Basisakte en statuten sedert 1986 nog steeds niet bij notariele akte aangepast

1 antwoord [Laatste bericht]
souleke
Offline
In een klein appartementsgebouw met 3 appartementen is de basisakte en statuten daterend van 1986 nog steeds niet aangepast  aan de nieuwe appartementswetgevingen sedertdien.
Reden : betwistingen van de medeigenaars (= gehuwd koppel, eigenaar van 2 appartementen) op de inhoud van  het 1ste notariele voorontwerp, het 2de en zelfs 3de die de notaris sedert 2017 heeft opgesteld. Meer bepaald op de inhoud  van bouwtechnische wijzigingen die er sedert 1986 zijn uitgevoerd,  allemaal goedgekeurd door de vme destijds waarvoor alle noodzakelijke vergunningen werden bekomen, zelfs bekrachtigd door de rechtbank 8 jaren geleden.

Na 7 jaren onzinnige betwistingen van 1 partij (beiden eigenaar van 2 appart.) over de notariele inhoudelijke formuleringen nochtans gebaseerd op de inhoud van alle rechtsgeldige documenten mbt de afgeleverde doorgevoerde vergunde wijzigingen/verbouwingen, staan we dus nog altijd nergens.
De syndicus, 12 jaar geleden aangesteld door de vrederechter,   probeert het schip in het midden te houden maar moeit zich er verder niet echt mee, en het standpunt vd notaris is terecht  dat hij pas een definieve akte kan opstellen’wanneer alle eigenaars tot een inhoudelijk akkoord komen.
Bijkomende toelichting : de ontwerpakte is van in’het begin door de notaris  zo opgesteld met de vermelding  dat de opdrachtgevers voor het aanpassen vd basisakte aan de wet en de wijzigingen  het de 3 eigenaars zijn, met vermelding van hun namen, RRN, adressen ( het is dus niet de VME die de opdrachtgever is).

Vraag : (gelieve aub geen verwijzingen te geven over wetteksten gezien de complexiteit ervan voor een leek) :
Op welke snelle  en rechtsgeldige manier kan ik uit deze impasse geraken ? Vrederechter ? Maar dan zijn we weer 3 jaar verder, want de tegenpartij kan in beroep gaan tegen zijn vonnis...
En stel dat ik mijn appartement waar ik al 20 jaar woon te koop wil stellen, of simpelweg vandaag doodval (ik ben 64, alleenstaand, geen kinderen ) en de basisakte van 1986 is nog niet correct aangepast noch aan de nieuwe appartementswetgeving, noch aan de geactualiseerde situatie van de doorgevoerde verbouwingen, wat dan ?


 
Baton
Offline
statuten


 allemaal goedgekeurd door de vme destijds waarvoor alle noodzakelijke vergunningen werden bekomen, zelfs bekrachtigd door de rechtbank 8 jaren geleden.

Vraag aan uw notaris om de bekrachtiging door de rechtbank te laten "kantmelden"
kantmelden =

https://www.elfri.be/artikel/kantmelding-vorderingen-tot-vernietiging-of...

En stel dat ik mijn appartement waar ik al 20 jaar woon te koop wil stellen, of simpelweg vandaag doodval (ik ben 64, alleenstaand, geen kinderen ) en de basisakte van 1986 is nog niet correct aangepast noch aan de nieuwe appartementswetgeving, noch aan de geactualiseerde situatie van de doorgevoerde verbouwingen, wat dan ?

Statuten zijn wat ze zijn .....maar alle zaken/bepalingen die niet overeenkomen met de wet-mede eigendom worden van rechtswege vervangen door de overeenstemmende wetsbepalingen.

Neem contact op met uw notaris en vraag naar de kantmelding van dat rechtelijke vonnis  mbt.Meer bepaald op de inhoud  van bouwtechnische wijzigingen die er sedert 1986 zijn uitgevoerd,  allemaal goedgekeurd door de vme destijds waarvoor alle noodzakelijke vergunningen werden bekomen, zelfs bekrachtigd door de rechtbank 8 jaren geleden.