 
 
 
http://quimmo.be/nl/forum/juridisch/reglement-van-interne-orde-2010 # 2
 
“Alleszins zal de inhoud van een opgesteld Reglement van Interne orde in zoverre tegenstrijdig met een gelijkaardige bepaling van een nog niet concreet afgeslankt Reglement van Mede Eigendom dan ook primeren naar de inhoud.
Om de toekomst transparant gewapend tegemoet te gaan, strekt het tot aanbeveling om ook het  authentieke Reglement van mede – eigendom te updaten.”
 
 
U doet er dan ook goed aan, op grond van rechtszekerheid, een agendapunt in te dienen dat uw desiderata herneemt.


 
Baton
Offline
neen dit is niet juist.....


Het niet overnemen van dergelijke verbodsbepalingen betekent dat men een wijziging aanbrengt aan de basisakte, die buiten het domein van de coördinatie ligt.

Neen dit is niet juist men wijzigt niet de basisakte , men neemt een verbodsbepaling niet op in de onderhands gecoördineerde statuten.
Dit verandert niets aan de zaak , 
de bepalingen in de notariële basisakte blijven wat ze zijn en zijn rechtsgeldig voor die VME en aan diegene waarvoor ze tegenstelbaar zijn.
Van het moment dat men wijzigingen aanbrengt aan de de statuten en dus niet enkel de statuten , aanpast , in overeenstemming brengt met de wet is een notariële tussenkomst vereist = coördinatie statuten , wet 2010 , resultaatverbintenis voor de syndicus !

verder :
“Alleszins zal de inhoud van een opgesteld Reglement van Interne orde in zoverre tegenstrijdig met een gelijkaardige bepaling van een nog niet concreet afgeslankt Reglement van Mede Eigendom dan ook primeren naar de inhoud.
Om de toekomst transparant gewapend tegemoet te gaan, strekt het tot aanbeveling om ook het  authentieke Reglement van mede – eigendom te updaten.”
 

Is juist maar dit is enkel voor die bepalingen die wettelijk verplicht zijn overgeheveld van het reglement van mede-eigendom naar het reglement van interne orde.

alle duidelijke info op:
https://reglementinterneorde.be/

http://quimmo.be/nl/forum/juridisch/reglement-van-interne-orde-2010 # 1 en #3

Bij een dispuut zal een vrederechter steeds de initiële statuten raadplegen en dan de onderhandse gecoördineerde statuten.