Gekwalificeerde meerderheid: drie vierden

7 antwoorden [Laatste bericht]
Vondel
Offline


1. Art 577-6 §8 van de wet op de mede-eigendom bepaalt: De  beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen ....
"Volstrekte meerderheid betekent bij het tellen: ten minste 50 % +1
2. Art. 577-7 §1 1° van de wet op de mede-eigendom bepaalt: De algemene vergadering beslist bij meerderheid van drie vierden van de stemmen....
3. Volgens onze syndicus moet bij het tellen van de stemmen bij die gekwalificeerde meerderheid ook gerekend worden met 75% +1.

Wij menen dat de syndicus zich vergist !

Wie heeft gelijk ?

Vondel
naicwill
Offline
poging
1.Volstrekte meerderheid betekent meer dan de helft van de stemmen
(dus de helft van het aantal stemmen + 1 indien het aantal stemmen even is;
de helft van het aantal stemmen + ½ indien het aantal oneven is).

2. bij meerderheid van drie vierden van de stemmen
 Het aantal voorstemmen moet dan = of  > zijn aan :
-drie vierden van de uitgebrachte stemmen  + 0  indien
 uitgebrachte stemmen   een viervoud is 
-drie vierden van de uitgebrachte stemmen  + 0,25
 of + 0,50  of  + 0,75  indien uitgebrachte stemmen geen viervoud is 

3. 
bij meerderheid van vier vijfden van de stemmen
 Het aantal voorstemmen moet dan = of  > zijn aan :
-vier vijfden van de uitgebrachte stemmen  + 0  indien 
 uitgebrachte stemmen   een vijfvoud is 
-vier vijfden van de uitgebrachte stemmen  + 0,20 
 of + 0,40  of  + 0,60 of + 0,80  indien
 uitgebrachte stemmen geen vijfvoud is

p.s.
Voor de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen, de blanco- en de ongeldige stemmen, niet beschouwd als uitgebrachte stemmen

 
SCORPIOEN
Offline
poging


 u zegt..." van de uitgebrachte stemmen " is niet juist, maar moet berekend worden op  het aantaal aandelen, tegenwoordig of vertegenwoordigd, nog aanwezig op het moment van de stemming.

In 2012 en 2013  werden de uitslagen niet zo berekend, maar in 2014 bracht ik dat naar voor op de AV zelf, en moest men toegeven dat ik gelijk heb.

Er is daar reeds rechtspraak over.

mvg

avg


mvg

SCORPIOEN
Offline
poging


 u zegt..." van de uitgebrachte stemmen " is niet juist, maar moet berekend worden op  het aantaal aandelen, tegenwoordig of vertegenwoordigd, nog aanwezig op het moment van de stemming.

In 2012 en 2013  werden de uitslagen niet zo berekend, maar in 2014 bracht ik dat naar voor op de AV zelf, en moest men toegeven dat ik gelijk heb.

Er is daar reeds rechtspraak over.

mvg

avg


mvg

naicwill
Offline
vereiste meerderheid
Scorpioen:"u zegt..." van de uitgebrachte stemmen " is niet juist, maar moet berekend worden op  het aantaal aandelen, tegenwoordig of vertegenwoordigd, nog aanwezig op het moment van de stemming."


Wet:
§ 8 De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de mede-eigenaars die op het ogenblik van de stemming aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tenzij de wet een gekwalificeerde meerderheid vereist.
Voor de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen, de blanco- en de ongeldige stemmen, niet beschouwd als uitgebrachte stemmen.

hoe interpreteer je dit:

Voor de berekening van de vereiste meerderheid (=volstrekte,
of 3/4,of 4/5) worden de onthoudingen, de blanco- en de ongeldige stemmen, niet beschouwd als uitgebrachte stemmen.

De uitgebrachte stemmen kunnen dus verschillen van de stemmen
aanwezig of vertegenwoordigd en de vereiste meerderheid wordt
berekend op de uitgebrachte stemmen.

De beslissingen worden gestemd door de mede-eigenaars die op
het ogenblik van de stemming aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
elke eigenaar heeft zoveel stemmen als aandelen.
Na het tellen van de stemmen en aftrekken van 
de onthoudingen, de blanco- en de ongeldige stemmen,
wordt aan de hand van dit totaal de vereiste meerderheid
bepaald.

  

naicwill
Offline
voorbeeld
tegenwoordig/vertegenwoordigd voor tegen onthouding blanco ongeldig uitgebracht ½ volstrekt ¾ ¾ meerderheid 4/5 4/5 meerderheid
8617 4999 2905 343 250 120 7904 3952,00 3953 5928,00 5928 6323,20 6324
8618 5000 2905 343 250 120 7905 3952,50 3953 5928,75 5929 6324,00 6324
8619 5001 2905 343 250 120 7906 3953,00 3954 5929,50 5930 6324,80 6325
8620 5002 2905 343 250 120 7907 3953,50 3954 5930,25 5931 6325,60 6326
8621 5003 2905 343 250 120 7908 3954,00 3955 5931,00 5931 6326,40 6327
8622 5004 2905 343 250 120 7909 3954,50 3955 5931,75 5932 6327,20 6328
8623 5005 2905 343 250 120 7910 3955,00 3956 5932,50 5933 6328,00 6328
SCORPIOEN
Offline
vereiste meerderheid

~~

@ naicwill

 hierna een tekst van R.Timmermans, door hem life bevestigd op een AV waarop hij aanwezig was.
                          
