Coordinatie van de statuten

1 antwoord [Laatste bericht]
eugy
Offline

Op de laaste av is er besloten om onze statuten te laten coordineren door een notaris.
Nu had ik dan voorgesteld om een wijziging aan te brengen aan de statuten.Moet hier over gestemd worden? En wat gebeurd er als er een iemand niet akkoord gaat?

deskundige
Offline
Geachte, Een en ander hangt
Geachte,

Een en ander hangt af van het soort wijziging. Betreft het zaken die niet kaderen binnen een coördinatie as such (= in overeenstemming brengen met de vigerende wet, niets meer en niets minder), dan dienen deze zaken strikt genomen op de agenda van de vergadering het voorwerp uit te maken van een afzonderlijke beslissing. Afhankelijk van het soort wijziging dient dit dan met de gekwalificeerde meerderheid te worden goedgekeurd. Iemand die tegen stemde of zich onthield, heeft het recht om binnen de 4 maanden, te rekenen vanaf de dag van de vergadering, de rechtbank om de vernietiging van de beslissing te vragen. Althans als minstens kan worden aangetoond dat de beslissing op onrechtmatige, onregelmatige en/of bedrieglikjke wijze tot stand kwam.