Ik gedoog iets, maar niet voor de volgende uitbater of eigenaar.

24 antwoorden [Laatste bericht]
Janneman
Offline

Beste,

Concreet: een winkelpand kreeg zo'n 14 maanden terug met een 2/3 meerderheid het recht om de gemeenschappelijke delen aan te wenden voor commerciële doeleinden (uistallen koopwaar). Om tegen een beslissing van een VME-besluit in te gaan heb je 4 maanden tijd, niet langer, dat is duidelijk, maar dat beoog ik ook niet: het winkelpand palmde kort na die toelating ook de plek in die sinds mensheugenis bestemd is voor het plaatsten van fietsen, er staan fietshaken die nu niet meer gebruikt kunnen worden, wat mijn inziens een bestemmingswijziging is. Gezien de goede verstandhouding met die uitbaters (met hun huisbaas is wat anders) wil ik die mensen niets in de weg leggen; het is bovendien hun huisbaas die hun gezegd heeft dat ze koopwaren daar mogen zetten. Wat wil ik bekomen: de uitbaters mogen verder doen zoals ze bezig zijn, ik gedoog dus, maar wanneer het pand een andere eigenaar of uitbater krijgt, wil ik dat de plek, zo'n 4 m3 opnieuw fungeert als fietsstalling. Voor zover ik weet is er 4/5 van de stemmen nodig om een bestemmingswijziging door te voeren. Op de VME-agenda heeft de vraag naar een bestemmingswijziging nooit gestaan, daar zou trouwens nooit een meerderheid voor geweest zijn, gezien ik bijna 1/3 van de aandelen heb.

Groetjes

Huismier
Offline
Agendeer het volgende
Je kan niet iets laten stemmen dat voor een volgende eigenaar of gelijkaardige toekomstige winkel niet meer geldt. Onmogelijk.

Agendeer het volgende op algemene vergadering:

Wij stellen vast dat de fietsentalling niet altijd bruikbaar is als fietsenstalling omdat er daar soms commerciele koopwaar wordt gestald. Als iemand zijn fiets wil stallen in de stalling moet dit mogelijk blijven gezien het hier gaat over een fietsenstalling. Wij stellen dus voor dat, als iemand zijn fiets wil stallen en dit gaat niet ten gevolge van de uitgestalde koopwaar, de winkelaar de koopwaar op eenvoudig verzoek moet verplaatsen om de normale bestemming van de fietsenstalling niet te verhinderen.

Als dit wordt goedgekeurd bereik je min of meer wat je wil op een andere manier.
Janneman
Offline
 Huismier bedankt,Je

 

Huismier bedankt,

Je zegt: Je kan niet iets laten stemmen dat voor een volgende eigenaar of gelijkaardige toekomstige winkel niet meer geldt. Onmogelijk.  

Het gaat niet over iets laten stemmen, er wordt niets gestemd, ik zeg enkel dat ik de overtreding niet langer tolereer voor een volgende huurder of eigenaar; de plantenwinkel heeft weliswar het recht om de gemeenschappelijke delen aan te wenden voor commercieel gebruik, maar niet om aan bepaalde plek een andere bestemming te geven (plek om fietsen te stallen wordt plek om plantenkarren te stallen), daarvoor is nooit toestemming gegeven, maar ik tolereer het. 
Als de eigenaar van de plantenwinkel wil dat zijn nieuwe huurder (in de verre toekomst) de plek die bestemd is om fietsen te stallen verder mag gebruiken om koopwaar uit te stallen, kan hij dat op de agenda zetten, maar dan moet hij 4/5 van de stemmen krijgen (bestemmingsverandering) wat hij zonder mij nooit haalt (hijzelf bezet de helft plus één stem).

Trouwens, je draait de zaak wel heel raar om. Niet ik ben vragende partij, maar de eigenaar, hij doet iets wat fout is. Volgens mij mag hij die karren daar geen ogenblik zetten. Het kan dus niet dat iemand moet verzoeken om die karren te verplaatsten, ze mogen er gewoonweg niet staan, geen seconde.  Maar ik tolereer de situatie tot dat er een nieuwe huurder of eigenaar komt, dan kan dat op de agenda komen, maar niet door mij. Trouwens, je zegt als dat goedgekeurd wordt, met welke meerderheid dan volgens jou?

Groetjes

Ik probeeer nog eens anders uit te leggen: 
Ik wil de huidige eigenaar en huurders enkel laten weten dat de overtreding van de wet op de mede-eigendom welke ze nu begaan, maar die ik tolereer, niet automatisch zal tolereren voor een volgende huurder of eigenaar (die er nog niet is), en dat ze die mensen daarvan op de hoogte moeten brengen voor ze een contract met hen afsluiten. Ze bedriegen m.a.w. hun opvolgers als ze zouden zeggen dat niemand er een probleem van maakt dat ze plantenkarren plaatsen op de plek die normaal bestemd is voor het plaatsten van fietsen. Ik wil aan de eigenaar via een email (en misschien aangetekend) laten weten dat ik de huidige toestand tolereer tot er een nieuwe huurder of eigenaar komt. De vraag om het toch nog te mogen doen moet dan van hem op de agenda gezet worden, en daarvoor is 4/5 van de stemmen voor nodig.  
 

syn-d-icus
Offline
zo werkt het niet!
Het is niet omdat Janneman dit gedoogt dat de andere eigenaars dat ook moeten gedogen!!! De bestemming is niet gewijzigd met de vereiste meerderheid van 4/5.
Bijgevolg kunnen de andere eigenaars op elk ogenblik Janneman zijn gedogen wegvegen.
Het volstaat dat een fervent eigenaar-fietsgebruiker een VERZOEKSCHRIFT daartoe indient bij de vrederechter en weg bloemenstalling.
Janneman
Offline
Beste syndicus,   Bedankt

Beste syndicus,
 
Bedankt voor je reactie.
Vooreerst: de eigenaar van het winkelpand (bloemenwinkel) en ik bezitten samen 4/5 van de aandelen (er zijn 7 kavels). De twee andere piepkleine aandeelhouders kan het geen barst schelen of ik die overtreding gedoog of niet (een kapper en een garage bezitter). En let op: mijn gedoog is niet van harte. Als de uitbaters van de bloemenwinkel geen brave mensen zouden zijn, zou ik twee fietsen in die rekken gezet hebben (ze staan voor hun winkel), vastgemaakt met een ketting aan de fietshaken. Laat ze maar naar de rechter stappen. Maar ik wil geen einde maken aan dat gedoog, wel (in principe) wanneer er een nieuwe huurder of eigenaar komt. Natuurlijk kan ik mijn gedoog gewoonweg verder zetten, maar ik wil voorkomen dat dat automatisch zou gebeuren en die overtreding een soort van verworven recht wordt.
Ik ben een fervent fietsgebruiker (ik heb geen auto), maar die eigenaar heeft al gezegd dat er nog 6 andere fietsrekken zijn die dikwijls niet bezet zijn. Is dat dan een reden om 4m3 oppervlakte (de nodige plek om 2 fietsen te stallen) naar eigen goeddunken een andere bestemming te mogen geven? Als iedereen zo denkt, kan iedereen een bepaalde plek als de zijne beschouwen. Helemaal krankzinnig wordt het als het gaat over een plek die al een welbepaalde bestemming heeft.
Ik wil dus geen einde stellen aan mijn gedoog, zolang de huidige uitbaters het pand uitbaten (die mensen moeten niet boeten voor de grootheidswaanzin van hun huisbaas). De andere piepkleine aandeelhouders willen zelfs liever dat ik het laat rusten, ze hebben er geen last van. Ik, eerlijk gezegd, tot hiertoe ook niet, maar stel dat ik mijn appartementen verhuur of verkoop, moet ik dan zeggen tegen die mensen (veel kinderen, veel fietsen) dat ze die twee fietsrekken niet mogen gebruiken? Moet ik het toelaten dat dat winkelpand bepaalde plekken met een welbepaalde bestemming zomaar inlijft? Waar houdt dat op?
Je spreekt over de vrederechter. Is het niet voldoende dat ik de eigenaar en de uitbater van het pand laat weten (via email) dat ik de huidige situatie gedoog, maar niet automatisch voor de volgende huurder/eigenaar? En is hij dan niet verplicht om dat aan hen mede te delen?