Berekening stemming art.577-6 § 8 BW
1. Op het ogenblik van de stemming : art.577-6, § 8,! lid 1 BW

In artikel 577-6, §8, lid 1 BW is gestipuleerd dat de stemmen worden berekend op grond van de stemmen van de mede-eigenaars  die op het ogenblik van de stemming aanwezig  of vertegenwoordigd zijn.
De syndicus dient er attent op te zijn dat hij de meerderheden berekent op grond van de  stemmen (d.i. aandelen) van de mede-eigenaars die op het ogenblik van de stemming aanwezig of vertegenwoordigd zijn : dit kan verschillen van het aantal mede-eigenaars en aandelen, di bij de opname van het aanwezigheidsquorum conform art. 577-6, § 5, lid 3 en 5 BW, aanwezig zijn.
Onderstel dat in een flatgebouw 10 mede-eigenaars zijn met elk 100 aandelen. Zes mede-eigenaars zijn op de vergadering aanwezig zodat het aanwezigheidsquorum bereikt is.
Voor de stemming over punt 3 dient een mede-eigenaar die urgentiearts is, de vergadering dringend te verlaten.
De algemene vergadering blijft volgens artikel 577-6, § 5  BW geldig samengesteld ; het stemquorum echter, dat  afwijkt van het bij het begin van de vergadering weerhouden aanwezigheidsquorum omdat er een of meer mede-eigenaars de algemene vergadering hebben verlaten, dient van zelfsprekend herberekend; dit impliceert  dat de aandelen van de mede-eigenaar of mede-eigenaars die de zitting hebben verlaten ,worden verwijderd.
De noemer voor de telling is zodoende niet meer de initiële 600, maar op het ogenblik van de stemming a aanwezige 500 aandelen.

2. Onthoudingen, blanco of ongeldige stemmen buiten beschouwing, art 577-6, § 8 ,lid 2 BW

Art.577-6, § 8, lid 2 BW  stelt dat voor de berekening van de vereiste meerderheid de onthoudingen, de ongeldige en blanco stemmen niet beschouwd worden als uitgebrachte stemmen.
Daarmee komt een einde aan de controverse die onder de wet van 30 juni 1994 bestond.
Stel dat op de algemene vergadering 900/10000 aandelen aanwezig en vertegenwoordigd zijn.
De begroting dient goedgekeurd met de volstrekte meerderheid van de stemmen.
Vier eigenaars met elk 100 aandelen stemmen voor, drie eigenaars met 100 aandelen stemmen tegen, terwijl twee eigenaars met elk 100 stemmen zich onthouden.
In dit geval is het voorstel aangenomen daar de onthoudingen uit de berekening geweerd worden zodat de noemer 700 ( en niet 900) de basis vormt voor de berekening van de stemmen; berekend op die noemer levert 351/700 een volstrekte meerderheid van de stemmen op.


Uit “HET NIEUWE APPARTEMENTSRECHT”, uitgever DIE KEURE
Bijdrage Roland TIMMERMANS “ Nieuwe bouwstenen voor de algemene vergadering onder de appartementswet van 2 juni 2010 ( blz 42)

Rechtspraak Vredegerecht Veurne, 5 maart 2013( AR 11A1117)

 


mvg

naicwill
Offline
Bevestiging van mijn berekening
1.0ver het punt 1 zijn we het eens:
"In artikel 577-6, §8, lid 1 BW is gestipuleerd dat de stemmen worden berekend op grond van de stemmen van de mede-eigenaars  die op het ogenblik van de stemming aanwezig  of vertegenwoordigd zijn."
2. Punt 2 bevestigt mijn berekening van de vereiste meerderheden zoals ik ze in de 
  tabel heb berekend:
"Stel dat op de algemene vergadering 900/10000 aandelen aanwezig en vertegenwoordigd zijn.

De begroting dient goedgekeurd met de volstrekte meerderheid van de stemmen.
Vier eigenaars met elk 100 aandelen stemmen voor, drie eigenaars met 100 aandelen stemmen tegen, terwijl twee eigenaars met elk 100 stemmen zich onthouden.
In dit geval is het voorstel aangenomen daar de onthoudingen uit de berekening geweerd worden zodat de noemer 700 ( en niet 900) de basis vormt voor de berekening van de stemmen; berekend op die noemer levert 351/700 een volstrekte meerderheid van de stemmen op."

-De noemer wordt berekend niet op de 
aanwezig en
 vertegenwoordigd zijn, 
 maar verminderd in dit geval
 met onthoudingen:
 900 aanwezig - 200 onth =  700
 volstrekte meerderheid is 700/ 2  + 1 = 351
 voor = 351

 dus volstrekte meerderheid is gehaald.

Indien ik u goed begreep ,was dit uw foutieve berekening:
"noemer aanwezig of vertegenwoordigd : 900
volstrekte meerderheid is 900 /2 + 1 = 451
dus voor  351 < 451 is minder  en dus geen volstrekte meerderheid"