Berekening m2 voor aantal duizendste

10 antwoorden [Laatste bericht]
Elisa
Offline


we hebben een nieuwbouw appartement . Nu hebben we gezien dat de aantal duizendste niet kloppen met de werkelijkheid. We hebben het kleinste app en moeten meer betalen door de duizendste verkeerd in de akte staat geschreven. Van alle eigenaars is het verkeerd . Hoe en waar kunnen we dat regelen dat het juiste duizendste bij het juiste appartement  in de akte wordt herschreven. Wie is verantwoordelijk om dat recht trekken ? Ik betaal mijn aandeel niet voor het juist is berekend. 

graag info hoe dit verder moet !


 

 

Elisa 

Baton
Offline
we hebben....

We hebben een appartement gekocht......gelezen en goedgekeurd.....betaald en wat nu , blijkbaar klopt er iets niet !

Neem contact op met uw notaris en vraag uitleg......foutje notaris ? maar ook foutje koper... aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.

Betaal zeker wel uw aandeel , dit bent u wettelijk verplicht.

Na een eventuele rechtzetting (?!)  , aandelen/duizensten kan u retroactief terugvragen.

Voor de volgende AV of BAV : agendapunt , aandelen/duizensten.
nescio1
Offline
dom, dommer, domst
 
Gevraagde provisies niet betalen is het domste wat u kan doen.
 
De syndicus zal (al dan niet met een saditisch genoegen) de machtsmiddelen die voorzien zijn in wetgeving, basisakte, RIO en syndicuscontract aanwenden om u tot betaling te dwingen.
 
http://kantoorvanwynsberghe.be/blog/?id=hurc50x6
 
”Voorschotten kunnen nooit of te nimmer betwist worden en iedere eigenaar is verplicht om deze te voldoen binnen de gestelde termijn.”
 
 
SIEBE
Offline
verkeerde quotiteiten
De reacties van Baton en Nescio 1 treed ik volledig bij.
Maar op de volgende AV kunt u in de eerste plaats geen kwijting geven aan de boekhouding en de syndicus.
Ook kunt u ( indien AV niet bereid is om de situatie te laten dubbel checken bij de notaris ) binnen de 4 maanden na de AV naar de vrederechter stappen en om een juiste verdeling verzoeken; gezien u hier zeker een persoonlijk nadeel heeft.

U kunt inmiddels ook het kadaster vragen om jullie aandeel juist te bepalen, gezien het een invloed zal hebben op jullie onroerende voorheffing. Deze mensen komen gewoonlijk ter plaatse om de bevindingen te doen.

U kunt ook de syndicus vragen om : de bouwheer/verkoper, notaris om bijkomende inlichtingen laten vragen, en hoe de berekening van de verdeling heeft plaats gevonden.

 
nescio1
Offline
een verfrissende kijk op de zaak in # 3

Het gaat toch wel degelijk om een nieuwbouwappartement waarvan u de eerste eigenaar bent?
 
Hebt u zelf de, naar uw opinie, correcte aangifte gedaan?
 
https://financien.belgium.be/sites/default/files/GAPD/20200305-43B-nieuwbouw.pdf
 
 
Ook:
 
https://belastingen.vlaanderen.be/naar-wie-wordt-het-aanslagbiljet-gestuurd-in-geval-van-een-mede-eigendom
https://www.belgium.be/nl/huisvesting/bouwen_en_verbouwen/kadastraal_inkomen
 
 
Wij vrezen ervoor dat, zelfs als de dienst Patrimoniumdocumentatie uw versie aanvaardt, u dit niet als tegenstelbaar zal kunnen gebruiken tegenover de andere mede-eigenaars (en de syndicus).
U zal de weg naar de rechter moeten afleggen.
 
Wie te weinig oppervlakte opgegeven heeft mag zich aan een herziening verwachten, de anderen zullen NIET verontrust worden.
 
nescio1
Offline
correcte link bij # 2
Elisa
Offline
Duizendste

ik was juist bij de verkoper en de ceo man vertelde mij dat de duizendste wordt berekend de ruimte en ligging. Ligging daar heb ik bij aantal duizendste nu nooit van gehoord hoor. Klopt volgens mij niks van. Is alleen het woonoppervlak dat telt. Weet iemand wie die duizendste berekent van alle appartementen? We zijn met 25. Berekent dat de Notaris? Hoeveel duizendste je moet betalen als mede-eigenaar? 

Elisa 

Elisa
Offline
Duizendste

de berekening van het appartement afmetingen zijn correct doorgeven. Maar die duizendste daar heeft de belasting niks aan is voor de aandeel dat je hebt als mede-eigenaar. En die berekening klopt niet. Ik zou willen weten wie die duizendste uitrekent voor elke unit ! Die duizendste staan ook zo beschreven in onze aankoop akte. Nu ik van de verschillende eigenaren de afmetingen weet van hun appartement en de duizendste zag ik dat het kwestie grote van de appartementen de duizendste verkeert waren bij elke eigenaar . Dus met ander woorden. Het groter appartement betaald minder duizendste dan een kleiner. Dat klopt niet. 

Elisa 

SIEBE
Offline
QUOTITEITEN
nescio1
Offline
magische formule gevraagd (die niet bestaat)
 
Was het maar zo gemakkelijk dat er een formule bestaat die uit de afmetingen, bruto of netto, toelaat de quotiteiten af te leiden.
 
https://www.quimmo.be/nl/forum/techniek-diensten-kosten/verdeling-kosten-1 #16, #38, #57.
https://issuu.com/smolly/docs/dimension p.54-55
 
Onvindbaar? Dan:
Google+navb+tienduizensten
of
Dimension jaargang 5 okt-nov-dec nr 18 p. 54-55
 
 
Interessant is ook een vergelijking van:
 
B.W. Art. 577-4 § 1 (wetgeving versie 1994)
B.W. Art. 577-4 § 1 (wetgeving versie 2018)

m.a.w. de mogelijkheid tot inbrengen van subjectieve elementen werd verhoogd.
 
Ook:
https://ondernemingsdatabank.indicator.be/onroerend_goed/niet_eens_met_uw_aandeel_in_de_gemene_delen_/VLVMVMAR_EU19111001/related
(betaalmuur)
http://www.syndicushasselt.be/images/infotheek/algemene-info/Waardebepaling_aandelen.pdf
 
 
Maak een kostenbatenanalyse op, mocht u verdere juridische stappen overwegen.
 
 
vrijwsyndicus
Offline
oppervlakte alleen is niet zaligmakend

Begrijpend lezen.

Herlees zeer aandachtig:
B.W. Art. 577-4 § 1