Condensatieketel

9 antwoorden [Laatste bericht]
Kiekeboe
Offline
Beste,
In ons appartementsgebouw zitten wij met drie,met onze gasketel(open type) in één schouw.
Nu wil één medeeigenaar (de zijne is aan vervanging toe)een condensatieketel plaatsen,maar bij de twee andere is de ketel nog in perfecte staat.
Kunnen wij verplicht worden om ook over te stappen naar een condensatie ketel?
Onze syndicus beweert van wel!
Mvg
Quimmo
Offline
Privatieve delen

Uw ketel hangt in uw appartement (neem ik aan) en behoort tot de privatieve delen. Ik zie niet in hoe uw syndicus u zou kunnen verplichten om over te gaan tot een vervanging.

De wet zegt wel dat "De algemene vergadering beslist ... met een 3/4 meerderheid ... mits bijzonder motivering, over de werken aan bepaalde privatieve delen, die, om economische of technische redenen, zullen worden uitgevoerd door de vereniging van mede-eigenaars. Deze beslissing wijzigt geenszins de verdeling van de kosten voor deze werken over de mede-eigenaars."

Maar ik betwijfel, als er al zo een meerderheid zou zijn, dat de VME voor de rechter gelijk zou krijgen gezien het niet om een strikt noodzakelijk aanpassing gaat.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

nescio1
Offline
Condensatieketels niet-condensatieketels compatibel ?
Kiekeboe
Offline
Condensatieketel
Kan die link niet openen, pagina niet beschikbaar?
Mvg
naicwill
Offline
http://www.quimmo.be/nl/forum
Kiekeboe
Offline
Condensatieketel
Beste,
Ons appartementsgebouw telt 10 appartementen,6 appartementen zijn aangesloten op gemeenschappelijke schouwen(2 stuks waarop op elke 3 app.).De overige 4 hebben een
een uitlaat via een muur.
Nu is mijn vraag ,als de gemeenschappelijke schouwen moeten aangepast voor het plaatsen van condensatieketels ,zijn de kosten dan voor de 10 app.of enkel voor de 6
die aangesloten zijn op de gemeenschappelijke schouwen ?
Nog een vraagje, onze AV van dit jaar heeft reeds plaatsgevonden,moet er dan een nieuwe vergadering belegt worden? En klopt het dat er 3/4 meerderheid moet zijn op de stemming,de 4 appartementen met eigen uitlaat ,gaan hoogstwaarschijnlijk tegenstemmen,dan krijg je nooit een 3/4 meerderheid.
Mvg
naicwill
Offline
Vermits de 4 appartementen
Vermits de 4 appartementen geen nut hebben van deze werken,moeten
ze volgens mij niet bijdragen in deze kosten.De kosten worden verdeeld
volgens aandelen van de 6 appartementen.
op bav zouden indien aanwezig,de 4 eigennars zich best onthouden.
 
Quimmo
Offline
Basisakte?

Zoals naicwill opmerkt zouden de 4 eigenaars zich idd best onthouden, dat zou geen probleem mogen zijn indien ze inderdaad niet meebetalen aan de aanpassingen. Kijk misschien eens of de basisakte vermeldt wie meedeelt in de kosten aan de schoorsteen.

Eventueel kan men zich ook nog op deze clausule van de wet beroepen: "§ 4 Wanneer in de algemene vergadering de vereiste meerderheid niet wordt gehaald, kan iedere mede-eigenaar aan de rechter de toestemming vragen om zelfstandig op kosten van de vereniging, dringende en noodzakelijke werken uit te voeren aan de gemeenschappelijke gedeelten.
Hij kan eveneens de toestemming vragen om op eigen kosten de werken uit te voeren die hij nuttig acht, zelfs aan de gemeenschappelijke gedeelten, wanneer de algemene vergadering zich zonder gegronde reden daartegen verzet."

