De betaler beslist

2 antwoorden [Laatste bericht]
Clubman
Offline
Kan iemand dit verduidelijken.
Ik geloof dat ik dit verkeerd versta.

Enkel eigenaars die meebetalen aan een kost (bijvoorbeeld de lift) stemmen mee over dit thema.
Misschien is de lift een slecht voorbeeld.
Iedereen moet toch mee betalen naargelang zijn quotiteiten?
Kan ik dan nu zeggen dat ik niet mee betaal voor de lift en beslis dan maar wat je er mee doet?

mvg,
lebragard
Offline
ldeelnemen in de lasten....
Hoe de mede-eigenaar moet deelnemen in de lasten , staat beschreven in UW  statuten van het gebouw , reglement van mede-eigendom.
Deze kan aageven dat men deelneemt in de lasten
- volgens aandelen
- volgens een nuttigheidscriterium
- of een combinatie van nu en aandelen
Daarom , wat bepaalt uw basisakte en/of het reglement van mede-eigendom ? Zijn er bepalingen dat bepaalde gemene delen waarvan het gebruiksrecht toekomt aan hen en niet aan iedereen bv.liftgebruik , aparte inkomhallen ect. maw. particuliere gemene delen toebehorend aan bepaalde mede-eigenaars ?
Zo ja , dan is het logisch dat men zegt " de betaler" beslist vandaar dat het nu zo opgenomen is in de appartementswet 2019

vanaf dit jaar 2019 , dwingende wetgeving :

Art. 577-6


§ 6. Iedere mede-eigenaar beschikt over een aantal stemmen dat overeenstemt met zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen.
Wanneer het reglement van mede-eigendom de lasten van een gemeenschappelijk deel van het gebouw of van de groep van gebouwen uitsluitend ten laste legt van bepaalde mede-eigenaars, nemen enkel die mede-eigenaars deel aan de stemming op voorwaarde dat die beslissingen het gemeenschappelijk beheer van de mede-eigendom niet in het gedrang brengen. Elk van hen stemt met een aantal stemmen naar evenredigheid van zijn aandeel in voornoemde lasten. 
Clubman
Offline
logica
Het leek me de logica zelf en dacht dat dit ook zo gebeurde.
Ik heb nu ontdekt dat we inderdaad ook zo in 5 delen gesplitst werden en mee stemden voor delen waar we niets mee te maken hebben. 60 garage-eigenaars tegen 5 appartement-eigenaars.
Deze laatsten kregen nooit hun stemmen op deze manier.
Raar dat niemand van deze eigenaars daar is over gevallen.
Dank voor je antwoord.