Fietsen (of andere mobiliteit) op een autostaanplaats

5 antwoorden [Laatste bericht]
madhouse
Offline
Zoals ik zie een zeer vaak voorkomend probleem. De statuten die pro-auto zijn, en te weining voorzieningen voor fietsen. En een verdeelde RVME met oogkleppen die blijkbaar alleen aan sancties kan denken en niet aan oplossingen. Onze site is een mengeling van appartementen en woningen, met 1 grote ondergrondse parking. De appartementen konden fietshaken kopen, de woningen niet. Nu zijn er bewoners van een woning (en sommige appartementen) die een zeer ruime autostaanplaats hebben (6,5m lengte) waar dus makkelijk een fiets (of meer) en auto kan staan. Sommige bewoners van appartementen hebben geen fietshaak en enkel 1 of 2 autostaanplaatsen. In een tussenperiode tot 31/12 dit jaar, is er een gedoogbeleid.
Na 3 jaar zijn we er nog steeds niet uit en willen sommigen van de RVME fietsen weren (zelfs laten weghalen), overtreders verbaliseren en alle kosten laten betalen,... terwijl er in die periode nog nooit 1 issue is geweest. Er zijn ook geen fietsplaatsen meer beschikbaar dus zelfs al willen ze kan het niet. De 'overtreders' willen zelfs dezelfde kosten betalen (10e/jaar) maar dit geeft natuurlijk problemen in de boekhouding want daar zijn geen quotiteiten voor.

Ik ben op zoek naar een progresssieve oplossing. Binnen 5 of 10j gaan er veel minder auto's zijn, meer fietsen (veel startende gezinnen - dus ook meer fietsen), misschien zelfs mensen die een mobility scooter nodig hebben. Alle statuten die ik bekijk zijn blijkbaar met dezelfde pro-auto en eenzijdige mentaliteit geschreven en door iedereen gekopieerd.

Is er iemand die al een progressieve aanpak heeft gedaan met resultaat. Ik denk bv aan:
autostaanplaats kan bevatten:
1x auto of 1x box met max afmetingen om fietsen in te plaatsen (maar dan geen auto tegelijk op de plaats), of 2 moto's of 2 mobilty scooters,...

De groep ME die dus geen mogelijkheid hebben om hun fietsen te plaatsen willen gerust juridisch advies inwinnen en betalen, maar we vragen ons in eerste instantie af wat de slaagkans is?


De paar stukken uit de statuten die hierover gaan:
Hoofdstuk II - Artikel 5: gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten
… Zo is het verboden er kinderwagens, fietsen of privatieve voorwerpen te plaatsen.

Hoofdstuk II - Artikel 10: bestemming van privatieve delen
Alle autostaanplaatsen en boxen zijn bestemd als parking voor een auto; evenwel mag de eigenaar in een gesloten box ook andere zaken plaatsen, mits er geen hinder ontstaat voor de andere mede-eigenaars.

(==> die 'in een gesloten box' - kan ik dan aanzien aan een opening om een fietsbox op een plaats te zetten - om correct te zijn zou er 'van een box' om te refereren naar het eerste stuk van de zin. ???)

Er mogen op de autostaanplaatsen ook geen voorwerpen worden geplaatst die het normale gebruik van naastliggende parkeerplaatsen verhindert of bemoeilijkt.

(==> al we een fiets box voorzien die niet breder is al een gemiddelde auto kan iedere buur zijn portier nog openen)

Hoofdstuk II - Artikel 15: autostaanplaatsen, garageboxen en fietshaken.
Punt d) het is verboden op de open autostaanplaatsen fietsen te stallen - deze dienen verplicht te worden geplaatst in op de voorziene fietshaken of fietsrekken.

(==> maar die zijn er dus onvoldoende - er is een verplichting maar geen capaciteit).

Punt e) het is de comparant, zolang hij mede-eigenaar is, en nadien elke eigenaar van een open autostaanplaats, toegelaten om deze op eigen kosten, tijdelijk of definitief, om te vormen tot een gesloten autobox, mits dit technisch en bouwkundig mogelijk is zonder ernstige hinder of mingebruik voor de eigenaars van de aanpalende open staanplaatsen, of fietshaken, als er zijn.


 
Quimmo
Offline
Furstrerend

Frustrerend als je met zo een mensen moet werken. Ik zou een gedegen en constructief voorstel uitwerken voor de AV. En sommige mensen zijn nu eenmaal koppig of dom en zullen enkel bewegen als ze zien dat ze zelf ook voor- of nadeel kunnen hebben. Dus in het voorstel even argumenteren dat:

  • met de verschuiving van auto naar (elektrische) fiets en het opkomen van deelauto's, hun appartement in de toekomst minder kopers zal vinden (=waarde zal verliezen) als kopers hun fietsen niet kunnen stallen.
  • ze ook ouder worden en misschien ooit een mobility scooter zullen moeten plaatsen.
  • de statuten volgens de letter blijkbaar een gesloten box niet uitsluiten, dus dan u dan gewoon uw zin doet en zelfs iedereen een ander type en kleurtje van box plaatsen. Men kan lang praten over de bedoeling van de clausule, maar wat er staat, staat er.
  • u blijkbaar wel een gesloten box van uw staanplaats mag maken???? Nu, dat vind ik heel vreemd, want een muur dichtbij de scheidingslijn geeft wel degelijk veel hinder voor de aanpalende parkeerplaats omdat er direct een halve meter verloren gaat. Ik ken zo een parkeerplaats en daar kan je onmogelijk nog in- of uitstappen.
  • indien er een verplichting is, maar geen haken, weet ik niet of overmacht kan ingeroepen worden indien u uw fiets elders plaatst.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

madhouse
Offline
verhuur
Is inderdaad zeer nuttige info. We gaan dit verwerken in ons voorstel.

Ik las ergens op het forum dat er ook mogelijkheid is om gemeenschappelijke delen te verhuren. Het idee zou zijn om bepaalde 'dode' zones in de parking uit te rusten met een fietshaak en die dan te verhuren aan andere ME. Zo is er geen nieuwe herverdeling nodig van de quotiteiten, staan de fietsen proper en (voor sommige halsstarrige raadsleden blijkbaar heel belangrijk - hoewel een fietshaak een super klein aandeel heeft en 10e/jaar kosten heeft ....) betalen die mensen dan ook voor het gebruik.

Er is 1 VME voor heel de parking. Ik begrijp dat dit dan een inkomst is er een belasting betaald moet worden maar gezien de zeer kleine opbrengst gaat dit over peanuts.

Is zo'n constructie mogelijk of zijn er specifiek voorwaarden (uiteraard moet de RIO aangepast worden en op de AV gestemd worden voor zo'n voorstel).
 
madhouse
Offline
>de statuten volgens de
>de statuten volgens de letter blijkbaar een gesloten box niet uitsluiten, dus dan u dan >gewoon uw zin doet en zelfs iedereen een ander type en kleurtje van box plaatsen. Men >kan lang praten over de bedoeling van de clausule, maar wat er staat, staat er.

Bedoeld u dit stukje in vet gezet in de zin:
Hoofdstuk II - Artikel 10: bestemming van privatieve delen
Alle autostaanplaatsen en boxen zijn bestemd als parking voor een auto; 
evenwel mag de eigenaar in een gesloten box ook andere zaken plaatsen, 
mits er geen hinder ontstaat voor de andere mede-eigenaars.


Sommige andere ME hadden twijfels of dit wel stand kan houden als er een juridisch geval van zou komen?
Graag uw mening.

Bedankt
Chr.
nescio1
Offline
verhuuropbrengsten? VME is fiscaal transparant
nescio1
Offline
visie gemeente, brandweer?
 
Vraag uw verzekeringsmakelaar of de geplane werken geen bijkomende risico’s vormen die aanleiding kunnen geven tot een premieverhoging.
Sommige gemeenten hebben regels omtrent de toelating betreffende de opslag van bepaalde stoffen (benzine?) in (ondergrondse) garages.
Contacteer de preventiedienst van de brandweer.
Doe navraag betreffende de omgevingsvergunning in uw gemeente.