Bezwaar tegen verslag Algemene Vergadering

13 antwoorden [Laatste bericht]
Michèle
Offline
Moet een eigenaar zijn aangetekende brief met bewaar tegen het verslag sturen aan de syndicus én de brievenbus op naam van de VME of is het voldoende om enkel aan de syndicus een aangetekend schrijven te richten?
Quimmo
Offline
Hoe belangrijk?

Sinds enkele maanden moet aangetekende post voor de VME zowel naar het adres van de VME als naar de syndicus gestuurd worden, zie http://www.quimmo.be/nl/blog/wetswijziging-adres-vereniging-mede-eigenaa....

Dit gaat natuurlijk over post voor de VME. De vraag is of u in dit geval de VME wil aanschrijven of enkel de syndicus ten persoonlijke titel. Indien het enkel de syndicus is, dan denk ik dat het volstaat om het enkel naar hem te sturen. Indien het een heel belangrijk thema is en u hiermee echt verder wil, kunt u beter toch het zekere voor het onzekere nemen en het naar beiden sturen.

Bedenk wel dat het aangetekend versturen een eerste stap is, maar dat u zich niet aan het lijntje moet laten houden als het echt belangrijk is. U moet immers binnen de 4 maand na de vergadering naar de vrederechter indien u echt een beslissing wil laten vernietigen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Astrid CLABOTS oud
Offline
Goede middag, Correcte
Goede middag,

Correcte repliek van Quimmo.

Vergeet inderdaad niet uit het oog dat er een verschil bestaat tussen

a) replieken en protesten die u aan de VME en de syndicus overmaakt en

b) het uiteindelijke bezwaar, dat bij de Vrederechter moet worden ingediend, en dit binnen de 4 maanden ...

Dit zijn twee onderscheiden stappen : a) in gebreke stellen en b) effectief een rechtsvordering activeren.

Quimmo wijst terecht op het feit dat mensen in fase "a)" inderdaad nog al eens aan het lijntje worden gehouden zodat de tijd om fase "b)" op te starten verstrijkt ...

Beste groeten
Astrid CLABOTS
ARGUS ADVOCATEN
HASSELT - LOMMEL

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom

ALIBI
Offline
Bezwaren ...
Naast deze bezwaren van eerder gerechterlijke aard en voornamelijk betreffende de inhoud van de beslissingen van de AV, zijn er toch ook de bezwaren tegen andere aspecten en tekortkomingen in het verslag van de syndicus!

Die worden dan al vlug, meestal toch, weggewuifd met allerhande drog-argumenten!

Bij een eventuele klacht wordt de grond ervan doelbewust geminimaliseerd en, vooral, als "voorbijgestreefd" verklaard!

Ook zullen vele mede-eigenaars de z.g. "klagers"(sic!)  niet graag volgen omdat dit de vergadering z.g. doet uitlopen en, in de meeste  gevallen,  gaat een sluw syndicus daar handig op inspelen!!
Ook zals hij dan (handig) deze tussenkomsten vergeten (!) te vermelden in zijn verslag!!

Wàt kan er in dergelijk geval ondernomen worden?
ALIBI
Quimmo
Offline
Enkele suggesties

Tot het einde van de vergadering blijven zodat u de notulen mee moet ondertekenen. Dan protest laten noteren.

Zo nodig echt eens een beslissing aanvechten bij de vrederechter. Dat kost wel moeite, maar als het belangrijk is is het ook de moeite waard en kan het de syndicus duidelijk maken dat hij zich niet alles kan permitteren. De andere mede-eigenaars zien dan ook dat het uiteindelijk meer moeite kost als het punt het volgend jaar opnieuw op de agenda komt en zullen zich ook niet meer laten doen.

Eventueel geluidsopname van de AV maken en de syndicus hiermee confronteren.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Jos8400 (niet gecontroleerd)
Klacht bij vrederechter
Hoe verloopt die procedure ?
Volstaat het om uw klachten via een aangetekende brief kenbaar te maken ?
Of moet men een advocaat aanspreken ?
wakwarius
Offline
klacht vredegerecht
Voor bemiddeling/verzoening , volstaat gewoon een mailtje aan de griffie , met opgave van de tegenpartij en motivatie van het verzoek tot 'verzoening'. Kosteloze procedure.
Een daadwerkelijke  dagvaarding vergt (meestal) tewerkstelling van een  deurwaarder. Een advokaat hoeft niet, elkeen kan zich zelf verdedigen voor het vredegerecht.
Ik ben geen jurist hoor, maar dit is "uit het leven gegrepen", m.a.w. gebaseerd op mijn ervaring in soortgelijke kwesties. 
Wakwarius
Tomopom
Offline
Bedoelt ge dat het te acteren
Bedoelt ge dat het te acteren protest als een soort addendum door de syndicus moet worden genoteerd op de originele notulen ?
Want praktisch gezien is de overgrote meerderheid al lang weg zonder tekenen en staat er op die pv al de handtekening van voorzitter en secretaris en eventueel wat plichtsbewuste maar minder kritische mede-eigenaars.dirkwydooghe
Offline
wakwarius, bent U er zeker

wakwarius, bent U er zeker van dat bij problemen in mede-eigendom het mogelijk is een verzoening aan te vragen bij het vredegerecht alvorens een dagvaarding in te stellen ?

deskundige
Offline
Het is zeker mogelijk om
Het is zeker mogelijk om vooraleer dagvaarding te lanceren partijen in verzoening voor de rechter op te roepen; de andere partij(en) is/zijn natuurlijk niet verplicht om hierop in te gaan.

Ofwel is dit laatste het geval en wordt een verzoening bekomen waardoor het geschil i.p. is beslecht (door middel van een PV van verzoening) dan wel wordt geen verzoening bekomen (er wordt dan een PV van niet verzoening opgemaakt) wat inhoudt dat uiteindelijk toch een procedure zal dienen te worden opgestart.

Een andere mogelijkheid, die nog onbekend is wat hopelijk naar de toekomst toe verandert, is trachten het dispuut via bemiddeling op te lossen.

Houd één van de dagen de rubriek "recente artikels" op deze site in de gaten.
naicwill
Offline
http://www.belgium.be/nl/just
wakwarius
Offline
verzoening en vredegerecht
Beste, ik heb je onderstaand bericht via individuele mail doorgestuurd, maar post het hier nog eens, omdat het nuttig kan zijn voor anderen:Verzoening/bemiddeling is ook mogelijk voor geschillen in mede-eigendom. Gewoon een mailtje/brief aan de griffie volstaat. 
Heb het zelf gedaan, wegens wanbetaling van een mede-eigenaar.(x2)
Probleem is dat tegenpartij niet verplicht is op te dagen, of zich te laten vertegenwoordigen .
Niet verschijnen wordt evenwel ook door de vrederechter geacteerd . In een soort vonnis wordt vermeld dat tegenpartij geen verzoening wenst.  Heb bemerkt dat dit later ook door de rechter wordt gebruikt in de motivatie van zijn/haar vonnis. Poging tot  verzoening categorisch afwijzen
speelt m.i. dus psychologisch niet in het voordeel van de verstekgevende tegenpartij, wanneer die later gedagvaard wordt voor dat zelfde vredegerecht.
Weet ook dat vredegerecht niet noodzakelijk een eindpunt is, want
verliezende partij kan steeds in hoger beroep gaan bij de rechtbank van
1e aanleg...
Wakwarius
WouterVandenHove
Offline
protest laten noteren?
> Tot het einde van de vergadering blijven zodat u de notulen mee moet ondertekenen. Dan protest laten noteren

Op onze laatste AV heb ik de voorgestelde notulen doorgenomen, geprotesteert en wijzigingen gevraagd,  die niet werden weerhouden. Bijgevolg heb ik geweigerd die notulen te ondertekenen.

Ik lees nu dat het mogelijk is om schiftelijk protest te laten opnemen in de notulen zelf?
Kan men dit weigeren?

Moet men dit vragen als men weigert akkoord te gaan met de notulen?
Alleszins nooit vernomen van de syndius dat dit mogelijk zou zijn.


Waar vind ik daar meer over?


Quimmo
Offline
Protest officieel maken

Ik zou in elk geval eisen dat mijn protest genoteerd wordt. Indien men dit dan weigert, is er natuurlijk weinig wat men kan doen, dan is het achteraf woord tegen woord.

Volgende opties lijken me dan mogelijk:

- zelf protest op papier zetten en door enkele aanwezige getuigen laten ondertekenen, dan heb je toch iets.

- syndicus achteraf protest aangetekend laten toekomen.

- volgende keer geluidsopname van vergadering en discussie maken.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom