Coronawet- Uitstel AV - Gevolgen?

8 antwoorden [Laatste bericht]
JokkeJaku
Offline
Door de syndicus werd onze AV uitgesteld naar de eerst volgende vastgelegde periode van vijftien dagen waarin de AV van de VME dient plaats te vinden.
De wetgever bedoelt met ‘Uitgesteld’ de verschuiving naar een later tijdstip , dus de verlenging van de termijn ; verdagen.
Daarom denk ik dat de bureau-leden (Voorzitter, secretaris, CvdR’n…) fungeren over de 2 periodes maar slechts 1 maal optreden (bv  1 verslag CvdR) en eventueel 1 maal vergoeding ; dat de boekhouding niet wordt opgesplitst jaar per jaar  maar loopt over de 2 periodes ; dat beslissingen betreffende de rekeningen en de kwijting syndicus ook slaan op de 2 periodes ; kortweg : de kardinale punten van de wetgeving appartementsmede-eigendom 2010-2018 zijn onveranderd van toepassing op de samengevoegde 2 periodes. 
* Is deze zienswijze juist?       
* Gelden de aangevraagde agendapunten voor de 1ste periode onveranderd voor de samengevoegde periodes ? Moeten ze worden herhaald, voorafgaand aan einde 2de periode? Mogen ze worden gewijzigd, aangevuld , weggelaten?
* Wat als in de 1ste periode onregelmatigheden van vorig boekjaar opnieuw aan bod komen maar deze in de 2de periode niet meer worden herhaald? Klacht over de samengevoegde periodes?
SIEBE
Offline
AV
Uw vraag vind ik persoonlijk heel belangrijk.
Zelf ben ik tamelijk thuis in deze materie; maar hier kan ik helaas geen sluitend antwoord geven. Ook de wetgever niet ????

Persoonlijk ben ik voorstander om op de volgende AV twee aparte agenda's aan te houden voor de 2 laatste boekjaren. Een overlapping van 2 boekjaren in 1 zie ik niet zitten en ook wettelijk ???

Zie uit naar de reactie van de echte deskundigen op dit gebied en hun verwijzing naar de wetgeving hieromtrent. Niet zo van het zal zo wel maar echt zonder allerlei juridische achterpoortjes of latere aanklachten of rechtszaken.

Dit is ook zeker een hint naar Nescio1 : de expert.
SIEBE
Offline
2 BOEKJAREN
Ik ben absoluut tegen het samenvoegen van 2 boekjaren in 1.
Stel er zijn onregelmatigheden in boekjaar 2 : geen kwijting voor de boekhouding maar ook dan blijft boekjaar 1 open; gezien samenvoeging.

Deze corona periode heeft vele vragen opgeroepen.
Zelf zou ik beide boekhoudperiodes apart behandelen op de volgende AV; gewone agendapunten kunnen in 1 pakket behandeld worden. Wel kwijting geven voor elk boekjaar apart : zowel voor  syndicus, RVME en rekencommissaris.

Ben benieuwd in de praktijk wat het zal worden en hoeveel aanklachten binnen de 4 maanden.

Toch graag aan de experten op dit forum hun visie of wettelijke regelingen.
Ik denk dat dit een zeer belangrijke topic is van TS.
JokkeJaku
Offline
De Coronawet en dus het
De Coronawet en dus het uitstel geldt tijdelijk tot de eerstvolgende AV . De  wetgever veronderstelt dat deze AV zal doorgaan volgens de normale wetgeving Mede-eigendom.  
Van de uitgestelde AV worden het nazicht op het beheer en de beslissingen dienaangaande door het uitstel bevroren en verplaatst naar de latere AV. De  syndicus krijgt alzo de mogelijheid om het beheer verder zetten zonder controle erop en zonder beslissingen daarover van de VME die toch niet fysiek aanwezig kan(mag) zijn. 
 
Voor de gewone eerstvolgende AV is alles eenduidig vastgelegd : oproeping, agenda , bespreking agendapunten (en geen andere) , beslissingen daarover, … . Per agendapunt één  bespreking en één beslissing!
Dat er op hetzelfde tijdstip wordt vergaderd ( met bespreking en  beslissing) over een agendapunt dat opgesplitst wordt over het deel vallend onder uitgesteld AV 1ste periode  , en het deel vallend onder beheer 2de periode , daarover zegt de wet niets uitdrukkelijk . Maar…moest dit wel mogelijk zijn dan zou bv bij agendapunt ‘controle op de rekeningen’ het verslag over de controle bij de  uitgestelde AV en het verslag over het de controle bij de 2de periode  tegenstrijding kunnen zijn ; dus  geen eenduidigheid , wel onduidelijkheid en moeilijkheid  met  kwijting verlenen  aan syndicus.
SIEBE
Offline
#3
JokkeJaku,

Dat is volledig volgens mijn reacties.

Spijtig dat er geen reactie komt van de experten.
Maar ik denk dat de wetgever zich weeral in eigen voeten heeft geschoten.
ronald de wilde
Offline
geen expert, maar..
Volgens mij zijn de genomen maatregelen in deze zeer duidelijk: de AV kan worden uitgesteld (naar de omstandigheden - groot aantal ME's, enz) naar een latere datum of naar de eerstvolgende normale AV. De aangestelde mandaathouders (voorbije werkjaar) dienen aan te blijven tot de eerstvolgende AV, de uitgestelde of de eerstvolgende normale AV.

Dat betekent niet dat een werkjaar niet dient afgesloten, de individuele rekeningen opgemaakt, zelfs aangeboden ter betaling. Alleen zijn ze (nog) niet afdwingbaar, want (nog) geen goedkeuring. Dat belet niet dat de syndicus inmiddels kan werken met voorlopige provisies.

Alles (allez, heel veel) staat of valt met het vertrouwen dat wordt gegeven aan de syndicus en de CvR, alles staat of valt met de financiêle verslaggeving, en met dat laatste dient men niet te wachten tot op de AV. Een VME heeft, neen verdient de mandaathouders die ze verkiest, en de Covid 19-kwestie zal dat alleen maar scherper stellen.

Als CvR huldig ik het principe van permanente controle, nu al het 7de werkjaar op rij een win-win-gegeven (Syndicus >< CvR >< VME) en het 8ste loopt. Twee maal per werkjaar ontvangen de ME's een uitgebreid financieel verslag (en Siebe wéét hoe uitgebreid die zijn); ons werkjaar eindigt per 31/3 en één of twee dagen nadien ligt de financiële afrekening, ook de individuele, samen met het financiële eindverslag aan de ME's voor. Dat is mogelijk omdat er permanente controle is, en alle facturen in de loop van het werkjaar ter controle zijn gezien (door de CvR). 

Ik ben geen expert, wel ben ik samen met de syndicus al tweemaal voor de vrederechter verschenen, voor een tsunamie aan klachten, omdat één ME meent te moeten stellen dat één en ander niet conform de appartementswet verloopt, omdat er boekhoudkundig zou worden geknoeid. Je wilt het zelf niet horen....
Tweemaal op rij is die ME teruggefloten, over de ganse lijn. De laatste eindzitting (zowat een maand geleden) duurde een 'dik' uur, en dat kan tellen, is zelfs uniek.
Duidelijk is geworden dat de CvR, indien blijkt dat de controle gedegen gebeurt, naar waarde wordt geschat door zo'n rechter, dat het werk van een syndicus wordt gewaardeerd als blijkt dat er plausibele uitleg wordt gegeven aan de wijze van handelen.
Die win-win-situatie, weet je nog - hiervoor, wordt ook voor zo'n rechter duidelijk als blijkt dat de VME er wel bij vaart. Er wel bij vaart, laat dàt de norm maar zijn!

Zelf heb ik altijd gesteld dat de appartementswet (en dus ook die bijkomende Covid 19-maatregelen) méér dan voldoende inhoud heeft om een goed beleid te voeren, na die twee rechtszaken (en er is echt geen raadsman voor nodig om tot een gedegen verdediging te komen) ben ik er nog meer van overtuigd.

Ron
SIEBE
Offline
# 5
OEF eindelijk Ronald terug.

