boekhouding VME

95 antwoorden [Laatste bericht]
SCORPIOEN
Offline
boekhouding VME


Ik bedoelde" taak van de boekhoud(st)er",volgens KB 12.7.12 met verwijs naar vennootschapsboekhouden

Concreet : hij/zij maakte een zeer grote fout (dubbele boekhouding van het jaar xx )waardoor de Inventarisrekening een maanlandschap werd van overlopende rekeningen,zowel ACTIVA als PASSIVA.

Voor de schone schijn, wordt in het jaar xx+2 die hogergenoemde overlopende rekeniingen  in één balansrekening gecondenseerd :ophet PASSIVA één lijntje " te goed aan de boekhouding ".

Ik vroeg " op grond waarvan die balansrekeningen werden ' gecompenseerd ', en kreeg voor antwoord " De beslissing werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering " t.t.z. de rekeningen werden goedgekeurd door de algemene vergadering.

En inderdaad, alles, maar dan ook alles (rekeninge, décharges,verkiezingen) worden meestal quasi unaniem gegeven,  zij ja tegen neen, en niet als noemer " de nog op het ogenblik van de stemming aanwezige mede-eigenaars ".( onveranderd gebleven wetsartikel .


 

 


mvg

nescio1
Offline
FOD Economie: meldpunt
't appartement
Offline
UPDATE klacht BIV!
De uitvoerende kamer van het BIV heeft positief gevolg gegeven aan mijn klacht wegens het niet-voeren van de wettelijk verplichte boekhouding.
Maar nu gaat de syndicus in beroep tegen de strafmaatregel uitgeproken door de uitvoerende kamer (=tuchtraad).


 
lebragard
Offline
BIV

Welke strafmaatregel werd uitgesproken tegen de syndicus ?
 

't appartement
Offline
weet niet
Omdat er in beroep is gegaan tegen de uitspraak wordt die me niet meegedeeld, noch de motivering..
Ik ben helaas niet naar Brussel kunnen gaan om de mondelinge uitspraak te aanhoren...anders had ik het wel geweten.