Een kind zat vast in de lift.

6 antwoorden [Laatste bericht]
amarie
Offline
Een kind zat jammer genoeg vast in de lift.
Nu krijgt de VME, de factuur voor de interventie toegeschoven.
Is het niet zo dat personen die toezicht hebben over een kind niet alleen verantwoordelijk zijn voor de schade door hun kinderen aangericht maar ook toezien op hun veiligheid en niet alleen een lift laten nemen?
Wij vinden het niet normaal dat een VME financieel zou moeten tussenkomen omdat ouders geen toezicht houden, in gebreke blijven en zich onverantwoord gedragen?

Voor de syndicus is het natuurlijk minder omslachtig om de rekening op de VME af te schuiven.
Zijn er juridische richtlijnen hieromtrent. Kan de syndicus de kosten voor de interventie zomaar op de VME schuiven?
Graag juridisch advies, waarvoor dank.
 
SIEBE
Offline
KINDEREN EN DE LIFT
Kinderen tot en met 12 jaar mogen de lift niet gebruiken zonder vergezeld te zijn van volwassenen.
Dus indien het kind alleen in de lift was op het ogenblik van het voorval; zijn de ouders aansprakelijk. De syndicus moet de kosten verhalen op de ouders ( of verantwoordelijken ) voor het kind. De VME moet niet opdraaien voor de interventiekosten.
lebragard
Offline
reglement van interen orde....

aanvullend aan Siebe :
is er een reglement van interne orde met verwijzing naar gebruik van de lift 
bv. kinderen onder de twaaf en niet vergezeld van een ......

Dan kan de VME , de verantwoordelijke aanspreken ......voor de interventiekosten.

amarie
Offline
kind in lift
Met dank voor de informatie.
't appartement
Offline
oorzakelijk verband
Opdat er sprake zou zijn van een onrechtmatige daad (art. 1382 BW) , moet er voldaan zijn aan drie cumulatieve voorwaarden
1.de persoon moet een fout hebben begaan;
2.deze fout moet schade hebben veroorzaakt;
3.tussen de fout en de schade moet een causaal of oorzakelijk verband bestaan, d.w.z. dat de schade niet zou zijn ontstaan zonder de fout.

De eerste vraag die men zich moet stellen is of er een oorzakelijk verband is tussen de ouderdom van het (te jonge?) kind en de geleden schade.
In dit geval: Zou de situatie (en met name de gevolgkosten) dezelfde geweest indien een volwassene in de lift opgesloten was geweest? Of was het enkel en alleen een gevolg van het "nog te jong kind-zijn"?
joSch
Offline
Wettekst gebruik lift door kinderen
Besten,
Ben nieuw op deze website.
Staat dit ergens in de wet (KB) beschreven dat kinderen tot 12 jaar dienen vergezeld te zijn door een volwasenene ? Wens terug te vallen op wettelijkheid tijdens de vermelding in ons RIO.
Grt,
joSch
SIEBE
Offline
GEBRUIK LIFT DOOR KINDEREN
Het is een gangbare norm dat kinderen tot 12 jaar moeten begeleid worden door een volwassene in de lift. Kind alleen mag de lift niet alleen gebruiken. Is gangbaar ook bij de liftenplaatsers.
Bij ons staat in het RIO zelfs 14 jaar en in de liftinstructies liften onderhoudsfirma.

Wettelijke tekst heb ik hier niet van, denk ook niet dat het uitdrukkelijk in de wet staat.
Maar is de normale gangbare norm.