Besluit Vlaamse Regering dd 08/12/06: preventief 2-jaarlijks reinigen schoorsteen verplicht voor gasbranders ?

Geen reacties
Informatiezoeker
Offline
Hallo,

Sinds oplevering van het appartementsgebouw in 1997 laten wij jaarlijks de gasbranders reinigen door Vaillant.  De schoorsteenpijpen lieten we voor het eerst reinigen in juni 2010.  Na 13 jaar leverde dat weinig vuil op.  Sinds de reiniging is 1 schoorsteenpijp beschadigd, waardoor er geurhinder (dampkap) is ontstaan van het appartement links beneden in het appartement op de eerste verdieping rechts.  De bouwmaatschappij stelt dat ze de beschadiging in een afgewerkt gebouw niet kan herstellen.

Inmiddels zijn 2 jaar verstreken.  De helft van de eigenaars zijn van mening dat we omwille van het Besluit van de Vlaamse Regering dd. 08/12/06 niet alleen de gasbranders moeten laten onderhouden, maar ook de schoorsteenpijpen opnieuw laten reinigen.  De andere helft van de eigenaars staat sceptisch t.o.v. een reiniging van de schoorsteenpijpen omdat:
* te verwachten valt dat er na 2 jaar helemaal geen vuil zal moeten worden verwijderd (het was na 13 jaar al te verwaarlozen)
* het risico op bijkomende beschadiging van de schoorsteenpijpen reëel is.
Deze groep is van mening dat het volstaat de schoorsteenpijpen te laten reinigen als de erkende technicus van Vaillant opmerkingen zou maken m.b.t. de schouw op het reinigings- en/of verbrandingsattest.

Praktisch probleem:
 
Vaillant stelt telefonisch dat zij op het reinigingsattest de rubriek 'reiniging en controle van de schoorsteen (schoorsteenveger of erkend technicus)' niet moeten invullen omdat dat niet tot hun taak behoort.  Die rubriek omvat als onderdelen:
  • vegen van de schoorsteen en het verbindingsstuk
  • nazicht van de goede werking
  • schoorsteenonderdruk
  • controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder
    Het makelaarskantoor waar we de blokpolis hebben afgesloten blijft op de vlakte als ik hen vraag of de schoorstenen voor de verzekeringsmaatschappij preventief tweejaarlijks moeten worden gereinigd of dat het volstaat dat de erkende technicus op het reinigingsattest geen bemerkingen maakt m.b.t. de schoorsteen.
    Aangezien de nieuwe wet op de mede-eigendom extra verplichtingen oplegt aan de syndicus (ook a is het een onbezoldigde mede-eigenaar), wil ik uiteraard geen fouten maken. 
Daarom volgende VRAAG:

 a. Is het wettelijk verplicht om in geval van een centrale stookketel type b (gas) > 20KW de schoorsteen 2-jaarlijks preventief te laten reinigen                 OF
b. volstaat het dat de erkende technicus op reinigingsattest geen bemerkingen formuleert in de rubriek 'Gebreken en maatregelen' en op het verbrandingsattest aankruist "het stooktoestel werkt goed" ?Onderstaand de URL van het Besluit van de Vlaamse Regering dd. 08/12/06.
Vooral de artikelen 8, 10, 11 en 13 zijn relevant voor mijn vraag.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2006120870&table_name=wet

Dank bij voorbaat,
Indormatiezoeker
Informatiezoeker