Eigenaar moet kosten van huurder betalen op eindafrekening

7 antwoorden [Laatste bericht]
gdl
Offline
In mijn eindafrekening als eigenaar krijg ik de rekening gepresenteerd van een afgrebroken sleutel in de ingangsdeur door de huurder.
De huurder is ondertussen allang met de noorderzon vertrokken zonder adres achter te laten.
Wanneer ik dit niet betaal zal de VME mij sowieso voor de rechter dagen.
Zij hebben weinig te verliezen aangezien er ooit voor mijn tijd een agendapunt goedgekeurd is waarin de eigenaar die een rechtzaak verliest ook de advocaat kosten van de VME moet betalen.
KAn de VME de eigenaar verantwoordelijk stellen voor schade door huurder aan algemene delen?
't appartement
Offline
artikel 1384 Burgerlijk Wetboek
Negatief. Een verhuurder staat niet in voor de daden gesteld door zijn huurder.
Dat volgt uit de toepassing van artikel 1384 van het BW.
Een huurder is noch dienstbode, noch werknemer, noch pupil van de verhuurder.
SIEBE
Offline
HUURDER/VERHUURDER
Er bestaat een uitspraak van een vrederechter in Nijvel 05.05.2014 waarin in zulk geval de vrederechter ook bepaald de verhuurder te laten mee betalen voor de kosten.
Originele tekst niet in mijn bezit.
't appartement
Offline
gedeelde aansprakelijkheid
Dan moet er wel een gedeelde aansprakelijkheid zijn geweest.
In de zin van een oorzakelijk verband tussen daad (of nalatigheid) van de verhuurder en de schade.
nescio1
Offline
blokpolis gelezen?

Ga na (laat nagaan) of de blokpolis hiervoor geen tussenkomst voorziet.
 
lebragard
Offline
AV kan beslissen.....

https://ondernemingsdatabank.indicator.be/mede_eigendom___huurder/de_mede_eigenaar_laten_opdraaien_voor_zijn_huurder_/VLTAVGAR_EU19040601/related

Wat als verhuurder niet in actie schiet?

Rechtstreeks de huurder aanspreken? Dat kan. De vereniging van mede-eigenaars (VME) kan desgevallend rechtstreeks de huurder aanspreken om de hinder te laten ophouden of om een schadevergoeding te eisen. De VME kan bij ernstige hinder ook zelf de ontbinding van de huur vragen.

Tip. De VME kan de huurder aanspreken op basis van artikel 577-10 van het Burgerlijk Wetboek en de huurder dwingen om de statuten, het reglement van orde en de beslissingen van de algemene vergadering uit te voeren.

Ook de verhuurder hiervoor aanspreken? Het is evident om ook hem erbij te betrekken. Recentelijk ging de rechter echter nog verder (vrederechter Nijvel, 05.05.2014) . Hij oordeelde dat de verhuurder (mee) moest opdraaien voor de schade die zijn huurder veroorzaakt had. Hij legde een schadevergoeding op van € 750 voor alle schade die de huurder veroorzaakt had. De huurder zelf had immers intussen het gebouw al verlaten.

't appartement
Offline
inhoud vonnis
Zou graag weten waarop de rechter zich heeft gebaseerd want in principe kan dat niet.
Er moet ergens aangetoond zijn dat de schade -mogelijk zelfs indirect- ook gevolg was van een fout van de verhuurder. Die fout kan zeer subtiel zijn, bv. indien de schade een gevolg is van het niet meedelen van het intern reglement of van een beslissing van de AV aan de huurder, waardoor de huurder handelingen heeft gedaan met schade als gevolg.
gdl
Offline
Op het moment dat de huurder
Op het moment dat de huurder de sleutel heeft afgebroken in de inkomdeur woonde hij daar nog steeds en is pas een 6 tal maanden later vertrokken zonder adres na te laten.
De VME heeft hem waarschijnlijk aangeschreven maar hij betaalde niet.
Nu een jaar later staat deze kost in mijn afrekening.