Compensate voor herverdeling kavels

2 antwoorden [Laatste bericht]
Herman DB
Offline
Wij zijn eigenaar van een dakappartement in een klein gebouw dat tot nu toe bestaat uit kantoren op het gelijkvloers en het eerste verdiep en ons appartement op het tweede verdiep. De eigenaar van het eerste verdiep wil nu zijn kantoren omvormen tot 2 appartementen. Hij wil hiervoor het eerste verdiep uitbreiden op een gedeelte van het gemeenschappelijk dak en tevens terrassen aanleggen op het gemeenschappelijk dak. Volgende vragen : 1. Heeft hij hiervoor de toestemming nodig van 100% van de mede-eigenaars? 2. De kavels moeten, denk ik, herberekend worden, vermits zijn eigendom groter zou worden. Moet hij hiervoor een financiele compensatie betalen en indien ja, hoe wordt die berekend?
Herman
Quimmo
Offline
Lijkt me dat eenparigheid nodig is

In de wet op de mede-eigendom lees ik:

Vier vijfden meerderheid nodig voor "... de wijziging van de bestemming van het onroerend goed of van een deel daarvan". Dat lijkt me in dit geval van toepassing te zijn.

Maar, gezien er ook een wijziging van aandelen moet gebeuren zoals u terecht aanhaalt, is er volgens mij een eenparigheid van stemmen nodig: "Er wordt met eenparigheid van stemmen van alle mede-eigenaars beslist over elke wijziging van verdeling van de aandelen van de mede-eigendom".

Wat de financiële compensatie betreft, denk ik niet dat daar regels voor bestaan en dat dat vrij onderhandelbaar is. Daarboven zal de bijdrage van deze eigenaar aan de werkingskosten ook groter zijn door zijn hogere aandeel in het geheel. Dat zorgt dus voor een lagere bijdrage voor de anderen.

Iemand een andere mening?

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

deskundige
Offline
Beste,Vooreerst dient in de
Beste,

Vooreerst dient in de statuten te worden nagekeken of naar bestemming toe de kavels die als kantoor worden beschreven, als appartement mogen worden bestemd. Indien de akte vermeldt dat het glvls. en de eerste verdieping enkel en alleen als kantoren mogen worden bestemd, dan dient de betreffende mede-eigenaar zonder meer aan de AV de goedkeuring te bekomen om de kantoren om te vormen naar appartementen.

Het spreekt voor zich dat voor het inpalmen/exclusief gebruiken van een gemeenschappelijk deel zonder meer het akkoord van de vergadering dient voor te liggen.

En ofwel wordt het dakgedeelte geprivatiseerd (indien dit überhaupt mogelijk is natuurlijk) wat inhoudt dat het eigendomsrecht moet worden overgedragen (verkocht) ofwel wordt er een exclusief gebruiksrecht toegekend wat betekent dat het betreffende deel dus sowieso gemeenschappelijk blijft doch op last en kost van de gebruiker.

In het eerste dient er sowieso een herkwalificatie van de aandelen te gebeuren hetgeen conform de wet de eenparigheid van stemmen inhoudt.

Gelet op de uitbreiding die de eigenaar wil doorvoeren zal m.i. deze meerderheid nodig zijn waarbij ik meen dat de eigendomsoverdracht hier aan de orde is (onder voorbehoud aangezien ik de toestand de visu niet ken en dus niet weet of dit daadwerkelijk mogelijk is).

Daarenboven lijkt het mij dat wanneer goedkeuring zou worden bekomen, dat er tal van voorwaarden aan het akkoord dienen te worden verbonden alsook dat alle kosten die voor de opmaak van de wijzigende statuten, de verkoop,... moeten worden gemaakt, voor 100% of voor het grootste deel ten laste van de genieter van het voordeel komen.

Uiteraard dient deze genieter ook aan de stedenbouwkundige voorschriften e.d. te voldoen.