herroepen beslissing VME

3 antwoorden [Laatste bericht]
Gator0364
Offline
Beste,
eind 2013 werd op een BAV volgende vragen aan de medeëigenaars gesteld:
1. de voorgevel is aan renovatie toe: moet deze renovatie, na herstellen van betonschade, gebeuren middels het herschilderen: 98% heeft toen nee geantwoord
2. de voorgevel is aan renovatie toe: moet deze renovatie, na herstellen van betonschade, gebeuren middels het uitvoeren van grondige en duurzame aanpassingen: hiervoor werden net niet genoeg stemmen gevonden waardoor dit punt naar een later tijdstip verwezen werd.
Inmiddels is het zover gekomen dat herstellen van betonrot e.d. acuut geworden is en een werkgroep heeft samen met een architect gezocht naar de beste oplossing om de gevel duurzaam te renoveren.  Nu is er een nieuwe medeëigenaar die het herschilderen terug op de agenda wil plaatsen. Pittig detail: hij heeft het zover gekregen dat de stemming over het toewijzen van een aannemer voor het uitvoeren van de renovatiewerken, verdaagt werd omwille van het ontbreken van 3 gelijkaardige offertes per voorstel. Dwz voor schilderwerken: 3 offertes met dezelfde materialen, voor gevelbekleding: 3 offertes van aannemers met dezelfde materialen,... Kan dit zomaar?
Ik kijk uit naar jullie deskundig antwoord.
Groeten,
Wim Serrien, Nieuwpoort
met vriendelijke groeten
Wim Serrien
Quimmo
Offline
In principe kan men een punt

In principe kan men een punt wat weggestemd is niet zomaar opnieuw op de agenda plaatsen, tenzij er sprake is van gewijzigde omstandigheden, wat voor het schilderen niet het geval lijkt te zijn. Dat de grondige renovatie niet kon doorgaan vanwege een gebrek aan offertes is een andere zaak. Of was dit toch weggestemd als idee op zich? Het is niet 100% duidelijk in uw vraag.

Wat de offertes betreft, daarvoor maakt u best een lastenboek waarin u een gewenst resultaat beschrijft en niet tot op het niveau van de gebruikte materialen gaat. Anders wordt het moeilijk een conforme offerte te krijgen. Indien er geen beschrijving van materialen in het lastenboek stond (was er een lastenboek?), dan kan men moeilijk de zaak blokkeren op basis van het gebruik van verschillende materialen. Dat is altijd het geval wanneer men verschillende vakmannen vraagt, niemand gebruikt exact dezelfde materialen.

Ik zou een nieuw dossier voorbereiden voor een volgende AV met een minimaal lastenboek met voldoende vrijheid, wat het gewenste resultaat beschrijft of desnoods de manier van aanpak in iets meer detail. Aan de indieners van de huidige offerte vragen of ze deze kunnen bevestigen op basis van dit lastenboek en zo nodig nog een bijkomende offerte vragen. Dan opnieuw op de agenda van de AV zetten, zonder de optie schilderen gezien deze met 98% tegenstemmen echt wel van de baan lijkt. De eigenaar dit wil laten schilderen moet dan zelf maar aan de syndicus vragen dit op de agenda te plaatsen, maar dan wel lang genoeg voor de AV en de syndicus zou dit waarschijnlijk kunnen afwimpelen op basis van de vorige stemming.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Gator0364
Offline
mijn vraag
Het idee werd op zich weggestemd. De architect heeft samen met enkele aannemers in gevelwerken het gebouw bezocht en op basis van wat de aannemers toen gezien hebben, werden offertes opgemaakt.  Op zich is er geen lastenboek.  Er werd enkel door de architect vooropgesteld dat de gevel bekleed moest worden en geïsoleerd.
Het terug oprakelen van het schilderen werd niet vooraf door de nieuwe eigenaar aangekaart maar op een informele bijeenkomst, daags voorafgaand aan de AV waarop de stemming ging plaatsvinden.  Daarop heeft 50% van de eigenaren de duurzame en totale gevelrenovatie naar de kelder verwezen.
met vriendelijke groeten
Wim Serrien
Astrid Clabots
Offline
renovatiewerken - schilderwerken - VME


Geachte

De werken waarover het gaat zijn niet de minste. Mijn indruk is dat het om een totaalpakket gaat of moet gaan.

Of het daarmee zo onnuttig dan wel nuttig is dat de schilderwerken even mee terug worden opgenomen in het hele debat, hangt af van de hele omstandigheden.

Het is zaak voor de hele VME dat het debat zo helder mogelijk wordt gevoerd, op basis van zoveel mogelijk informatie.

Nu lijkt het parcours dat doorlopen wordt wat chaotisch of voor sommigen toch onduidelijk ... Vraag desnoods de syndicus om te coördineren en wat klaarheid te scheppen voor iedereen... (opstellen of begeleiding DUIDELIJK plan van aanpak).

Astrid CLABOTS
CLABOTS Advocaten