Volledig eens met uw reactie ( dat weet u inmiddels wel ).
En een rekencommissaris zoals u zelf in jullie VME is in mijn ogen een expert. Indien het overal zo zou functioneren, hadden rechtbanken en rechters minder werkdruk.
Uw tweede paragraaf is een duidelijke hint.
Maar de vraag of de item dat eigenaars bezig houdt, is dat syndici de laatste 2 jaren in één geheel zullen presenteren. Zelfs boekjaren samenvoegen ( wat niet wettelijk is ) maar ja.
Ook ikzelf hoor links en rechts in VME's dat alles van de laatste 2 jaren zal samengevoegd worden ( alle syndici zijn niet uit hetzelfde goed hout gesneden ).

Daarom dat ik ook opper om in de volgende AV in feite 2 agenda's te plaatsen bv. boekjaar 2019 en boekjaar 2020. Dan kan daar duidelijk kwijting of non kwijting gegeven worden aan de syndicus, boekhouding, RVME en CDR. Want als men geen kwijting geeft voor 2019 dan zit men in de problemen voor 2020. En terug een jaar na af.

Graag uw visie ( die ik waardeer) in deze stelling ( wel buiten uw VME gerekend want dat is het summum ).
Zou zelf als ook TS met een propere lei naar de volgende AV willen trekken, die duidelijk is afgelijnd.
Hier bij ons is door de eigenaars niets geweten over de laatste 2 jaren. Enkel extra provisie opvragingen ( welke wettelijk ). Maar geen info, inzage facturen of boekhouding door eigenaars. Enkel een onder één hoedje spelen syndicus-RVM ( slechts 2 leden = belanghebbenden )-en een schimmige rekeencommissaris aangesteld door dit triumviraat, en van wie de eigenaars niets weten zelfs de naam niet ( buiten mezelf door zoekwerk elders ).

Syndicus weigert hier pertinent inzage van de boekhouding door eigenaar ( zoals wettelijk voorzien, ook door het BIV ).

Ronald happy you are back. Houdt jullie gezond en wel.


 
ronald de wilde
Offline
#6
Beste Siebe,

voor mij klaar en duidelijk: vergaderen is één en een werkjaar afsluiten is twee.
Bijvoorbeeld (onze VME): tenzij andere Covid 19-maatregelen zich zouden aandienen wordt er nu een vergadering gepland in october ek. Op de agenda: afsluiten voorbije werkjaar (exit 31/3) en goedkeuren nieuwe provisies ea., dwingende keuzes maken (bv. EPC-gemeenschappelijke delen tg. 1/1/2022). En, aanstellen van de mandaathouders voor het lopende werkjaar en décharge geven (voor het voorbije werkjaar).
Indien deze vergadering toch niet zou kunnen doorgaan zullen op de eerstvolgende (zie mijn vorige reactie) terug op de agende staan, bij een eerstvolgende normale AV de werkjaren afzonderlijk geprogrammeerd staan.
Ik maak me sterk dat het enige goede regeling is die, eventueel, voor de rechtbank stand kan houden.
Dat is ook een stelregel die zich elke mandaathouder moet eigen maken: wat als de vrederechter moet oordelen. Dat is wat 'wij' in onze VME al jaren doen, wat niet heeft belet dat de rechtbank, noch het BIV, er minder werk door hadden, integendeel. Noch 'wij' om aan al die aantijgingen tegemoet te komen, omdat de rechten van elke ME dienen afgetoetst.
Dat verschillende vrederechters, dat nu ook het BIV, dat beleid waardering geeft is een gewaardeerd moment, maar weinig compensatie voor alle negatieve energie die in een enkele ME dient gestopt, zo'n energie die van geen enkele mandaathouder kan worden gevraagd. Dat was ook een gegeven dat aan de vrederechter werd duidelijk gemaakt. Het laatste vonnis was heel duidelijk: er zijn grenzen aan de rechten van een enkeling, als de klachten het algemeen belang van een VME verstoren.
Meteen nog een andere norm: het algemeen belang.

Ron  
SIEBE
Offline
#7 Ronald
Beste Ronald,

Dat is precies wat ik wilde lezen, en ook volgens mijn opvatting.
Ik denk dat TS ook hier mee overweg kan en gediend is.
De reactie is klaar en duidelijk en sluitend.

Hartelijk dank.

Siebe