FALING BOUWHEER

2 antwoorden [Laatste bericht]
Mille
Offline

Begin 2016 werd voorlopige oplevering verricht van 19 van de 20 wooneenheden.
Laatste eenheid tot op heden nog niet verkocht.
Definitieve oplevering, gemeenschap en privaat, werd nooit gehouden, daar nog diverse werken dienen te worden uitgevoerd. Deze werken kunnen onderverdeeld worden in : vermeld in voorlopige oplevering, werken in uitvoering en niet afgewerkt door bouwheer, noodzakelijke werken later vastgesteld.
50% van de borgstellingen Wet Breyne zijn nog niet vrijgegeven.
Op 6 april 2021 wordt bouwheer in faling verklaard. Deze datum werd later teruggebracht tot 09 oktober 2017.
Er is ook een financiële vordering op gefailleerde, namelijk achterstallige provisies sedert jan 2021.

Mijn vragen :
1) zijn wij nog bevoorrechte schuldeiser als VME bij verkoop laatste wooneenheid? Inhouding door notaris bij beschrijving verkoop zoals voorheen?

2) Hoe kunnen wij onze rechten in verband met borgstelling afdwingen? 
Onderhoud curator, rechter commissaris, vrederechter, rechtbank??
Welke werken kunen wij nog laten uitvoeren onder borgstelling?
Dank.

Astrid Clabots
Offline
oplevering in het appartementsgebouw

Beste

Ik lees : 

1.

Definitieve oplevering, gemeenschap en privaat, werd nooit gehouden, daar nog diverse werken dienen te worden uitgevoerd.

Aangezien in de rechtspraktijk de aanvaarding zonder voorbehoud, zonder dat daarbij het opstellen van een PV van oplevering gepaard ging, ook beschouwd wordt of kan worden als (stilzwijgende-) oplevering, stel ik mij de vraag of u voor de euvels die u opsomt als zijnde

Deze werken kunnen onderverdeeld worden in : vermeld in voorlopige oplevering, werken in uitvoering en niet afgewerkt door bouwheer, noodzakelijke werken later vastgesteld.


formeel - bijvoorbeeld per brief of via mail - zijn gemeld ? 

Ook kan het gegeven dat

50% van de borgstellingen Wet Breyne zijn nog niet vrijgegeven


inderdaad als contra - indicatie van een oplevering aangevoerd worden.

Vraag aldus : heeft u "een dossier"  ?

2.

Op 6 april 2021 wordt bouwheer in faling verklaard. Deze datum werd later teruggebracht tot 09 oktober 2017.
Er is ook een financiële vordering op gefailleerde, namelijk achterstallige provisies sedert jan 2021.


(...) 

1) zijn wij nog bevoorrechte schuldeiser als VME bij verkoop laatste wooneenheid? Inhouding door notaris bij beschrijving verkoop zoals voorheen?


Het voorrecht van de VME is beperkt geldig in de tijd (lopend boekjaar + het boekjaar er voor).

Het voorrecht heeft natuurlijk maar nut voor zover andere schuldeisers geen hogere rang innemen. Volgens mij geldt het voorrecht dan ook nog voor de provisies anno 2021.

2) Hoe kunnen wij onze rechten in verband met borgstelling afdwingen? 
Onderhoud curator, rechter commissaris, vrederechter, rechtbank??
Welke werken kunen wij nog laten uitvoeren onder borgstelling?

Dank.

De curator treedt in de plaats van de eigenaar en wordt uw 'tegenpartij'. Stuur de curator een aanmaning voor deze achterstallen.
Voor de afhandeling van de opleveringsproblematiek, wendt u zich ook tot hem, zoals u dat opzichtens de gefailleerde zou hebben gedaan.

Of er van beide dossiers "iets" komt, zal afhankelijk zijn van aanwezige activa in het faillissement.  Het kan natuurlijk zijn dat u stuit op een kei, die geen vel heeft ... 


Astrid CLABOTS
CLABOTS 

Mille
Offline
oplevering in het appartementsgebouw
1 Euvels werden meermaals gemeld aan bouwheer. Diverse mails, foto's, verslagen van onderhoud zijn beschikbaar.
Dossier is nog niet geopend. Curator laat op zich wachten.
2.1) wat kan ik verstaan onder hogere rang? BBelastingen, gehyupotheceerde schulden

   2) Kunnen wij eventueel (bij kei zonder vel) gebruik maken van onze borgstellingen voor         de nog uit te voeren werken?

Hartelijk dank Mevr.Clabots voor snel antwoord.