Betreft reglementering boilers

1 antwoord [Laatste bericht]
mappy
Offline
Ik heb een vraag betreffende boilers. Is het juist dat alle boilers met een waakvlam zullen moeten vervangen worden? Zo ja wanneer ten laatste moet dit gebeurd zijn. Heeft de ouderdom van de boiler daar ook iets mee te maken??? En of het nieuw soort gas dat gaat geleverd worden?
Bovendien vraag ik me ook af of er aan de schacht ook wijzigingen dienen te worden aangebracht? Zo ja welke.
Moeten alle mede eigenaars tesamen deze verplichting nakomen bv met beslissing op een AV?? of kan dat ook individueel?? probleem: schacht = gemeenschappelijk boiler is privatief?
Kan ik ergens de wettelijke voorwaarden vinden die rondom dit item bestaan ? Graag ontvang ik dan de link en de gegevens die daar over bestaan.
Met dank bij voorbaat en vriendelijke groeten
Steffi
SIEBE
Offline
Boilers

https://www.vlaanderen.be/eisen-voor-nieuwe-verwarmingstoestellen

Indien de wetgever aanpassingen oplegd : en de schachten zijn gemeenschappelijk = gemeenschappelijke kost.

U kunt dit als aan agendapunt laten plaatsen op de volgende AV : vervanging boilers en schachten.