BELANGENVERMENGING

Geen reacties
pat
Offline
Geachte
 
Binnenkort heeft onze VME een Bijzondere AV voor de aanstelling van een nieuwe syndicus. Bij de kandidaturen voor deze vacature heeft zich een vennootschap (x) kandidaat gesteld die als bestuurder een vennootschap (1) en een vennootschap (2) heeft, die venn 1 is eveneens  mede-eigenaar in de VME. Deze vennootschappen (1) en (2) zijn eveneens de bouwpromotor.


Heeft betrokken kandidaat vennootschap (x) stemrecht op de BAV of niet. Kan men hiervoor wettelijk belangenvermenging inroepen  krachtens art 577-6§9 B.W.
 Volgens onze huidige syndicus mag de vennootschap wel meedingen naar het mandaat van syndicus maar is dit wel niet aangewezen doch de BAV beslist en de kans is reeel dat deze vennootschap de macht naar zich toe kan trekken. Promotor venn (1) heeft een groot % stemmen in bezit ongeveer 35 % en een deel meelopers.
Naar de mening van de huidige syndicus die door de vrederechter is aangesteld daar wiji tijdelijk in een juridisch vacuüm hebben verkeerd. Mag hij enkel niet meestemmen over het ontslag als syndicus, ontlasting syndicus en dergelijke.
Zijn er mogelijkheden om te vermijden dat betrokken vennootschap (x) alsnog het mandaat in handen, gezien er ook een gerechtelijke procedure loopt tegen de promotor.  
De diverse mede-eigenaars zijn zeer verdeeld en snappen de impact van dit feit niet volledig. Waarop kunnen wij ons beroepen
Dank bijvoorbaat voor uw medewerking.