Groetjes

Janneman 

syn-d-icus
Offline
een niet-vraag
Als er geen probleem is (want niemand reclameert) dan begrijp ik niet waarom u deze vraag hier stelt.
Als niemand naar de vrederechter trekt om de toestand te stoppen dan stelt er zich geen probleem.
Uiteraard mag u zo een e-mail versturen, maar vanuit juridisch standpunt heeft het geen zin en dat om diverse redenen (u kan al overleden zijn als de huidige exploitant stopt, mogelijks hebt u het app. intussen verkocht, enz.). Uw toestemming heeft geen enkele waarde voor de andere huidige en toekomstige eigenaars in het gebouw waaronder volgende eigenaar van uw aandeel in het gebouw.
Janneman
Offline
Ik ga het nog één keer

Ik ga het nog één keer proberen:
1. Je spreekt over mijn toestemming. Ik geef helemaal geen toestemming, ik voer een stilzwijgend gedoogbeleid. Het is de eigenaar die aan zijn huurders mondeling de toestemming gegeven heeft om hun plantenkarren op de plek te zetten die bestemd is om fietsen te zetten. Op eigen houtje voert hij dus een bestemmingsverandering door.
2. Er is vandaag inderdaad geen probleem, maar misschien morgen wel als die uitbater zijn zaak wil overgeven. Hij, en de huisbaas, zullen er dan voorspelbaar automatisch vanuitgaan dat ook de volgende uitbater die karren daar mag zetten. Ik wil voorkomen dat dat gebeurt door uitbater én huisbaas te laten weten dat ik die overtreding niet langer zal dulden voor de volgende uitbater of eigenaar. M.a.w. dat ze niet zullen kunnen zeggen dat ik er nooit bezwaar tegen gemaakt heb, en dat ik dat maar eerder had moeten doen.
Het moet toch mogelijk zijn om te zeggen: ‘man, je bent in overtreding, ik ga er nu geen punt van maken, maar volgend jaar moet het afgelopen zijn; of ik trek naar de rechtbank. Of: man, je bent in overtreding, ik ga er nu geen punt van maken, maar als er een nieuwe uitbater komt, of wanneer je het pand verkoopt, zal ik die nieuwe huurder of eigenaar laten weten dat die 4m3 geen deel uitmaken van het pand, en  dat hij daar geen exclusieve gebruiksrechten over heeft, m.a.w. iedereen mag zijn fietsen daar plaatsen.
Je kunt wel zeggen: waarom niet wachten tot het zover is? Klopt, maar door de huidige uitbater én huisbaas van mijn voornemen nu al op de hoogte te brengen, kan ik misschien voorkomen dat ze tegen de volgende uitbater of eigenaar zouden zegen dat ze op die plek gerust hun koopwaar mogen zetten.
3. Je zegt dat mijn email geen enkele juridische waarde heeft. Dat betwijfel ik. Stel dat er een nieuwe uitbater of eigenaar komt en dat hun voorgangers hebben gezegd (of hen in de waan gelaten) dat ze die 4m3 gerust mogen gebruiken alsof het hun plekje is, en stel dat ik tegen die nieuwe mensen zeg: nee, dat mag niet, ik heb dat aan je voorgangers stilzwijgend toegestaan, maar ik heb hen schriftelijk verwittigd dat ik van de volgende uitbater of eigenaar die overtreding niet zal pikken, en dat ik er desnoods voor naar de vrederechter trek. Ik denk zelfs dat dat tot een ontbinding van een huur- of koopcontract kan leiden als ik die email aan hen overhandig.

syn-d-icus
Offline
geen waarde
Als enige mede-eigenaar kunt u geen geldige beslissingen (noch algemeen gedogen) nemen betreffende de gemene delen en al zeker niet niet naar de toekomst toe. Het volstaat dat er morgen een andere eigenaar in het gebouw komt die er een andere mening op nahoudt om die toestand (uw "persoonlijk" gedogen) te stoppen.

