Beslissing onder varia

7 antwoorden [Laatste bericht]
Huismier
Offline
Geachte,

1) Op het einde van de vergadering stelt een mede-eigenaar dat hij in de zomer last had van een stinkende bbq op koloen van een buur. Er gaan enkele stemmen op dat men dit zou moeten verbieden.
De syndicus noteert in de notulen onder "Varia": het gebruik van bbq's op kool is verboden.

2) Op het einde van de vergadering stelt een mede-eigenaar dat een tuinhuis voor op het opbergen van gemeenschappelijk tuinmateriaal wel handig zou zijn. Er gaan enkele stemmen op dat dat een goed idee is.
De syndicus noteert in de notulen onder "Varia": tuinhuis plaatsen achter garage G5.

We zijn nu een jaar later.

Hebben deze "beslissingen" kracht van gewijsde?

 
Baton
Offline
varia

Ja Huismier wat denkt u zelf.....

Onder varia kan men indien iedereen aanwezig en iedereen akkoord , een beslissing nemen over "iets" wat niet voorkwam op de agenda van die AV.

Proces Verbaal , notulen ondertekend.....akkoord.....uitvoerbaar.

Rechtsgeldige AV beslissingen zijn wat ze zijn en na 4 maanden kan men "in principe" deze beslissing niet meer in vraag stellen ! (hangt af over wat het gaat , want de wet mede-eigendom geeft buiten de termijn van 4 maanden , welke een vervalterijn is , nog mogelijkheden (B.W ) om , (eventueel) als tegenstemmer , ten alle tijden , beroep te doen op een vrederechter.)

kracht van gewijsde "whats in the name"
https://quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede...


 

Huismier
Offline
indien niet iedereen aanwezig
indien niet iedereen aanwezig is?
Baton
Offline
we zijn nu 1 jaar later.....


We zijn nu een jaar later.

Hebben deze "beslissingen" kracht van gewijsde?


Notulen van de AV zijn wat ze zijn....beslissingen van de AV zijn wat ze zijn , indien niet akkoord....kan/moet men beroep doen op een vrederechter.https://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-...
 

Huismier
Offline
Dus volgens U kunnen de
Dus volgens U kunnen de mede-eigenaars in uw afwezigheid dus gewoon in de notulen noteren dat uw woonappartement wordt omgezet naar een commerciële ruimte waar enkel fitness mag worden uitgebaat. En je ziet het over het hoofd omdat je de notulen niet hebt bekeken want er stond in de agenda van de AV niets belangrijks.

De wet op mede-eigendom is volstrekt onduidelijk. Beslissingen die niet geagendeerd zijn...

Men kan zich de vraag stellen of de zin "tuinhuis plaatsen achter garage G5." hoegenaamd een beslissing is??? Men zou evengoed kunnen argumenteren dat er gewoon een ideetje in de notulen werd genoteerd.
Baton
Offline
uw voorbeeld....


Uw voorbeeld is absurd en van de pot gerukt.

De AV is enkel bevoegd voor alle aangelegenheden die betrekking hebben op het geheel van zaken waarvan haar leden mede-eigenaars zijn en op de gemeenschappelijke belangen van deze mede-eigenaars. (sic) 
Een syndicus kan in "principe" enkel die AV beslissingen , uitvoeren of laten uitvoeren.

Wat het proces-verbaal , notulen betreft :
antwoord , advocaat mede-eigendom
https://blog.smartsyndic.be/qa/verslag-av/

antwoord , deskundige advocaat mede-eigendom
https://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-...

http://quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-...

https://ondernemingsdatabank.indicator.be/mede_eigendom_algemene_vergade...

https://www.desyndic.be/blog/notulen-algemene-vergadering

ect....notulen zijn wat ze zijn , aanpassen/veranderen kan onderhands middels een (B)AV en/of vrederechter.

hejacobs
Online
agendapunten
ik dacht dat alleen over de agendapunten kon gestemd worden.
alles daarbuiten, dus ook gekrakeel onder varia, is niet gerechtsgeldig en afdwingbaar ??
Baton
Offline
agendapunten