Geen kwijting aan College CvdR'n Gevolgen?

2 antwoorden [Laatste bericht]
JokkeJaku
Offline
College van CvdR'n : 2 M.E. (5250/10000). De leden hebben geen enkele kennis van boekhouding, noch interesse ervoor, noch  enige inzet voor controle.
Synd roept hen jaarlijks samen , legt de boeken voor,geeft wat uitleg en na hun ja-knik schrijft hij hun verslag voor de AV. De CvdR'n worden hiervoor ruim vergoed.(hun doel)
Op de A.V. wordt geen kwijting verleend aan de CvdR'n(college) omdat
- hun afhankelijkheid van de Synd hun objectiviteit en geloofwaardigheid in vraag stelt,
- er tevens een fout in de boekhouding is.
 1°  Heeft 'geen kwijting' gevolgen voor de goedkeuring van de jaarrekeningen?
      Zijn er andere gevolgen? of neveneffecten?
 2°  Kan hun vergoeding worden geweigerd ?

   Dank voor Uw mening.
ronald de wilde
Offline
En......?
Kwijting geven aan CvR (of CvRn) is één.
Wat met de afrekening zelf?
Wat met deze ten aanzien van de syndicus?

Toch weten binnen een VME waarmee men bezig is, en als het de spuigaten uitloopt 'die gasten' toch eens op hun verantwoordelijkheden (wettelijk voorzien) te wijzen.
Desnoods 'verder' gaan.

Ron
nescio1
Offline
geen

Is décharge voor de CvR wel mogelijk/gepast?
 
 
https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/hoe-wil-ik-wonen/wonen-in-een-appartement/wat-is-de-taak-van-de-commissaris-van-de-rekeningen/
https://ondernemingsdatabank.indicator.be/vastgoed/zelf_als_commissaris_de_rekeningen_nakijken_/VLVMVMAR_EU18031001/related(betaalmuur)
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/rol-reken-commissaris
https://forum.livios.be/nl/woonwijzer/bouwen/decharge-van-de-rekeningen
 
https://ondernemingsdatabank.indicator.be/vennootschap/wat_betekent_decharge_krijgen_als_bestuurder__/VLTAPAAR_EU021805 (betaalmuur) 
behandelt het begrip décharge (kwijting) in de ruimere context van een bestuurder in een vennootschap.
 
“ 4. Kwijting krijgen betekent ook slechts dat de algemene vergadering van uw vennootschap uw beleid goedkeurt. Een buitenstaander kan u nog steeds aansprakelijk stellen.”
 
Om kwijting te krijgen hoort men een (actieve) verantwoordelijkheid te hebben inzake zowel financiën als beleid.
 
 
De CvR heeft deze NIET. Zijn taak, in de wet bepaald, is controle, post factum, uitoefenen en daarover een verslag op te maken ten behoeve van de VME (AV).
 
 
Wanneer de AV haar goedkeuring geeft aan dit verslag is er dan ook geen sprake van kwijting.
 
Het is meer een schouderklopje van:
Goed gedaan, jongens/meisjes.
 
 
De AV beschikt nu wel over een werkinstrument om beleid en financiën, gedaan door de syndicus, verder te controleren en al dan niet kwijting te geven aan de syndicus .
 
Er wordt gesteld dat het NIET de taak is van de CvR om in zijn verslag kwijting syndicus voor te stellen.
 
Over het agendapunt: kwijting syndicus beslist de AV souverein.