Definitieve oplevering

3 antwoorden [Laatste bericht]
mego
Offline
Voorlopige oplevering is 1 jaar geleden.
op dit moment veel problemen met een lft.
kunnen wij als eigenaars eisen dat deze problemen eerst worden opgelost alvorens de definitieve oplevering te tekenen?
kan de definitieve oplevering omwille van deze problemen geweigerd worden?
dank bij voorbaat voor reactie
J.M.
Astrid Clabots
Offline
oplevering - VME


Geachte

* wat werd opgesomd in het PV van voorlopige oplevering ? Dit gaat over zichtbare gebreken.
Zijn deze inmiddels verholpen ?

* hebben zich intussen gebreken gemanifesteerd die eerder een verborgen karakter hadden ?

De beoordeling van uw vraag verschilt van geval tot geval : het juridisch disours over verschillende soorten van gebreken worden in geval van dispuut op verschillende wijze juridisch gegrond en dus aangepakt ...

Hier start al alles het met een screening van uw PV van voorlopige oplevering en de vaststelling of de huidige gebreken daar op genoteerd stonden of niet.

Astrid CLABOTS
CLABOTS Advocaten en Bemiddelaars

mego
Offline
definitieve oplevering
Beste, 
Bedankt voor uw antwoord.
Bij de voorlopige oplevering werd er geen melding gemaakt van een gebrek, gezien de autolift op dat moment correct functioneerde.
De gebreken zijn zich +/- 1 maand later  beginnen te manifesteren en zijn nog steeds( 1 jaar later) niet opgelost ondanks vele herstellingen door de fabrikant( in garantie)
J.M.
Astrid Clabots
Offline
autolift - VME


Geachte

U moet zich dan baseren op :

* verborgen niet conforme levering
* verborgen gebreken

Weet dat u in beide gevallen in functie van termijnen en gegrondheid snel moet reageren. Indien de projectontwikkelaar niet reageert, raad ik u aan om te dagvaarden.

Vermits de lift niet stond vermeld in het PV van voorlopige oplevering, die enkel over zichtbare gebreken gaat, kan zij eigenlijk ook geen voorwerp uitmaken van een PV van definitieve oplevering.

Ik sluit niet uit dat e.e.a. in het kader van praktische afspraken en regeling wordt vermengd.

Astrid CLABOTS
CLABOTS