Betaler beslist (B)AV.....

4 antwoorden [Laatste bericht]
lebragard
Offline
Zou het mogelijk zijn en rechtsgeldig om een bijzondere gedeeltelijke vergadering (BGV) te organiseren en dit enkel voor die mede-eigenaars onder het principe " de betaler beslist" ? (tzou toch praktisch zijn niet ? bv. veranderen van poetsfirma ect...en niemand wordt erdoor benadeeld !)

art.577-6 § 6
§ 6. Iedere mede-eigenaar beschikt over een aantal stemmen dat overeenstemt met zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen.
Wanneer het reglement van mede-eigendom de lasten van een gemeenschappelijk deel van het gebouw of van de groep van gebouwen uitsluitend ten laste legt van bepaalde mede-eigenaars, nemen enkel die mede-eigenaars deel aan de stemming op voorwaarde dat die beslissingen het gemeenschappelijk beheer van de mede-eigendom niet in het gedrang brengen. Elk van hen stemt met een aantal stemmen naar evenredigheid van zijn aandeel in voornoemde lasten.

Of 

Is het niet mogelijk die mede-eigenaars "de betaler beslist" schriftelijk te laten stemmen besluitvorming , buiten een AV. Relatief dringende zaken kunnen zo direct beslist worden en men moet niet wachten op de statutaire algemene vergadering...... praktisch toch ?
art.577-6 § 11
§ 11 De leden van de vereniging van mede-eigenaars kunnen, mits eenparigheid, schriftelijk alle beslissingen nemen die tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De syndicus stelt hiervan notulen op.


 
Astrid Clabots
Offline
Geachte Indien men zich

Geachte


Indien men zich beperkt tot de items waar de stemrechten inderdaad enkel betalers treffen, zou dit een praktische werkwijze kunnen zijn.

Vraag is wel wie dan op voorhand arbitrair beslist over dat karakter as such, want ook daarover kan discussie bestaan zodat de beslissing achteraf zou kunnen worden aangevochten.

Ik kan me voorstellen dat misschien enkel betalers beslissen, maar dat andere eigenaren belanghebbend zijn om het debat terzake mee op te volgen..

Uw vraag of voorstel is absoluut pertinent, maar ik denk dat we nog in de fase zitten waar de praktijk een en ander zal moeten uitwijzen..

Astrid CLABOTS
CLABOTS

nescio1
Offline
schriftelijke vergadering = AV?

B.W. Art. 577-6 § 1
is ongenuanceerd:
 
“Iedere eigenaar…..en neemt deel aan de beraadslagingen.”
 
 
 
Valstrikken van de “schriftelijke” vergadering:
 
  •  vereiste unanimiteit
  •  discussiepunt: agendapunt mag niet hernomen worden in latere AV
lebragard
Offline
betaler beslist.....
# Astrid Clabots
Uw vraag of voorstel is absoluut pertinent....
Inderdaad zou dit praktisch zijn mocht de wetgever deze mogelijkheid voorzien hebben , maar waarschijnlijk heeft men dit over het hoofd gezien.....vergeten.
In de meeste statuten , waar men het nuttigheidscriterium toepast , betaler beslist , gaat het over particuliere gemene delen toebehorend aan die mede-eigenaren en de basisakte zal zeer zeker de juridische verdeling daarvoor voorzien hebben. Discussie over het al dan niet , betaler beslist , is uitgesloten.

Vraag is wel wie dan op voorhand arbitrair beslist over dat karakter as such,

De rekeningcommissaris zou vooraf zijn toestemming kunnen geven is financieel gerelateerd en wie beter als de RC kan dit nagaan en controleren....betaler beslist

#nescio1
B.W. Art. 577-6 § 1 
is ongenuanceerd: “Iedere eigenaar…..en neemt deel aan de beraadslagingen.” 
Ook juist en ook hier weer hetzelfde , vergeten aan te passen mbt. de betaler beslist.....

Het forum wordt ook gelezen door belangengroepen die de werkgroep " wet mede-eigendom " hebben geadviseerd.... vandaar......update wet mede-eigendom 2020 mbt. de betaler beslist...de betaler beslist , dank u.


 
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-6 ยง 11