Contract Syndicus

3 antwoorden [Laatste bericht]
Elisa
Offline

we hebben 6 jaar een inwoonde syndicus. Nooit een contract opgemaakt. Toen moest dat niet van de wet.
Nu dacht ik dat het verplicht is sinds verleden jaar. Onze syndicus zegt door hij bij de KBO geregistreerd is dat dat dan in orde is. Ik zou denken van niet..... wij hebben geen contract met hem getekend met zijn loon voor de presentatie. Is dat nu verplicht of niet. 

Nu wil hij opslag vragen..... kan dat zonder contract ? En moeten wij er niet op hameren dat hij een contract moet laten tekenen met de VME. ?

Elisa 
 

Elisa 

nescio1
Offline
wet van Perzen en Meden

http://www.quimmo.be/nl/forum/juridisch/contract-syndicus-0
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/contract
 
 
Reeds in de wetgeving appartementsmede-eigendom 2010 was deze verplichting opgenomen.
 
Bij de herziening 2018 werd deze verplichting in:
 
B.W. Art. 577-8 § 1 (tweede alinea)
 
bevestigd en verder aangevuld.
 
 
Verder zijn wij van oordeel dat de betere oplossing steeds is: syndicus mede-eigenaar “om niet” met een overeenstemmend syndicuscontract.
 
Elisa
Offline
Contract

onze Syndicus wordt betaald. Moet dan wettelijk ook in contract staan niet ?

Elisa 

nescio1
Offline
cursus begrijpend lezen?

Oorspronkelijke tekst wet appartementsmede-eigendom 2010:
 
Art. 577-8
§ 1. Wanneer de syndicus niet in het reglement van interne orde aangesteld werd, wordt hij benoemd door de eerste algemene vergadering of, bij ontstentenis daarvan, bij beslissing van de rechter, op verzoek van iedere mede-eigenaar of van iedere belanghebbende derde. 
De bepalingen die de verhouding regelen tussen de syndicus en de vereniging van mede-eigenaars en de daaraan gekoppelde vergoeding, staan in een schriftelijke overeenkomst.
 

Bijgevoegd in herziening wet appartementsmede-eigendom 2018:

Die overeenkomst omvat met name de lijst van de forfaitaire prestaties en de lijst van de aanvullende prestaties en de daaraan verbonden vergoedingen. Een niet-vermelde prestatie kan geen aanleiding geven tot vergoeding, behoudens beslissing van de algemene vergadering.
 

Trek uw conclusies.