Bestaat de mogelijkheid tot doorhaling vonnis Vrederechter?? wat met de kracht van gewijsde van zulk vonnis

1 antwoord [Laatste bericht]
steffi
Offline
 Kan iemand op dit forum mij een antwoord geven op volgende vragen: 

Kan de vrederechter verzocht worden om doorhaling van een of meerdere vonnissen die als nietig moeten worden beschouwd? De aangevoerde reden: De gedagvaarde partijen (VME en syndicus) hadden geen rechtspersoonlijkheid!!!

Kan een eventueel doorgehaald - nietig vonnis - wel ooit in kracht van gewijsde gaan/gegaan zijn?? Aangezien dit/deze vonnissen als onbestaande moet(en) worden beschouwd?

Dank voor een reactie
't appartement
Offline
neen
Tegen een vonnis kan men in beroep gaan bij de hogere rechtbank.
Wel binnen bepaalde termijn na eerste vonnis.
Bovendien moet bedrag hoog genoeg zijn om tegen vonnis vrederechter beroep te kunnen aantekenen.
opmerking: Een syndicus moet niet noodzakelijk een rechtspersoon zijn!