eigendom van de gemeenschappelijke delen

Geen reacties
pagan23
Offline
Wij wonen in een appartementencomplex die bestaat uit meerdere afzonderlijke residenties of blokken. Er is beslist geen deelverenigingen op te richten in onze VME. Onze basisakte is nog niet aangepast aan de wet van 2010 of zelfs 1994.

Volgende komt uit onze basisakte:
"Voorschreven kompleks bestaat enerzijds uit gemene delen welke in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid toebehoren aan al de eigenaars van het kompleks of van sommigen onder hen en uit privatieve delen [...]
[...]
Ieder kavel bestaat uit:
a) privatieve delen: die de uitsluitende eigendom zijn van de eigenaars van deze kavel.
b) een bepaald aantal kwotiteiten in de gemene delen van ieder blok.
c) een bepaald aantal kwotiteiten in de gemene delen van de grond van gans het kompleks."

Volgens de basisakte heeft elk blok gemeenschappelijke delen, zoals de inkomhal,  trapzaal en dak. Enkel de eigenaars van een blok hebben toegang tot de gemene delen van het blok.

Vragen:
1) Is volgende interpretatie van onze basisakte correct: de mede-eigenaars van een blok zijn de enige eigenaars van de gemene delen in hun blok.

Is dit toegestaan volgens de wetgeving of is dit in strijd met Art. 577-4. §1 ?

2) Over de kosten staat in het hoofdstuk "Onderhouds-, herstellings- en uitbatingskosten" in de basisakte: "De kosten in de gemene delen zijn te verrekenen tussen al de mede-eigenaars van ieder blok in verhouding tot de kwotiteiten"

Ingeval van een (gedeeltelijke) vernietiging in 1 blok: de AV beslist tot heropbouw/herstelling volgens Art. 577-7. §1. 2°. c).

Welke eigenaars moeten bijdragen tot deze herstelling: alle eigenaars van heel het complex of enkel deze van het blok?