basisakte na start VME - fouten notaris (?)

1 antwoord [Laatste bericht]
BnL
Offline
Binnen de eerste 2 jaar na de start van onze VME zijn enkele onduidelijkheden / tegenstrijdigheden gebleken bij de verdeelsleutels in de basisakte.  Zonder in detail te gaan, de logica erachter is soms ver zoek en roept (terecht) vragen waar geen deftig antwoord op gegeven kan worden op bij mede-eigenaars.

De syndicus heeft vervolgens contact opgenomen met de notaris die die akte heeft opgesteld om te weten welke logica gehanteerd werd en die geeft nu toe (dat zal zeker niet op papier staan) dat er moeilijkheden in de akte zitten.

De enige juiste weg om dit te verbeteren is
- zeer degelijk alle anomaliën eruit filteren en enkel daar waar echt nodig verdeelsleutels aanpassen: via een werkgroep onder de ME's, al dan niet met bijstand van een professional,
- het voorstel goed gedetailleerd en gemotiveerd voorleggen aan de AV,
- hopen dat er niet teveel eigenaars zich benadeeld voelen en dat dit met 4/5 wordt goedgekeurd,
- en dan vervolgens een wijzigende basisakte laten opstellen met tussenkomst van de notaris.

Heeft er iemand een idee van wat dit grapje (waar wij als VME niets aan konden doen) moet kosten?  Als dit een aanzienlijk bedrag zou zijn, denken jullie dat er dan een mogelijkheid is om deze kosten ten laste te leggen van de notaris-opsteller van de basisakte?  
Of sluit het simpele feit dat wij als kopers allen de basisakte getekend hebben, dit verhaal al helemaal uit? Persoonlijk vind ik dat je als individuele koper bij een aankoop niet meteen verondersteld wordt te gaan discuteren over de details van verdeelsleutels.

Alast bedankt!
deskundige
Offline
Beste, Voor een richtprijs
Beste,

Voor een richtprijs dient in de akte te worden gelezen en dient uiteraard kennisgeving te gebeuren van wat er allemaal zou worden gewijzigd in de akte. Bijkomend zal het al dan niet voorliggen van een (correct) gecoördineerde versie zijn invloed op de prijs hebben. Het zou immers totaal onlogisch zijn om voor een aantal zaken een wijzigende akte te laten opmaken terwijl de te wijzigen akte nadien niet in overeenstemming is met de vigerende wet.