Basisakte is nog niet aangepast en wijkt af van de wet op de mede-eigendom

2 antwoorden [Laatste bericht]
Luc Boels
Offline

Onze VME heeft 16 kavels.
De statuten (basisakte + intern reglement) werden nog niet aangepast aan de nieuwe wet op de mede-eigendom.
De aandeelhouders beslissen met een gewone meerderheid over dringende en nodige herstellingen aan de gemeenschappelijke delen. Voor andere herstellingen is een 3/5 de meerderheid nodig.


In artikel 577 7/1 van de wet op de mede-eigendom lees ik dat alle werken (zonder specificatie dringend, nodig of nuttig) aan de gemeenschappelijke delen dienen goedgekeurd worden door de AV met een 3/4 meerderheid.

Welke richtlijnen dient onze VME in dit geval te volgen: de onaangepaste statuten of de imperatieve wet op de mede-eigendom?

Luc Boels
Syndicus
naicwill
Offline
dwingend recht
de imperatieve wet op de mede-eigendom : in artikel 577 7/1 van de wet op de mede-eigendom lees ik dat alle werken (zonder specificatie dringend, nodig of nuttig) aan de gemeenschappelijke delen dienen goedgekeurd worden door de AV met een 3/4 meerderheid

21/03/1804 BW
Burgerlijk Wetboek van 21 maart 1804

Artikel 577-14

De bepalingen van deze afdeling zijn van dwingend recht.]
[De niet met de vigerende wetgeving strokende statutaire bepalingen worden vanaf hun datum van inwerkingtreding van rechtswege vervangen door de overeenstemmende wetsbepalingen.]

Wetshistoriek
Ingevoegd bij art. 2 W. 30 juni 1994 (B.S., 26 juli 1994, err., B.S., 20 september 1994), met ingang van 1 augustus 1995 (art. 11).
Wetshistoriek
Gewijzigd bij art. 18 Wet 2 juni 2010 (BS 28 juni 2010 (ed. 2)), met ingang van 1 september 2010 en van toepassing op elk gebouw of groep van gebouwen die beantwoorden aan de in artikel 577-3 bedoelde voorwaarden (art. 19, § 1, lid 1).

 Als syndicus kan en mag men er dus niet van afwijken.

 
Quimmo
Offline
Wetgeving

De wetgeving primeert. Wat niet wegneemt dat uw basisakte uiteindelijk ook conform de wetgeving aangepast zal moeten worden.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom