Groen dak

9 antwoorden [Laatste bericht]
Dalia
Offline


wij hebben verleden jaar een appartement gekocht dat op de aankoopbrochure en de plannen een groen dak zou zijn. Nu een jaar later beslist de bouwheer om dat groen dak niet aan te leggen. En vraagt nu aan de gemeente om dat te schrappen. Wij hebben nu naar de gemeente schriftelijk laten weten dat de bewoners niet akkoord zijn dat het groen dak er niet zou komen. Wij hebben gekocht omdat we een groen dak wel een goed initiatief vinden om bij te dragen voor het milieu. Mijn vraag is , kunnen ze dat zomaar beslissen om dat groen dak er niet te leggen ? In mijn ogen is dat bedrog in de verkoop brochure. Kunnen wij een financiële tegemoetkoming krijgen ? Tenslotte hebben wij wel betaald voor het gehele project. 

mvg

Baton
Offline
voorlopige oplevering


De bouwheer dient zijn verplichtingen "groen dak" na te komen.
Wel kan deze wettelijk beslissen om bepaalde werken te wijzigen veranderen  tot op het ogenblik van de voorlopige oplevering......cfr. art 3.85 §2. Vandaar wat, waneer en hoe en door wie werd de voorlopige oplevering uitgevoerd...waren er opmerkingen , een proces verbaal opgesteld ect....

  § 2. De partijen die de oorspronkelijke statuten hebben ondertekend, hebben het recht om tot op het ogenblik van de voorlopige oplevering van de betrokken gemeenschappelijke delen wijzigingen aan de statuten aan te brengen, voor zover zulks door technische omstandigheden of in het rechtmatig belang van de vereniging van mede-eigenaars is ingegeven, niet aan de rechten van de andere mede-eigenaars op hun privatief gedeelte raakt en de verplichtingen van één of meerdere mede-eigenaars niet verzwaart. De partijen die de oorspronkelijke statuten hebben ondertekend, dragen de kosten voor deze wijziging.
  Deze partijen zenden per aangetekende zending aan alle andere mede-eigenaars een ontwerp van de wijzigende statuten, minstens twee maanden voorafgaand aan het verlijden van de wijzigende akte, waarin de contactgegevens van de instrumenterende notaris uitdrukkelijk zijn vermeld. Op straffe van verval van zijn rechten, moet een mede-eigenaar binnen twee maanden na de ontvangst van deze zending verzet aantekenen tegen de voorgenomen wijziging via aangetekende zending aan de betrokken notaris en, in voorkomend geval, in rechte treden.


Hoe en door wie werd u in kennis gesteld mbt. niet uitvoeren van het "groen dak"
Geef minstens nu aangetekend uw "niet akkoord"....

Wanneer is de defintieve oplevering ? 

https://quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede...

Het is steeds moeilijk een gepast antwoord te geven als men niet "volledig" op de hoogte is....
Lees steeds aandachtig uw basisakte en het reglement van mede-eigendom na , dit is bindend voor alle betrokkenen.

 

Dalia
Offline
Groen dak

verleden jaar heeft de bouwheer gezegd dat het groen dak in oktober zou komen. Een paar maanden later zegde hij dat het tesamen met het gebouw dat ze nog aan het bouwen zijn  het groen dak zou gelegd worden . Nu heeft die zonder ons te verwittigen aan de gemeente gevraagd om dat groen dak te schrappen. Ze willen geen groen dak leggen. Er is geen PV of overtreding, ze willen gewoon wijziging geen groen dak 

mvg

 

Baton
Offline
voorlopige oplevering


Duidelijke afspraken : goede vrienden en wat ze zeggen of van horen zeggen daar is men niets mee....

Wanneer is de voorlopige oplevering gebeurt en door wie ? Werd er bij die oplevering een proces verbaal opgesteld met bv. bouwgebreken , nog uit te voeren werken ect....

Wat zou ik doen :
- informeer bij de syndicus EN architect mbt. de voorlopige oplevering...
- aangetekende brief aan de bouwheer EN aan de architect , vraag naar groen dak....want zowel de aannemer als de architect zijn er in "solidium" verantwoordelijk/aansprakelijk voor . 
https://legalnews.be/bouw-vastgoed/kan-een-architectenovereenkomst-bedin...

tip : indien de definitieve oplevering nog niet gebeurde , informeer u grondig want is belangrijk mbt. bouwgarantie
https://quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede...

 

Dalia
Offline
Groen dak

De voorlopige oplevering is door de Syndicus gedaan, Syndicus is aangesteld door de bouwheer. Logisch bij nieuw bouw zou ik denken. Verleden week was er vergadering met Syndicus en de raad van beheer plus architect en bouwheer. Die zeggen nu als het groen dak er komt dat we dan veel water gaan betalen voor onze tuinen. Dus iets met de afwatering. Ik vind dat ze daar nu niet mee moeten afkomen. Begrijp niet dat de bouwheer ons niet gemeld heeft dat het groen dak er niet komt. Andere ramen en kleur bakstenen dat hebben ze gemeld . Groen dak niet. Er is een lijst met nog gebreken. Maar bij de verlopige oplevering hadden ze nog ons groen dak beloofd 

mvg

D

Dalia
Offline
Groen dak

Bedankt voor de info balto 

Baton
Offline
groen dak


De voorlopige oplevering is door de Syndicus gedaan, Syndicus is aangesteld door de bouwheer. Logisch bij nieuw bouw zou ik denken.
Syndicus aangesteld door de bouwheer..... volledig onafhankelijk en neutraal in het uitoefenen van het beheer ?

Verleden week was er vergadering met Syndicus en de raad van beheer plus architect en bouwheer. Die zeggen nu als het groen dak er komt dat we dan veel water gaan betalen voor onze tuinen. Dus iets met de afwatering. Ik vind dat ze daar nu niet mee moeten afkomen.
Inderdaad dat wist men vooraf ook !

Begrijp niet dat de bouwheer ons niet gemeld heeft dat het groen dak er niet komt. Andere ramen en kleur bakstenen dat hebben ze gemeld . Groen dak niet. Er is een lijst met nog gebreken. Maar bij de verlopige oplevering hadden ze nog ons groen dak beloofd 

U als mede-eigenaar , lid van de VME heeft niet alleen plichten maar ook rechten...indien u dat groen dak zoals aangekocht met groen dak , wel dan kan u dat "recht" vragen goedschiks of kwaadschiks.

- informeer bij de raad van mede-eigenaars (van beheer bestaat niet) het wat en hoe mbt. het groen dak , geef duidelijk aan dat u dat groen dak echt wil en probeer hen te overtuigen.....beter in groep dan cavalier seul....wees kordaat en duidelijk, sta op uw stuk mbt. groen dak.
- ik verwijs verder naar mn vorige bijdragen en kijk zeker na hoe het "groen dak" beschreven staat in de statuten van het gebouw.( belangrijk!)
- laatste stap , investeer 150€ en consulteer een advocaat mede-eigendom om het groen dak of minstens een compensatie te bedingen.

S6.


 

Dalia
Offline
Groen dak


ik heb de PV van de gemene delen kunnen inkijken. Wat er in staat zijn alle verdiepingen en elektriciteit. Er staat niks over het dak en riolering. Hebben ze dat bewust weg gelaten ? Weet ik dus niet. 

mvg
D

 

Dalia
Offline
Groen dak
Baton

ik heb nu gelezen dat het groen dak beschreven staat in onze basisakte, volgens mij is dat een troef voor ons 

mvg
D

 

Baton
Offline
statuten


Statuten van het gebouw , basisakte en reglement van mede-eigendom zijn wet voor die VME , tegenstelbaar en afdwingbaar aan/voor anderen.(belanghebbenden)

volgens mij is dat een troef voor ons , het is meer dan dat ! het is een Solo-Slim.

S6