BAV

2 antwoorden [Laatste bericht]
E. Minne
Offline
Onze AV van april dit jaar heeft beslist om, aangezien er steeds perikelen zijn met de huidige tuinier die hier al jaren werkt en de hand boven het hoofd gehouden wordt door een lid van de RVM die zichzelf Voorzitter (sic) noemt, een Groencomité aan te stellen om een lastenboek op te maken voor het tuinonderhoud, offertes op te vragen die moeten bezorgd worden aan de Syndicus, en terug samen met de Syndicus te overleggen in oktober dit jaar ten einde aan de hand van de voorliggende offertes een tuinier aan te stellen. In dit Groencomité heeft de genoemde Voorzitter(?) zijn hele RVM opgenomen er van uitgaande dat die dezelfde stem zouden uitbrengen zoals hij. Aangevuld met nog andere eigenaars zaten er 7 personen in dit Comité. Dit Comité heeft besloten met een gewone meerderheid om van tuinier te veranderen mede door het feit dat de nieuw tuinier € 2.500 per jaar goedkoper is en op zijn zachtst uitgedrukt, gelijkaardige kwaliteit van onderhoud levert. Aan de hand van deze beslissing heeft de Syndicus het contract met de huidige tuinier opgezegd en een contract met de nieuwe tuinier afgesloten. Nu komt de kat op de koord: de Voorzitter (?) accepteert die beslissing niet, (waarom kan men wel raden) en roept een BAV bijeen, met als argumentatie dat elke eigenaar de kans moet krijgen om te stemmen voor de keuze van een tuinier. Dus volledig tegen de beslissing van de AV in.
Mijn vraag is: kan dit zomaar? Wat ook de beslissing, de mogelijkheid bestaat dat een eigenaar, mits hij de nodige kwotiteiten bijeen krijgt, opnieuw een BAV bijeenroept om de beslissing van de vorige BAV aan te vechten. Dit is een "catch 22".
Is tegen de bijeenroeping van deze BAV geen juridisch verweer mogelijk?
E. Minne
Quimmo
Offline
Best door AV laten stemmen

Volgens de wet kan de raad van mede-eigendom van de AV een mandaat van max 1 jaar krijgen om handelingen te stellen. Bij mijn weten kan een dergelijk mandaat niet aan andere eigenaars of bewoners gegeven worden. Tenzij iemand hier al andere ervaringen mee heeft.

"Behoudens de bij wet aan de syndicus en de algemene vergadering toegekende bevoegdheden kan de raad van mede-eigendom ongeacht welke andere opdracht of delegatie krijgen, zo de algemene vergadering daar met een meerderheid van drie vierde van de stemmen toe beslist. Een door de algemene vergadering verleende opdracht of delegatie mag slechts betrekking hebben op uitdrukkelijk vermelde handelingen en geldt slechts voor één jaar."

In die zin is het misschien niet slecht dat er nog eens formeel gestemd wordt in een BAV, dan is zeker alles wettelijk in orde. In de notulen van de vorige AV moet er vermeld staan welke eigenaars tegen de wijziging gestemd hebben. Het komt er dan op neer van er voor te zorgen dat alle andere eigenaars aanwezig zijn op de BAV of een volmacht geven aan iemand die voor de verandering is, om hier dan een voldoende meerderheid te hebben.

Zonder gewijzigde omstandigheden kan er dan weer niet opnieuw gestemd worden over hetzelfde op een volgende vergadering.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

nescio1
Offline
ongeldige BAV ?