betaling factuur en kwijting ontslagen syndicus onder voorwaarden

1 antwoord [Laatste bericht]
duif
Offline
Beste

De vme vroeg en kreeg het ontslag van onze inwonende syndic. Ik nam het van hem over. De inwonende syndic maakte via zijn bankkantoor een factuur voor zijn syndicschap. Op het moment van zijn onstlag had hij het factuur nog niet uitbetaald (aan zichzelf). Nu kan hij niet meer aan de rekening om zich iets uit te betalen.


Op de bijz. alg. vergadering  willen we hem uitbetalen  op voorwaarde dat hij akkoord gaat en bijdraagt om de lift te laten opleveren en onderhouden, iets wat hij als syndic naliet met als reden "toen ik dit kocht had de lift allang opgeleverd en onderhouden moeten zijn. Mijn voorganger-syndic had hiervoor naar het vredegerecht moeten gaan en deed dit niet Dus de vorige syndic-bewoner is in fout"
Niet onbelangrijk:onze eerste liftfirma ging failliet, de tweede zit ook al in zeer slechte papieren

Kwijten willen we de onslagen syndic ook pas als hij  onderhoud en oplevering mee betaalt. 

Ik heb een gezonde liftfirma gevonden die wil onderhouden en opleveren en dit zou dringend moeten

Mag ik,gezien bovenstaande situaties de uitbetaling van zijn syndicusvergoeding en de kwijting,gebruiken als drukkingsmiddelen om een akkoord te krijgen dat hij moet betalen?
Op deze manier probeer ik tijd en gerechtskosten uit te sparen.

Graag uw mening over deze situatie. Met dank
Astrid CLABOTS oud
Offline
Geachte Er bestaat zoiets
Geachte

Er bestaat zoiets als execpetie van niet - uitvoering : de ene contractspartij schort de uitvoering van haar verbintenis uit zolang de andere contractspartij haar verbintenis niet nakomt. Evenwel denk ik niet dat dit in de gegeven casus de situatie is.

U compenseert momenteel twee vorderingen, en ik betwijfel of dit in dit geval kan : om vorderingen met mekaar te mogen compenseren, dienen zij een verknochtheid te hebben. U zult menen dat zij dit hebben, aangezien de beide vorderingen die ene (voormalige) syndicus betreffen, doch de vorderingen hebben een andere juridische grondslag (aansprakelijkheid en betaling van prestaties v. gehoudenheid om facturatie te voldoen (liften)) : ik vrees dan ook dat er van die verknochtheid geen sprake kan zijn en dat u alleszins voor een rechtbank - wanneer het toch zo ver zou komen - slechte punten zult scoren ...

Anderzijds kunt u in eerste instantie, inderdaad als drukkingsmiddel, kijken of deze handelswijze effect heeft. Het hangt dan af van de wijze van reactie van de tegenpartij of u het geweer nadien van schouder verandert of niet.

Vriendelijke groeten
Astrid CLABOTS
ARGUS ADVOCATEN
HASSELT

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom