geen kwijting syndicus, gevolgen nieuwe syndicus?

1 antwoord [Laatste bericht]
duif
Offline
Beste deskundigen

Als de meerderheid van de vme de ontslagnemende syndicus, geen kwijting geeft op de eerstvolgen de AV, kan ik dan wel optreden als nieuwe syndicus? (De meerderheid van vme heeft  getekend voor mijn aanstelling)

In het zopas aan mij overgedragen dossier zie ik een openstaande rekening. Ik kreeg echter van de syndicus geen datumvoorstel om de overdracht van de bankzaken te regelen. 
Kan ik de syndicus hierover aanspreken in hetzelfde aangetekend schrijven over de kwijting en om een datum voor het regelen van de bankzaken vragen, zodat deze rekening tijdig betaald wordt? 

Wat betreft ontbrekende gegevens in het ontvangen dossier: wanneer is het moment er volgens jullie om de zaak te laten bekijken door een avocaat en via het vredegerecht te passeren?  

Hoe luidt jullie advies? Alvast hartelijk bedankt
deskundige
Offline
Beste, Het niet verlenen van
Beste,

Het niet verlenen van kwijting aan de ontslagen syndicus heeft niets te zien met uw aanstelling. De vorige syndicus werd ontslagen en u werd door de AV aangesteld.
Aangaande de overdracht van stukken en gelden. De ontslagen syndicus is conform de wet verplicht om het ganse dossier, inclusief de gelden, binnen de 30 dagen na zijn ontslag aan u over te dragen.

Gelet op deze termijn schrijft u misschien best de betreffende schuldeiser aan met de melding dat er een overdracht heeft plaatsgevonden waardoor het mogelijks wat langer kan duren vooraleer de factuur kan worden betaald.

De vraag aan uw voorganger om de fondsen zo snel als mogelijk, minstens binnen de wettelijke termijn, over te willen maken kan u idd. mee in uw brief opnemen. Zorg er wel voor dat u ondertussen op naam van de VME minstens een zichtrekening opent. U zal hier wel uw mandaat moeten bewijzen en meer dan waarschijnlijk dient u de statuten en het ondernemingnummer van de VME aan de bank voor te leggen. Informeer u best eerst bij het bankkantoor.

Ontbrekende gegevens; hiervoor zal eerst inzage in het dossier nodig zijn dusdanig op basis van de eventuele ontbrekende zaken e.a. kan worden bekeken of verdere stappen al dan niet aan de orde zijn.