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Lieve en Marc
Offline
Schouwen en basisakte
Ik zou graag hebben dat men op quimmo stopt met maar steeds te verwijzen de naar de Vrederechter als mogelijke oplossing.
​En mee naar een oplossing zoekt om deze problemen te helpen oplossen.
​Dit (schouwproblematiek) zijn zeer ingewikkelde problemen die nog erger worden gemaakt omdat hierover zoveel " cow- boy "- verhalen de ronde doen.
Ook hier is het gestelde technisch niet uitvoerbaar en het gestelde door de Syndicus fout.
​Zie mijn eerdere quote' s over de schouwproblematiek.
Lieve en Marc
Lieve en Marc
Offline
Schouwproblematiek
In ons gebouw gaat het van kwaad naar erger.
​Teneinde een haast hopeloze discussie te helpen oplossen heeft de Syndicus een " schouwveger " aangesteld om in de privatieven de schouwtrek te komen meten en de noodzakelijke verluchtingen te komen nazien. Deze " schouwveger " heeft een attest van CERGGA. Hij doet alles behalve " schouwvegen " en levert een " fruts- attest " af.
​Deze man kent helemaal de normen, richtlijnen, instructies, enz... NIET.
​Hij spreekt overal van het ontbreken van een bovenverluchting, een onderverluchting, enz.... weet niet dat de schouw dient als de bovenverluchting, weet niet dat de onderverluchting dient om voldoende verse lucht aan te voeren tot aan de brander, enz...
​De schouwtrek meet hij zonder na te gaan of alle deuren en vensters wel dicht zijn, kijkt niet naar de mogelijke ongunstige effecten op de schouwtrek van de afzuigventilatie van de badkamers, invloed van de dampkappen, droogkasten, enz....
En zo " boeren " me maar verder.
We horen van " een installateur " dat een buisje van 8 cm. voldoende zou zijn voor de aanvoer van verse lucht, een andere installateur beweert dat een type B- toestel op ons bestaand SHUNT- systeem niet meer zou mogen geplaatst worden (toestel staat in de inkomhal), andere installateurs trekken er zich niets van aan dat de wettelijk verplichte niet afsluitbare opening met de buitenlucht - volgens bepaalde normen - niet aanwezig is, enz... enz...
Kontact maken met CERGGA (die de installateurs opleidt) gaat niet: zij antwoorden niet.
​Kwasi onmogelijk dus om in ons appartementsgebouw deze problematiek opgelost te krijgen.
​Zelfs een gespecialiseerd studiebureau (ik dus) krijgt geen gehoor: " wie moet men nog geloven " is de terechte vraag van vele mede- eigenaars.
Indien er discussies zijn kan men best  de speciale dossiers van INFORGAS consulteren.
Deze houden rekening met de norm NBN D 51-003.
​Nu worden onterecht installaties zowel goed- als afgekeurd omdat de zogenaamde keurders de wetgeving niet kennen!
​Ook is er een verschil tussen de verschillende merken: sommigen zijn radicaal, anderen houden het bij een waarschuwing zonder verder commentaar.
​Het gevaar van CO- intoxicatie is in ons gebouw reëel aanwezig (werd reeds vastgesteld middels een CO- meter).
​Men kan nergens terecht: er is geen enkele overkoepelende instantie die hierin kan optreden.
​WONEN VLAANDEREN is zeer categoriek in deze materie: indien bij een type B- toestel er geen voldoende vrije aanvoer is van verse lucht - volgens bepaalde normen - kan krijg je gewoon een onbewoonbaarheidsverklaring wegens (reëel) gevara voor CO- intoxicatie.
​Idem bij de Gasmaatschappij: gaskraan wordt dichtgezet.

​Korte samenvatting: de verminderde schouwtrek kan meestal opgelost worden door IN ALLE APPPARTEMENTEN voldoende aanvoer van " vrije " verse lucht te voorzien tot aan het toestel én de schouwen bovendaks aan te passen volgens de NBN/ INFORGAS.
​Het eerste dient te gebeuren in de privatieven, doch daar heeft men niet altijd vat op, het tweede dient te gebeuren door de AV.
 
Lieve en Marc