Betaling achterstal

2 antwoorden [Laatste bericht]
danlrei
Offline
Op 31/05/2019 heb ik de achterstallige hoofdschuld na bemiddeling tussen beide advocaten, betaald op rekening van de gerechtsdeurwaarders die mij hebben gedagvaard op verzoek van de advocaat van de eisen partij (VME). Het bewijs van betaling heb ik op 05/06/2019 neergelegd ter griffie van het Vredegerecht, rechtbank die op 06/06/2019 besliste dat eisende partij nog enkel 50% van de rechtsplegingsvergoeding diende te betalen , wat ik heb gedaan.
Op 27/06/2019, kreeg ik van de syndicus de jaarrekening afgesloten per 30/06/2019, tevens een factuur inclusief de achterstallige hoofdschuld.
Op de AV van 13/07/2019, heb ik duidelijk gesteld dat de achterstallige hoofdschuld werd betaald. De rekening-commissaris deelde mondeling mee om het gestort bedrag te verrekenen.
In het verslag van de AV werd de exacte bewoordingen van de brief van de advocaat van de VME gedateerd 11/06/2019 overgenomen. Daarin staat duidelijk vermeld dat de tegenpartij het nodige had gedaan om de hoofdschuld te betalen via de gerechtsdeurwaarders.
In 07/2019 heb ik per mail aan de syndicus van de nog openstaand saldo, na aftrek van de achterstallige hoofdschuld (betaald 31/05/2019) medegedeeld. Gezien ik niets verder vername, dacht ik dat alles geregeld was.
Evenwel op 31/10/2019 kreeg ik van de syndicus een rappel en aanmaning om de oude hoofdschuld na aftrek van de maandelijkse provisies te betalen binnen de 8 dagen.
Na tel. contact met de gereachtsdeurwaarders op 04/11/2019, bleek dat zij de achterstallige hoofdsom hadden betaald op rekening van de advocaat van de VME.
Uiteindelijk eist de syndicus mij opnieuw de achterstallige schuld op, ondanks op basis van de brief van de advocaat van de eisende partij op11/06/2019, de syndicus de bevestiging kreeg dat ik volgens de juridische geplogenheden, deze achterstallige hoofdschuld werd betaald.
Bestaat er in België nog zo iets als recht, bleef de syndicus in gebreke om een creditnota op te maken, is hij van kwade wil of ben ik verkeerd? Uitendelijk zou dit betekenen dat ik 2 maal de achterstallige schuld moet betalen. Graag juridisch advies
Astrid Clabots
Offline
achterstallige betaling


Geachte

Om u correct te kunnen adviseren, is kennis van de dossierstukken nodig.
Dat u twee keer hetzelfde moet betalen, is uiteraard erg onwaarschijnlijk..

Astrid CLABOTS
CLABOTS

SCORPIOEN
Offline
betaling achterstel
Als de gerechtsdeurwaarder het door u betaalde bedrag heeft overgemaakt aan de advocaat  van de VME, heeft die advicaat vermoedelijk meteen het bedrag voor zijn tussenkomst afgehouden. Die kosten zijn evenwel voor rekening van de VME die hem die opdracht heeft gegeven, en die kost is te verdelen over alle eigenaars ( inclusief uzelf) naar rato van hun/uw  aandeel (quotiteiten of aandelen) in de VME.

Een aangetekend schrijven aan de syndicus zou moeten volstaan.
mvg


mvg