geen syndicus

2 antwoorden [Laatste bericht]
De moeflon
Offline
Goedendag, 

Kan u laten weten wat de consequenties zijn wanneer er geen syndicus is in een mede-eigendom.  Dit in geval van 
1. behoud van eigendom
2. verhuur
3. verkoop

Dank u voor de informatie
SCORPIOEN
Offline
geen syndicus


eerst zeker zijn dat er geen syndicus toch (nog)geregisteerd is bij de Kruispuntbank.

Als er echt geen syndicus is opgegeven, kan elke mede-eigenaar een aaanvraag doen bij de vrederechter om een syndicus aan te stellen.

Zonder syndicus kan een VME niets doen, en zijn alle  mede-eigenaars individueel verantwoordelijk voor het geheel.

 


mvg

nescio1
Offline
andere formulering van hetzelfde
 
U kan slechts aan het normale rechts- en bankverkeer deelnemen via een degelijk gestructureerde VME (ondernemingsnummer, syndicus, RIO, syndicusovereenkomst, jaarlijkse statutaire vergadering in de vastgestelde periode (met notulen), begrotingsraming, jaarrekening, aanduiding CvR, gesplitste bankrekeningen, register van de beslissingen, etc. )
  
De eenvoudigste en goedkoopste oplossing is in een BAV een mede-eigenaar aan te stellen als syndicus mede-eigenaar “om niet” met een bijbehorend syndicuscontract.
 
De meerkost ten opzichte van de huidige situatie is een jaarlijkse meerkost voor de BA syndicus (≈ € 100-150) en een eenmalige kost (≈ € 90) van de inschrijving door de VME van de naam van de syndicus in de KBO VME.