bekendmaking van slechte betalers

10 antwoorden [Laatste bericht]
Gerda
Offline
In ons gebouw zijn er een aantal mensen die hun voorschotten niet betalen en binnenkort hebben we een algemene vergadering.
in hoeverre mag een slechte betaler bekendgemaakt worden onder de andere eigenaars  : mag er een lijst van rekeningstand van iedereen meegestuurd worden met het verslag van de vergadering?
ango
Offline
Mijns inziens is er niets op

Mijns inziens is er niets op tegen van een rekeningoverzicht van alle eigenaars mee te geven, waar de betalingen en achterstallen op zichtbaar zijn. Onze syndicus aan de kust hecht aan de uitnodiging van de algemene vergadering een totale lijst van alle betalingen van alle mede-eigenaars, per kwartaal en een totaal 'te betalen'. Zo zie je sowieso al wie niet betaalt. Heb net de lijst nog eens bekeken en er staat er geen enkele (van de meer dan 100) tussen die niet betaalt, misschien net door die sociale controle. Je zou misschien nog een kolom 'achterstalen' kunnen toevoegen om het nog wat duidelijker te maken. 

Ik zou wel niet gewoon een aparte lijst van wanbetalers meesturen, dat lijkt me misschien teveel op een schandpaal en dan krijg je misschien discussies.
 

Als er ernstige problemen zijn moet de syndicus trouwens aangepord worden om atie te ondernemen.

Quimmo
Offline
Advies privacy commissie

Blijkbaar heeft de privacy commissie er ook geen problemen mee: " ... Het is ook heel normaal dat iedere mede-eigenaar de financiële situatie kent van zijn vennoten jegens het gebouw... ".

Dit lijkt me ook logisch, het gaat uiteindelijk iedereen aan welke achterstallen er zijn en wat er gebeurt om deze in te vorderen. Anderzijds vindt de commissie dat het private verbruik van de eigenaars tot de privacy behoort en dat een huurder het verbruik van zijn buren niet mag kennen. Hier vindt u het advies van de privacy commissie. Ik denk dat u hiermee uw syndicus eventueel kunt overtuigen om meer openheid te geven.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

MSEGERS
Offline
mededeling wanbetaler

Is het in dit geval ook aanvaardbaar dat de syndicus, die normaal geen mededelingen doet over wanbetalers, in een brief aan alle eigenaars EEN eignaar met naam en toenaam noemt die een LAGER maandelijks voorschot betaald dan wat de syndicus heeft bepaald op basis van niet goedgekeurde jaarafrekening?  Het gaat uiteindelijk maar om een VOORSCHOT en bij de goedgekeurde jaarafrekening zal deze eigenaar alsnog de eventueel te lage bijdrage storten.  Over alle eigenaars die GEEN maandelijkse bijdrage betalen wordt door de syndicus geen mededelingen gedaan.

Quimmo
Offline
Transparantie

De redenering lijkt me dezelfde, de mede-eigenaars hebben het recht de financiële situatie te kennen. Of iemand nu 100% of 10% te weinig betaalt, beide situaties zijn een tekort in de financiering van de VME.

Het lijkt me wel aan te bevelen dit op te nemen in een algemeen financieel overzicht, speciaal een brief over 1 wanbetalers naar alle eigenaars sturen lijkt me meer een schandpaal dan een sociale controle.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

vrijwsyndicus
Offline
geest van de wet

De syndicus, hoger beschreven in de bijdrage van ANGO, voert wel een zeer open boekhouding en, indien hij niet zondigt tegen de letter van de wet op de privacy dan is het in elk geval een zware overtreding tegenover de geest van de wet.

 

Ik ga er van uit dat het bedrag van de te betalen provisies en de uiterste betaaltermijnen ervan ondubbelzinnig vastliggen en dat, voor bijkomende rekeningen, de syndicus een uiterste betaaltermijn vastlegt, die naar gewoonterecht, bepaald wordt op 1 maand na de verzending.

 

Ik vind dat ALLEEN de syndicus, zelfs niet al zijn kantoorpersoneel, niet de RvM, niet de commissaris van de rekeningen (misschien tenzij deze een privacyverklaring zou tekenen) er recht op hebben te weten of ik een snelle betaler ben, of ik systematisch de laatste dag afwacht, of ik nu eens via deze bank dan via een andere bank betaal, of ik mijn rekeningen systematisch of occasioneel door een derde laat betalen.

 

Een gemeenschappelijke lijst, ter beschikking van de andere mede-eigenaars, mag dan voor allen die de termijnen respecteren, enkel een formule bevatten als: “geen achterstand”, “alle betalingen ontvangen” of dergelijke.

 

Overschrijding van de termijnen geeft de syndicus dan wel recht het bedrag, eventueel de bedragen en hun totaal weer geven op deze gemeenschappelijke lijst, samen met het gegeven of een rappel gestuurd is per gewone of aangetekende brief.

 

Het voorstel GEEN aparte lijst op te sturen van de wanbetalers lijkt mij positief.

E. Minne
Offline
@vrijwsyndic
Op de balans van de VME die de Syndicus elk jaar dient op te maken staan uiteraard de namen van de wanbetalers vermeld. Elke Mede-Eigenaar heeft het recht om te weten of en wie de wanbetalers in de VME zijn.
E. Minne
zomerlinde
Offline
wanbetalers
namen en adressen van de wanbetalers
kan u mij art 39 volgens advies van de pricacy com , daar de syndicus zegt dat hij dat niet mag bekend maken.
ik kan dit nergens niet vinden 
groeten
zomerlinde

zomerlinde

lebragard
Offline
Privacy Commisie Advies nr. 22/2008 van 11 juni 2008Privacy Commisie   Advies nr. 22/2008 van 11 juni 2008

. Sommige syndici gebruiken de wet om de privacy als argument om precies niet te vermelden wie achterstallen heeft. Nu, weet dat u gesteund wordt door een standpunt van de privacy commissie indien u dit wel wenst te vermelden.

De privacy commissie zegt : "..
39. Aangezien :
 - de syndicus persoonlijk aansprakelijk is voor zijn beheer en daarvan rekenschap moet afleggen aan de algemene vergadering om wiens goedkeuring hij verzoekt,
- bepaalde mede-eigenaars verdenkingen uiten aan het adres van de syndicus en zelfs de andere mede-eigenaars, een zo transparant mogelijke boekhouding gerechtvaardigd is,
- elke mede-eigenaar de rechter kan verzoeken de verdeelsleutel van de kosten te wijzigen omdat hij daardoor schade lijdt, en ook de berekeningswijze ervan ingeval deze onjuist zou zijn of geworden zijn ten gevolge aanpassingen aan het gebouw5 ,
- bepaalde beslissingen over het inleiden van een gerechtelijke procedure voor schuldvordering tegen bepaalde mede-eigenaars met kennis van zaken moeten worden genomen, is de Commissie van oordeel dat het voorleggen door de syndicus van een tabel van de kosten- en uitgavenverdeling per kavel met inbegrip van de privatieve uitgaven en een schuldenstaat van elk lid op zich, niet disproportioneel is ten aanzien van de WVP.
 

SIEBE
Offline
ACHTERSTALLIGE BETALINGEN
Het behoort tot de normale taken van een goede rekencommissaris om controle te houden op de financiën van de VME en de syndicus. Een rekencommissaris moet de syndicus hier op de vingers tikken, indien die zijn job niet naar behoren doet moet hij de syndicus aanschrijven en de RVME inlichten. Rekencommissaris mag ten alle tijde de rekening courant en de betalingen eigenaars inzien = geen schending van de privacy. Hij moet er natuurlijk niet met te koop lopen.
Syndicus doet hier zijn taak niet naar behoren, en de rekencommissaris eveneens zijn controlefunctie.
Lieve en Marc
Offline
Wanbetalingen
Ik ben met alles akkoord, doch ik zou graag een drukkingsmiddel kennen om de Syndicus te " bestraffen " wanneer hij zware overtredingen maakt zoals bij ons het straal negeren van een uitspraak van de Vrederechter.
Ten tweede mbt tot de individuele afrekening: men moet eerst betalen en pas nadien mag men reklameren. In de regel zal de Syndicus niet of nooit toegeven (want dan heeft hij veel werk met de herziening van zijn boekhouding) en kan men niet anders dan naar de Vredrechter gaan. En o wee, prober daar maar eens je gelijk  te krijgen.
Lieve en Marc