De nieuwe wet op de medeeigendom

8 antwoorden [Laatste bericht]
Georges Wauters
Offline
De nieuwe wet op de mede-eigendom is van toepassing sedert 2/06/2010.Moet de basisakte worden aangepast aan de nieuwe wet of mag er een bijlage van de nieuwe wet gevoegd worden bij de basisakte.
deskundige
Offline
Beste, De wetgever heeft met
Beste,

De wetgever heeft met de coördinatie van de statuten niet bedoeld dat het zou volstaan om gewoonweg de wettekst bij de akte te gaan voegen.

De syndicus dient, in principe tegen uiterlijk 30/08/2011 maar deze deadline zal eerder een utopie zijn, de statuten onderhands dan wel authentiek te coördineren of te laten coördineren.

Wanneer aan de intiële basisakte niets wordt gewijzigd en/of er worden binnen het reglement van mede-eigendom geen zaken aangepast, gewijzigd of toegevoegd dewelke i.p. middels authentieke wijziging dienen te gebeuren, dan kan deze coördinatie onderhands gebeuren. Akte per akte dient dus te worden beoordeeld.

Mvg.


Quimmo
Online
Ik heb ook al gehoord dat er

Ik heb ook al gehoord dat er syndici zijn die de gemakkelijke weg kiezen en de wettekst vastnieten aan de statuten. Maar, zelfs indien het wettelijk in orde zou zijn, dan nog - hoe wil u dat de doorsnee mede-eigenaar hier zijn weg in kan vinden? Hij moet dan zelf in zijn hoofd de coördinatie doen tussen de statuten en de wet. U riskeert eindeloze discussies op de algemene vergadering.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Doumen
Offline
Nieuwe wet: hebben wij een fout gemaakt?
Wij hebben een basisakte van minder dan 10 jaar en er zijn 8 min of meer identieke appartementen. De syndicus zei dat hij niet zelf niet de kennis heeft om de statuten te wijzigen maar daarvoor een advocaat gaat aanspreken die dan de nieuwe teksten bij de notaris laat vastleggen. Kostprijs waarschijnlijk meer dan 2000€. Toen hebben wij zelf de wet bestudeerd en vergeleken met onze basisakte en Reglement van mede-eigendom. De conflicten handelen enkel over datum van AV, periodes waarbinnen men mag of moet communiceren, enz., dus eerder details. De wet gaat wel verder wat betreft volmachten en andere punten die aanvullend zijn doch niet in conflict met onze statuten. Daarom hebben de eigenaars beslist te acteren in het verslag dat de nieuwe wet van toepassing is en primeert op onze eigen statuten. De tekst van de wet werd ook aan iedereen bezorgd. De conclusie was: vermits de wet toch primeert is er voorlopig geen probleem en in de toekomst zullen wij wel zien of wij deze kosten moeten maken. Bovendien wensen wij op iedere volgende AV dit punt te behandelen zodat nieuwe kopers steeds op de hoogte zijn dat de originele basisakte niet volledig en integraal van toepassing is. Moeten wij ons zorgen maken?
Quimmo
Online
De verschillen zijn blijkbaar klein

Zoals u beschrijft zijn de verschillen blijkbaar erg klein. Ik vraag me dan af of het niet mogelijk was de teksten licht aan te passen zonder hulp van een advokaat, tenminste als het echt maar over details zoals termijnen gaat - hiervoor hoeft men waarschijnlijk geen jurist te zijn. En het lijkt me overzichtelijker dan elke persoon afzonderlijk twee teksten te geven die hij dan maar moet vergelijken. Het is wel logisch dat de syndicus deze piste niet zelf volgt, volgens de wet is hij uiteindelijk verantwoordelijk voor het voorleggen van een aangepast reglement en kunt u niet verwachten dat hij het risico bij hem gaat nemen.

Anderzijds zou het toch ook aan een betaalbare prijs moeten kunnen door een professioneel, als de verschillen tenminste echt zo klein zijn. Een authentieke akte bij de notaris is volgens de wet trouwens niet verplicht, als het enkel om aanpassing van het reglement aan de nieuwe wet geeft en er niet aan de basisakte geraakt wordt.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Doumen
Offline
Kleine verschillen, inderdaad
Wij hebben dit ook overwogen maar wij beschikten niet over een electronische versie van de basisakte. Is de notaris verplicht (geinteresseerd of positief ingesteld?) om een doc bestand te overhandigen aan de RVM?
Quimmo
Online
Verplicht is hij niet denk

Verplicht is hij niet denk ik, maar u kunt het altijd vragen.

Ik heb zelf ook heel goede ervaring met de OCR functie van mijn scanner thuis. Bij het inscannen van een papieren document wordt meer dan 99% van de tekst correct terug in Word gezet, wat het terug aanpasbaar maakt. De 1% kan je dan snel manueel corrigeren.

De snelste oplossing is dan misschien van het op die manier te proberen, tenzij de notaris snel reageert.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

wakwarius
Offline
aantal kavels in appartementsgebouw
De nieuwe wet op de mede-eigendom maakt een onderscheid tussen gebouwen met minder dan 20 kavels , en gebouwen vanaf 20. Als in een gebouw met 20 kavels -woonsten, 1 eigenaar van een appartement en een aanpalende studio 1 woonst maakt, zijn er in dat gebouw dan nog 20 , of slechts 19 kavels ? 
Wakwarius
Quimmo
Online
Hangt van de aanpak af

Ik vermoed dat de vraag is of de basisakte aan deze wijziging is aangepast en notarieel is vastgelegd, of dat de eigenaar bij wijze van spreken gewoon een gat tussen beide panden gemaakt heeft. In het eerste geval zouden er duidelijk 19 kavels terug te vinden moeten zijn in de nieuwe basisakte, allemaal apart aangeduid met elk zijn aandelen.

In het andere geval vermeldt de basisakte gewoon de 20 kavels zoals voorheen en vermoed ik niet dat een gat in de muur tussen twee kavels plots het gebouw een ander statuut geeft. In dit geval kan men trouwens nog steeds de muur terug herstellen en één van beide kavels apart verkopen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom