Beheercontract

9 antwoorden [Laatste bericht]
Ee
Offline
  • Hallo,
  •  
  • 1.Kunnen wij als RvB ook een clausule voor schadevergoeding laten opnemen in het beheercontract.  BV Mocht de syndicus deze overeenkomst na het eerste jaar vroegtijdig willen onderbreken of haar/zijn verplichtingen niet nakomen zoals beschreven in het beheercontract zal voor contractbreuk een schadevergoeding aan de VME een geldsom verschuldigd zijn die gelijk is aan het ereloon van drie maanden beheersvergoeding.
  • 2. Kan/mag dit ?
    3. Als beide partijen dit ondertekenen is dit toch wettelijk niet?

    Graag een reactie
  • Alvast bedankt,
Groeten,
Ee
Quimmo
Offline
Volgens mij kan dat

Bij mijn weten mag men altijd wel contractuele afspraken maken, voor zover deze niet in strijd zijn met de wet. Met het oog op consumentenbescherming zijn er wel een aantal clausules die niet geldig zijn wanneer een bedrijf ze aan een consument zou opleggen, maar ik denk niet dat er een probleem is met wat u voorstelt als beide partijen er mee akkoord gaan.

Of u een syndicus gaat vinden die daar zijn handtekening onder wil zetten is een andere vraag, maar ik ben wel benieuwd.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Ee
Offline
Bedankt voor het
Bedankt voor het antwoord.

De besprekingen zijn aan de gang, en ga zeker een voorstel doen om dit mee op te nemen in het beheercontract. Wat het resultaat ook is, ik laat nog iets weten.

Vriendelijke groeten,

Ee
Ee
Offline
Beste, Zoals beloofd een
Beste,

Zoals beloofd een update van mijn gestarte topic.

We hebben het voorstel gedaan om de clausule zoals hierboven beschreven aan het beheercontract toe te voegen, en de (syndicus) had er geen enkel bezwaar tegen waarna het er direct werd aan toegevoegd.  Om het met de woorden van de syndicus te zeggen, het kan het vertrouwen onderling alleen maar ten goede komen.

Binnen enkele weken wordt het contract ondertekend.

Groeten,

Ee

deskundige
Offline
Beste, Ik stel mij toch
Beste,

Ik stel mij toch vragen bij de daadwerkelijke toepassing van deze clausule.

Schadevergoeding vereist uiteraard dat er ook effectief schade dient te zijn en dat deze uiteraard ook moet worden bewezen. Hoe de VME gaat voorhouden dat zij schade lijdt omwille van het feit dat de syndicus de overeenkomst vroeger opzegt dat de duurtijd van het contract is mij een raadsel.

Bijkomend lijkt het mij een onevenwichtig beding aangezien andersom de wet duidelijk stelt dat de vereniging de syndicus steeds kan ontslaan. M.a.w. van de ene moment op de andere en dit i.c. zonder schadevergoeding.

Graag lees ik de visie van de raadsmannen actief op dit forum.

Mvg.
Quimmo
Offline
Misschien andere term?

Misschien is de term schadevergoeding wat ongelukkig gekozen, maar mag een forfaitaire verbrekingsvergoeding niet?

"Het feit dat het mandaat van de syndicus niet wordt vernieuwd, geeft op zich geen aanleiding tot een vergoeding." , zegt de wet. Maar mag hij dan niet in zijn contract vermelden dat, bij verbreking in de loop van een periode, een forfaitaire vergoeding verschuldigd is door de VME?

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Roel De Cleermaecker
Offline
In zoverre de verbreking
In zoverre de verbreking onrechtmatig of zonder geldige reden is, lijkt me een verbrekingsvergoeding gerechtvaardigd. Idee erachter is dat de syndicus wel degelijk schade heeft, nu een contract met een te verwachten opbrengst over verloop van termijn, plots wordt beëindigd, met verlies aan opbrengst.
Uiteraard is een verbrekingsvergoeding niet aan de orde als de overeenkomst wordt beëindigd wegens een wanprestatie van de syndicus zelf.

_____________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Roel DE CLEERMAECKER is advocaat, met specialisatie in mede-eigendom
 

deskundige
Offline
Om geen verwarring te
Om geen verwarring te krijgen; de initiële poster heeft het over het toekennen van een vergoeding aan de VME wanneer de syndicus de overeenkomst vroegtijdig beëindigt en niet wanneer de VME de overeenkomst stop zet.
Ee
Offline
Twee maanden geleden hadden

Twee maanden geleden hadden wij aan de beheerfirma die nu ons beheer waarneemt een schadevergoeding gevraagd voor niet geleverde prestaties/ verplichtingen. Nadat wij hadden aangegeven deze maatschappij te verlaten, waren zij bij onze laatste bijeenkomst bereid ons een vergoeding te betalen voor het niet nakomen ervan. Is dit dan geen vorm van schuldbekentenis?
Quimmo
Offline
Dat lijkt me wel, ja

Als ze er met die woorden in toegestemd hebben, lijkt dit me inderdaad een schuldbekentenis.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom