boekhouding VME

95 antwoorden [Laatste bericht]
't appartement
Offline
Update:De syndicus beweert
Update:

De syndicus beweert dat advocaat Timmermans schrijft dat de VME de syndicus mag vrijstellen van het houden van een dubbele boekhouding (ook als er 20 of meer app in gebouw zijn). Maar hij geeft geen bronvermelding en ik vind het nergens terug in de boeken en artikelen van Timmermans.
Weet iemand hier meer over, is dat waar dat een specialist in wetgeving gedwongen-mede eigendom zoiets zou schrijven? Of is dit blufpoker?
lebragard
Offline
syndicus beweert.....
Syndicus beweert dat......vraag aan de syndicus de referentie/artikel van zijn stelling !
De syndicus zal u het antwoord schuldig blijven .

uw post # 3
Het is de syndicus zelf die dit heeft beslist.
Hij vermeldt dit in zijn verslag, niettegenstaande dergelijke beslissing niet is genomen tijdens de vergadering, zelfs niet vermeld noch besproken!

Letterlijk:
"De algemene vergadering beslist unaniem dat de syndicus een eenvoudige administratie voert en bijgevolg afziet van de dubbele boekhouding zoals voorzien in de wet op de gedwongen mede-eigendom"

en 
post # 12
Uw stelling betreffende de gedwongen mede-eigendom en dwingend van toepassing ect

wel dit dacht ik twee jaar geleden ook , maar....in België....op zn Belgisch....


Alle beslissingen genomen op een AV , ook al zijn deze onregelmatig , onrechtvaardig zelfs bedrieglijk zijn geldig en dienen te worden uitgevoerd indien ze niet werden aangevochten bij de vrederechter binnen de vier maanden !!
Deze beslissingen krijgen " kracht van gewijsde" en zijn dan geldig en uitvoerbaar.

Concludeer zelf !Het feit van al dat niet om een dubbele boekhouding te voeren is van minder belang voor het merendeel van de mede-eigenaars.
Wat de mede-eigenaars willen weten of zien? Voor elke uitgaande betaling : de factuur en het rekeninguittreksel dat bewijst dat het naar de correcte rekening is overgeschreven. En bij elke factuur : de juiste toewijzing verdeelsleutel. En uiteindelijk is de ultieme vraag : "hoeveel moet ik opleggen of terugkrijgen op het einde van het jaar", en "hoeveel staat er op het spaarboekje" (reservefonds).
En eventueel ook : "gaan er volgend jaar grote kosten zijn???"


Wat kan u nu nog doen , indien u het verslag/notulen van die AV niet hebt laten vernietigen door de vrederechter :

Ga in gesprek met de RvM en commissaris en andere mede-eigenaars , probeer hen te overtuigen van het nut van de dubbele boekhouding ?!

Dien een agendapunt in voor de volgende AV : evaluatie boekhouding , dubbele boekhouding gewenst cfr. art.
B.W. Art. 577-8 § 4 17 ° (zie post # 1) en laat erover stemmen.

Stem zelf tegen en stap naar de vrederechter.

http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-m...
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-m...
 

't appartement
Offline
Als R. Timmermans dat niet
Als R. Timmermans dat niet heeft geschreven dan misbruikt de syndicus de naam en de faam van een advocaat met een leugen om mij een rad voor de ogen te draaien. De fout van de syndicus is dan niet enkel een professionele....

ps:
-de vier maanden zijn nog bijlange niet voorbij....alle opties staan nog open
-voor iets wat wettelijk verplicht is ga ik geen voorstel  voor de AV doen, dat is de wereld op zijn kop!
De oplossing zal van "hogerhand" moeten komen, maw van "tucht" en "recht".
lebragard
Offline
dan kan je....
De VME oogst wat de VME zaait !
en
de oplossing is er van hogerhand namelijk de wet op de mede-eigendom.

Als lid van de Vereniging van mede-eigenaars (VME)  : mede-eigenaar heb je de plichten
maar ook de rechten.
De formele regels zijn er alsook de informele , dat is nu net meestal het probleem om een afweging te maken wat het waard is. Men leeft ahw. in een gemeenschap.

 
't appartement
Offline
Maar de informele regels zijn
Maar de informele regels zijn ondergeschikt aan de formele regels voorgeschreven door de wet. Ze mogen er geen inbreuk op zijn. Want dan zijn het onwettelijke informele regels.
lebragard
Offline
wat is het je waard......

Formele regels doelend op de statuten van het gebouw , wet mede-eigendom.
statuten van het gebouw = basisakte en reglement van mede-eigendom.

Informele oa. huishoudelijk reglement ( aanpasbaar ), gewoontes van mede-eigenaars ect.....

Je maakt voor jezelf uit hoever je wil gaan met mopperen en klagen over bepaalde informele/gewoontes van de mede-eigenaars.
bv. verboden een wasmachine te gebruiken na 22.00h.! 

 
't appartement
Offline
Aangezien ik niet in het
Aangezien ik niet in het gebouw in kwestie woon betreft mijn vraag niet dat soort informele zaken, ik ben er immers niet van op de hoogte op welk tijdstip de bewoners een bad nemen of hun wasmachines doen draaien. Ik heb ook geen klachten vernomen over dergelijke zaken.

Het gaat me enkel over het voeren van een correcte boekhouding. Daarin wordt voorzien door de wetgeving. Informele aspecten spelen daarvoor bijgevolg niet.
Ik stel vast dat de syndicus een voor hem gemakkelijke, goedkope maar helaas onwettelijke oplossing verkiest en niet zinnens is om zijn gedrag aan te passen.

Zoals ik schreef verdedigt hij zich door uitspraken in de mond (of beter in de pen) van meester R. Timmermans te leggen welke ik nergens terugvind in diens geschriften. Aangezien ik niet over zijn volledige bibliografie beschik wil ik me er via deze weg van vergewissen of iemand ooit de beweerde stellingname dat een VME de syndicus van een wettelijk verplichte boekhouding kan ontslaan in diens geschriften is tegengekomen.

Als dat niet het geval is dan is er meer aan de hand dan het ontbreken van een correcte boekhouding.

Ik ben de aangeduide vertegenwoordiger van de eigenaars (waaronder ikzelf) van een appartement. Ik moet hun belangen verdedigen en voor het financiële luik begint dat met een correcte boekhouding. Vereiste nummer 1 is dat ze vormelijk voldoet aan de wetttelijke voorschriften. Dat is duidelijk niet het geval. Mogelijk gehakketak tussen bewoners over informele zaken valt buiten mijn mandaat.
lebragard
Offline
informeer u dan grondig....

Zoals ik schreef verdedigt hij zich door uitspraken in de mond (of beter in de pen) van meester R. Timmermans te leggen welke ik nergens terugvind in diens geschriften. Aangezien ik niet over zijn volledige bibliografie beschik wil ik me er via deze weg van vergewissen of iemand ooit de beweerde stellingname dat een VME de syndicus van een wettelijk verplichte boekhouding kan ontslaan in diens geschriften is tegengekomen.

Alle beslissingen genomen op een AV , ook al zijn deze onregelmatig , onrechtvaardig zelfs bedrieglijk zijn geldig en dienen te worden uitgevoerd 
indien ze niet werden aangevochten bij de vrederechter binnen de vier maanden !!
Deze beslissingen krijgen " kracht van gewijsde" en zijn dan geldig en uitvoerbaar.

Indien de syndicus zich verschuilt achter het veslag/notulen van die AV waaruit blijkt dat:

"De algemene vergadering beslist unaniem dat de syndicus een eenvoudige administratie voert en bijgevolg afziet van de dubbele boekhouding zoals voorzien in de wet op de gedwongen mede-eigendom"

zal u noodgedwongen beroep moeten doen op de vrederechter om deze beslissing te laten vernietigen , zo niet , past een (kwaadwillige) syndicus de eenvoudige administratie toe en niet de dubbele boekhouding.
 
't appartement
Offline
Ter voorbereiding van
Ter voorbereiding van ONDERMEER de dagvaarding is het van belang om met zo groot mogelijke zekerheid te weten of de syndicus al of niet de stellingnames van meester R. Timmermans opzettelijk verkeerd weergeeft of hem uitspraken toeschrijft die hij nooit heeft gedaan.

Het is achter deze bewering dat de syndicus zich nu verschuilt.
lebragard
Offline
syndicus voert uit .....
Beslissingen worden genomen op de AV. en de syndicus voert deze beslissingen uit.
Een syndicus kan beweren wat hij wil ! U zal hem waarschijnlijk (als het erop aankomt) wel verkeerd verstaan/geinterpreteerd hebben.

En helaas : Ja de AV kan onregematige , onrechtvaardige en zelfs bedrieglijke beslissingen nemen (sic) en indien niet aangevochten bij de vrederechter krijgen deze
"kracht van gewijsde" zijn geldig en uitvoerbaar.
voor die VME , vandaar het belang dat de mede-eigenaars moeten weten met wat ze bezig zijn en wat men beslist en hoe het vermeld is in de notulen/verslag.

en je post 34
-voor iets wat wettelijk verplicht is ga ik geen voorstel  voor de AV doen, dat is de wereld op zijn kop!

Begrijp je het niet : beslissing , genotuleerd in het verslag/notulen AV zijn rechtsgeldig en uitvoerbaar, je zal ofwel naar de vrederechter moeten of wachten tot de volgende AV en handelen zoals aangegeven , indien niet is de gewone boekhouding van toepassing.

-voor iets wat wettelijk verplicht is ga ik geen voorstel  voor de AV doen, dat is de wereld op zijn kop!
 
Blijkbaar ben je niet voldoende op de hoogte van de wet op de mede-eigendom , informeer u grondig !
Goedgekeurde AV beslissingen en als zodanig genotuleerd en de statuten van het
gebouw = de bijbel voor die VME.

ofwel  :
- vraag om een BAV = aanpassing notulen
- vrederechter
- volgende AV met agendapunt : evaluatie , herzien boekhouding
 


 
Quimmo
Offline
Bronvermelding

Vraag nog eens aan de syndicus op welk geschrift hij zich precies baseert en meld dat u, bij gebrek aan antwoord, contact op zal nemen met Mtr. Timmermans met vermelding van de naam van de syndicus om dit voor te leggen.

Hij is daar natuurlijk geen verantwoording schuldig, maar zal het misschien toch niet leuk vinden op deze wijze met naam genoemd te worden, zeker als het een gekend kantoor is.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

't appartement
Offline
nuttig antwoord
Met dit antwoord ben ik wel iets. Het sterkt me in de benadering die ik intussen heb uitgestippeld.

Heb vannacht online klacht ingediend bij BIV + de vraag gesteld of ze de bewering van mijn syndicus (ivm zogenaamde stellingname R. Timmermans) kunnen laten bevestigen door hun assessor die luistert naar de naam....R. Timmermans.

Wie wind zaait zal storm oogsten.

.
lebragard
Offline
ondanks het ....
Ondanks het nuttig antwoord , zal de syndicus gebruik maken en zich beroepen op wat er beslist is door de AV en ook zo genotuleerd werd nml:

"De algemene vergadering beslist unaniem dat de syndicus een eenvoudige administratie voert en bijgevolg afziet van de dubbele boekhouding zoals voorzien in de wet op de gedwongen mede-eigendom"

Niet het BIV , noch een nuttig antwoord , kan dit ongedaan maken.

Na 4 maanden is die AV beslissing uitvoerbaar (sic) en past de syndicus een eenvoudige administratie toe omdat de VME dit zo wil en heeft beslist. (punt) 
cfr.R.Timmermans §19 : Gezag van gewijsde van de genotuleerde beslissingen  pag.342 Er is een spreekwoord : wat baten kaars en bril als de uil niet zien en lezen wil ! (einde)


 
't appartement
Offline
We zien wel
Nog even vermelden dat de syndicus in kwestie mandataris is bij het BIV.
Kan spannend worden.

Het is echt niet nodig om steeds hetzelfde te herhalen!!!

Een syndicus die de VME stommelings  (al of niet op eigen aansturen)-en zonder er enige opmerking over te maken- een beslissing laat nemen die haaks staat op zijn eigen wettelijke verplichtingen begaat een beroepsfout.

Het is niet omdat een onrechtmatige beslissing van de AV kracht van gewijsde heeft gekregen dat de syndicus deontologisch niet meer aansprakelijk zou zijn.
Dat is toch niet zo moeilijk om te begrijpen?
Lieve en Marc
Offline
Dubbele boekhouding
Vraag: hoe kan ik als ME controleren of de Syndicus wel degelijk een dubbele boekhouding voert? Zoals eerder aangehaald: onze Rekeningcommisaris gaat enkele keren per jaar naar de Syndicus om enkele steekproeven te doen of bv. grote betalingen wel degelijk verantwoord zijn. En de andere ME vinden dat voldoende.
Wij krijgen ieder jaar een jaarrekening en een balans.
Ik kan aan de vorm niet zien of dit vanuit een dubbele boekhouding werd opgemaakt, enz...
Kan ik aan iemand per mail een kopie sturen van deze documenten?
Of kan ik bijkomende opvragingen doen?
Lieve en Marc
ronald de wilde
Offline
1°controle
U kunt alvast eens zien of in de rand van die documenten geen naam van een boekhoudpakket is vermeld. Bijvoorbeeld: Organimmo, of andere.
 
't appartement
Offline
Om het met zeketrhied te
Om het met zekerheid te weten zal je fysisch naar de syndicus moeten gaan.
Iedere mede-eigenaar mag de rekeningen inkijken ten kantore.

Daar vragen dat ze u het grootboek en het journaal tonen.
Als ze dat niet kunnen dan weet je hoe laat het is.
lebragard
Offline
update.......
#42 t'appartement
Heb vannacht online klacht ingediend bij BIV + de vraag gesteld of ze de bewering van mijn syndicus (ivm zogenaamde stellingname R. Timmermans) kunnen laten bevestigen door hun assessor die luistert naar de naam....R. Timmermans.

Wie wind zaait zal storm oogsten.

Hebt u al een antwoord ? Graag een update , dank.

 
't appartement
Offline
trage molens
Enkel bevestiging dat de klacht is aangekomen (begin augustus) en dat rechtskundig assessor advocaat XX een onderzoek zal uitvoeren. Dus het enige nieuws tot nog toe is dat de klacht op 17/09 -na anderhalve maand- (nog) niet is geseponeerd...
't appartement
Offline
Ai! Ai!
Nog steeds geen nieuws.
Maar hilarische ontdekking:
Intussen vastgesteld dat syndicus waarover het gaat een mandataris van het BIV is....
Interessant om te weten nietwaar?
SIEBE
Offline
hopeloos
Ik blijf steeds bij mijn beweringen : alle organisaties zijn een pot nat. Laat jullie niet zot maken : eerlijke oplossingen bestaan niet. Alle bronnen aangehaald in de discussies en op een forum zijn mooi maar in de praktijk niets eens haalbaar.
De wetgeving op de mede-eigendom is een lege doos. Enkel bedoelt om de eigenaars op kosten te jagen.

Er is maar één oplossing en dat is dat alle eigenaars voor de spiegel gaan staan en aan hetzelfde zeel trekken en beseffen dat het de enigste goede weg is voor de VME.
Maar ja dit laatste is ook een utopie; weerspiegelt compleet de ingesteldheid van de mensen heden ten dagen : ikke en de rest kan stikke.
De VME oogst wat het zaait, de VME krijgt het beheer dat ze verkiest. Zijn terechte uitspraken van 2 veelvuldig aanwezige leden op dit forum. En zoals Ronald  het geluk
( ook afgedwongen door zijn goede ingesteldheid ) heeft een goede samenwerking met zijn syndicus. Maar dat hebben veel VME's niet, ondanks dikwijls enorme inspanningen van een goede rekencommissaris. Ik ken weinig VME's waar syndicus, rekencommissaris en RVME in optimale omstandigheden samenwerken. Het bewijs hiervan wordt geleverd door de talrijke opgestarte discussies op de fora. En zoals kan nagezien worden blijven de disputen door de jaren dezelfde. Oplossingen ??
Het is makkelijk om met allerlei wetsregels, referenties naar zo gezegde vooraanstaanden in de materie, vrederechters, advocaten te verwijzen. Maar hebben jullie op het forum al veel goede oplossingen gezien voor deze misnoegden.
Enkel de tip ( en terecht ) afwegen wat ge wilt bereiken en wat het u zelf gaat kosten.
Realiteit is wat anders dan regeltjes en wetten. De lobbyisten zijn de belangrijkste spelers.
't appartement
Offline
update
Nog steeds geen reactie ontvangen van BIV op mijn klacht ingediend op 26 juli ll.
Al meer dan drie maanden.....
Ik heb destijds wel een ontvangstbevestiging gekregen.
Vraag me af hoe lang ze nog op dat ei gaan broeden.

 
ronald de wilde
Offline
geduld
U gaat voorbij aan het feitelijk gegeven dat bij een klacht de verweerder recht heeft op een weerwoord, eventueel meerdere. En dat daarvoor de tijd wordt gegeven, zoals het ook behoort.
Als u in zo'n procedure stapt weet u bij voorbaat dat u vertrokken bent voor enkele maanden. "Men" zit ook echt niet op u te wachten, om eens in actie te schieten, u bent niet de enige.

Ron
ronald de wilde
Offline
# 51 - hopeloos?
Beste Siebe,

of organisaties één pot nat zijn laat ik in het midden, wie er bij aansluit moet dat zelf weten, wie erbij dient aan te sluiten moet ook met een en ander rekening houden. Het BIV, in deze, is wat het is, en mogelijks/wellicht ook een instantie om syndici toch wat vuur aan de schenen te leggen als het écht te gortig wordt, met de bedoeling, en voor mij de énige, om hun beroepskaart in te laten trekken.
Nièt dus, om geschillen uit te vechten.

Uw stelling, de wetgeving op de mede-eigendom is een lege doos, deel ik niet. Ze is wat het is, en wordt nu weer wat bijgestuurd om wat leesbaarder te worden, maar ze voldoet naar mijn mening méér dan voldoende om "mensen" te laten "samenwonen", spelregeltjes te laten afspreken om dat ook deugdelijk te laten gebeuren, dat samen wonen.

Dat mede-eigenaars zich geroepen voelen om daarin wat voortouw te nemen is van alle tijden, of dat met voldoende kennis van zaken gebeurt is een ander paar mouwen, of dat met voldoende empathie en terughoudendheid gebeurt ook niet altijd. Conflictsituaties zullen ook niet altijd ver weg zijn en/of te vermijden. Ook dat is eigen waar "mensen" "samenkomen".

Dat de wetgever voorzien heeft in syndici, en ik lees dat als beroepslui (personen dus die worden geacht met kennis van zaken te hebben en daarnaar te handelen), is geen slechte zaak voor de meeste van de VME's (de écht kleintjes mogelijks uitgezonderd) om ze te beheren. De andere wettelijke mandaten (RvME en CvR) hebben méér dan voldoende (wettelijke) middelen om hun opdracht uit te voeren. Of dat tot conflictsituaties zal of moet leiden zal afhangen van de bereidheid van àlle mandaathouders (dus ook de syndicus) om ieders rol, mèt onderling respect ervoor, te laten spelen.

Beste Siebe, u dicht mij geluk toe met de goede samenwerking met onze syndicus, 't zou zelfs afgedwongen zijn door mijn goede ingesteldheid.  
't Is de goede ingesteldheid echter van ons beiden, en met uitbreiding deze van de RvME, die maakt dat we optimaal kunnen samenwerken, gevoed door het besef dat we mekaar dienen aan te vullen, kunnen aanvullen ook, om tot een goed draaiend geheel te komen.
En "lange tenen" zijn uit den boze, want nefast voor de geoliede machine.

Maar ook dàn, zal een VME niet gevrijwaard zijn van spanningen, ook dan niet gevrijwaard van procedures. En dàn volg ik u, misschien meer dan wie ook, dat het resultaat daarvan met worden afgewogen, kosten-baten, en het échte, vermeende, eigen-gelijk en/of schade door een beslissing van de AV. En juist dàt is geen evidentie, voor sommigen, in een ikke-ikke-samenleving, nogal eens bespeeld door personen die er voordelen uit kunnen puren.
En dan is het zaak om goede VREDErechters te treffen, als sluitstuk van die bewuste wetgeving, die het "geheel" zièn waarover ze dienen te oordelen, willen ze die geoliede machine draaiende houden. Die bewuste wetgeving staat of vàlt met correcte en doordachte vonnissen, van hèn, en àls duidelijk is dat ze in eerste instantie niet bewust werd genegeerd. 
"Samen" "wonen" is geen eenvoudige aangelegenheid, en velen zijn zich daarvan niet bewust bij het binnentreden van een VME.  Getuige het bestaan van (bv.) Quimmo.

Ron
't appartement
Offline
Catch-22 situatie?
Veel verdediging komt er niet aan te pas voor de syndicus.
Mijn klacht/vraag aan BIV is heel eenvoudig en komt samengevat neer op:

Heeft syndicus gelijk met zijn schriftelijk antwoord aan mij dat men mag afwijken van de dwingende verplichting tot voeren van dubbele boekhouding niettegenstaande uit een gepubliceerd artikel van Meester X, assessor van het BIV, het tegengestelde blijkt?
 
Ik denk dat de vraag "pikt" wegens catch-22 situatie.

 
ronald de wilde
Offline
# 54
Veel verdediging komt er niet aan te pas, mààr uw syndicus heeft wel het recht op dat weerwoord.

Als uzelf al uitgaat van zo'n "catch 22"-situatie, blijkbaar wel, en dus uitgaat van een paradoxale situatie waarbij een oplossing onmogelijk zal blijken wegens tegenstrijdigheden, dan vraag ik mij af welke doelstelling u nastreeft en welk belang (voor uzelf of voor de VME).
Het BIV in haar "hemd zetten", nogmaals, welke ME is daarmee gediend, wie is er gediend met de waarschijnlijk getrokken conclusie: ziet ge wel!

Als het te gortig is met uw relatie met uw syndicus, als die té ver over de schreef gaat, dient u de stappen te nemen die uw belangen werkelijk schaden, én bij de instantie die effectief rechtzetting kàn doen. Alleen het feit dat een enkelvoudige boekhouding wordt gevoerd zal dat niet bewijzen, 't is niet omdat ze dubbel wordt gevoerd dat ze correct is.

Procedure voeren, enkel om reden van het wettelijk-voorgeschrevene, is tijdverdrijf en zal zeker van een zeker "rechtvaardigheidsgevoel" getuigen, maar niets aan het resultaat wijzigen.
Kosten-Baten, niet onbelangrijk, tenzij héél veel tijd beschikbaar.

Ron
SIEBE
Offline
#54
Beste Ronald,

Uw betoog valt helemaal in mijn gratie, want u plussen en minnen passen in elkaar.
Enkel had ik van de wetgever een gespecialiseerde organisatie/inspectiedienst ( totaal onafhankelijk  en neutraal ) verwacht waar de VME's terecht kunnen met hun problemen en bezwaren. Een dienst die wel degelijk onderlegd is in de materie. Zeker gezien de toekomst uitwijst dat er meer en meer VME's komen. Dus meer en meer problemen. Deze dienst zou dan ook de onnozelheden kunnen scheiden van terechte bezwaren. En misschien de gepattenteerde dwarsliggers muilkorven. Zodat samenwonen een plezier wordt, ontspannend en niet stresserend.
En een goed geoliede structuur in een VME is een droom en kan men enkel bekomen door een goede samenwerking tussen de goede inborsten. Maar zoals in iedere goede oogst, kunnen ook rotte of geplekte appels/peren zitten die het raderwerk bewust laten sputteren.
Hetgeen u voorhoudt, is ook mijn betrachting.
ronald de wilde
Offline
inspectiedienst
Beste Siebe,

een gespecialiseerde organisatie/inspectiedienst..... een zoveelste instantie die per slot niet beter of slechter zal zijn dan de bestaande. De bestaande, nu al niet bij machte om te doen waarvoor ze werden opgericht, de nieuwe zullen er ook niet van gespeend blijken te zijn.

Als het té gortig wordt is er een bestaande, als uitsluitsel, de rechtbank! Met alle mogelijkheden, dus ook de bemiddeling. Met alle mogelijkheden om te komen tot een correct vonnis, en dus onnozelheden van de terechte klachten hun plaats te geven. Enkel bij strafklachten is seponering mogelijk, en dus een eerste triage, voor de vrederechter dus niet. Alleen de griffier kan bij consultatie de klager op andere gedachten brengen.  

Alleen moet er bemiddeling mogelijk zijn, bemiddeling inzake genomen AV-beslissingen lijkt mij niet mogelijk, indien niet strijdig met de openbare orde, en dan nog, bemiddeling inzake het verkrijgen van het eigen gelijk nog minder evident.

"Samenwonen" zal altijd moeilijk blijken, zolang er "mensen" bestaan, nog een instantie erbij zal daaraan niets veranderen.
't Zal dus bij onszelf, als mede-eigenaar, liggen, bij onze houding!

Ron
't appartement
Offline
geschokt
Mijn klacht naar het BIV toe gaat enkel over het ontbreken van een dubbele boekhouding.
Het is bewezen, de wetgeving is ontegensprekelijk, de syndicus volhardt in zijn stellingname en de rechtsleer geeft me gelijk.
Mijn doelstelling is dan ook beperkt tot het bewegen van de syndicus om naar een wettelijke dubbele boekhouding over te stappen. Waarom zou het BIV me daarbij niet helpen, zij zijn "toezichtshouder".
Ik begrijp dan ook niet waarom jullie daar van alles anders bijsleuren dat er niets mee te maken heeft.
Mijn klacht lijkt me alleszins 100 percent objectief, alles is op aantoonbare feiten gebaseerd.  Dat in tegenstelling tot wat jullie er allemaal bijsleuren (want dat is gebaseerd op veronderstellingen, niet op feiten).
Voor mijzelf is er geen catch-22. Mogelijk wel voor het BIV versus zijn assessoren en hun publicaties.

nb: Ik ben geen (zeurende) gepensioneerde met teveel tijd; bovendien actief als rekeningcommissaris voor diverse gebouwen (niet voor de VME die onderwerp is van de klacht) en ook lid van twee Raden van Mede-Eigendom. Bovendien woon ik in geen enkel van die gebouwen, mijn zicht is daarom volledig lateraal en niet gevoelsmatig.
SIEBE
Offline
#59
Als ge tussen de regels in leest wat er geschreven wordt, wordt ook veel duidelijk. En de interventies van Ronald zijn helemaal niet overbodig en de  replieken ook niet.
Het is nu eenmaal een heel delicate materie, waar niemand het juiste antwoord kan geven. Enkel dat iedereen moet overeenkomen. En dat is de basis van een goede VME. Moeilijk ??

Wat nu zeurende gepensioneerden betreft; ikzelf ben inmiddels ook daarbij. Ik kan u verzekeren dat ik in mijn loopbaan als professioneel veel rechtzaken, rechtbanken, advokaten, vrederechters, ... heb meegemaakt, wetgevingen ... en mijn linker zak kent uw rechter zak. Ik heb wel pap gegeten van overheidsinstanties, ministeries, en dergelijke; dus hierover klets ik zeker niet uit mijn nek. Daarom is het ook zo moeilijk om iemand exact en correct advies te geven. Kunnen enkel verwijzen naar de wetgeving en wat zou moeten.
Of het toegepast wordt, is een andere zaak. Kijk maar dagelijks naar de gerechterlijke instanties, rechtbank uitspraken en procedure kronkels.
Kan u verzekeren dat er geen certitudes zijn en veel afhangt van toeval en ingesteldheid.
Daarom noem ik de nieuwe wetgeving op de mede-eigendom een lege doos in het voordeel van de verschillende belangengroepen. In een VME kunnen bij klachten, ingrepen ... enkel grote en minder grote verliezers zijn.
In uw geval, als de syndicus niet wil buigen, een andere aanstellen, eentje die wel de wet toepast ( gezien uw functies in verschillende VME's toch te vinden ).

In uw geval 4 mogelijkheden : - nieuwe syndicus  - afwachten op reactie BIV  - klacht rechtbank - syndicus overtuigen