Basisakte(gecoördineerd)

3 antwoorden [Laatste bericht]
SCORPIOEN
Offline


Goedgekeurd in 2013, maar was niet beschikbaar .
Pas voorgelegd in 2014, en nog eens " goedgekeurd " mits....
In 2015 nog steeds niet voorgelegd, omdat een en ander nog moest geregulariseerd worden, wat gedeeltelijk is gebeurd in 2015.

Nu wordt nog gewacht op één regularisatie ( compromis van aankoop getekend door de syndic in 1982 waarvan niemand weet had !) zodat wij in een juridisch grijze zone blijven werken, met alle gevolgen vandien ( geen inschrijviongsnummer kBO bvb )..


Beweerd werd dat die akte toch " tegenstelbaar " is. Door wie ? tegen wie ?

Bij verwisseling van eigenaar, moet de koper toch een basisakte meekrijgen met zijn akte van aankoop ? Welk exemplaar ? , als wijzelf niet eens de definitieve tekst hebben !

Dit is de actuele stand van zaken, onder voorbehoud van verweer binnen de 4 maanden volgend op AV 2015.

scorpioen

 


mvg

Quimmo
Online
Lijkt me idd dubieus

Tegenstelbaarheid lijkt me toch twijfelachtig. Tenzij men er op rekent dat een oude basisakte met de nieuwe wettekst er aan vastgehecht - en de koper moet zijn plan maar trekken -  voldoende is. Maar dat lijkt me nogal optimistisch.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

SCORPIOEN
Offline
bassisakte(gecoördineerd)


Volgens advocaat is de akte tegenstelbaar voor derden maar een ME is geen derde t.o.v. VME

maar soms toch  ? maar wanneer dan wel ?

tks


mvg

naicwill
Offline
nieuwe kopers in het gebouw rechtsgeldigheid
Met na 01/09/2014 opgestelde teksten bestaat het risico dat men in de toekomst de tegenstelbaarheid / rechtsgeldigheid zal betwisten omdat zij niet via notariële tussenkomst werden gecoördineerd. Vraag is dan welk belang de partij kan doen gelden die zulks aanvoert, aangezien naast het Reglement van Mede Eigendom altijd de dwingende wetgeving bij voorrang van toepassing blijft ...

Besluit : een sanctie is er niet,
praktisch gezien kan het evenwel wel heel wat rompslomp veroorzaken (bijvoorbeeld ook nieuwe kopers in het gebouw die de rechtsgeldigheid van de voorgelegde teksten betwisten) door betwistingen die worden gevoerd in functie van rechtsgeldigheid en tegenstelbaarheid. Men is uiteraard beter in regel om discussies in de kiem te smoren.
Astrid CLABOTS
ADVOCAAT
HASSELT


http://quimmo.be/nl/forum/juridisch/wat-als