Ook de eigenaar die de winkel verhuurt is niet gemachtigd die toestemming voor gebruik van de gemene delen te geven.
Maar u wil het blijkbaar niet begrijpen en denkt dat u boven de wet staat.

Ik meen u hiermee juridisch correct te hebben ingelicht.
Janneman
Offline
Ik vrees dat begrijpend lezen

Ik vrees dat begrijpend lezen niet de sterkste kant is van Syndicus.
1. Ik neem in deze geen enkele beslissing, noch vandaan, noch morgen. Ik wil de huidige eigenaar en uitbater van het winkelpand alleen maar laten weten dat ik de nieuwe eigenaar of overnemer van het winkelpand niet zal toestaan om een deel van de gemeenschappelijke delen te beschouwen als zijn plek (exclusief gebruiksrecht), daar is geen toelating voor, dat kan enkel met een 4/5de van de stemmen, welke zonder mij nooit behaald kunnen worden.  
2. Eigenlijk begrijp je van alles wat ik schrijf en van mijn doelstellingen geen jota.
Je schrijft: ‘Het volstaat dat er morgen een andere eigenaar in het gebouw komt die er een andere mening op nahoudt om die toestand (uw "persoonlijk" gedogen) te stoppen.’  Ik heb geen belang bij dat gedogen en ben ook geen vragende partij. Als er een andere eigenaar dat wil stoppen, geen probleem voor mij, integendeel. Maar welke andere eigenaar kan dat dan zijn? De eigenaar van o.a. het winkelpand (bloemenwinkel) bezit samen met mij 4/5de van de aandelen.
Je schrijft: ‘Ook de eigenaar die de winkel verhuurt is niet gemachtigd die toestemming voor gebruik van de gemene delen te geven.’ – Daar gaat het hem juist om. Hij kan dat enkel met mijn toestemming, en die heeft hij niet, maar ik gedoog zijn overtreding.
De enige reden waarom ik hen deze email wil sturen is om te voorkomen dat ik de nieuwe uitbater van dat pand, die mijn onderbuur wordt, moet verwelkomen met een dagvaarding voor de vrederechter. Ik wil dat hij op de hoogte is van het feit dat hij zich niet automatisch mag permitteren wat zijn voorganger zich mocht permitteren (en misschien is dat geen probleem voor hem). Hij moet dat natuurlijk weten voor er een contractuele overeenkomst is met de vorige uitbater.  Onbegrijpelijk dat je dat niet kunt snapppen. 

syn-d-icus
Offline
geen enkele garantie
Uw e-mail heeft geen enkele juridische waarde jegens derden.
Hij is trouwens niet aan de nieuwe huurder gericht maar aan de eigenaar van het pand.
En die doet met uw e-mail wat hij wil. U kunt hem niet verplichten die te tonen aan potentiële huurders.
En niets garandeert dat hij bij een volgende verhuring nog steeds eigenaar is van dat pand.
Niets verbiedt u evenwel om die mail te versturen, dat weze ook duidelijk.

De enige correcte wijze van handelen bestaat erin dat de VME formeel stemt over een gedogen dat ophoudt bij einde huidig huurceel. En dat het duidelijk wordt genotuleerd uiteraard.
De one-man show van Janneman daarentegen is gepruts in de marge.
SIEBE
Offline
HUISMIER EN SYN-D-ICUS
Beide zeer terechte reacties, sta er volledig achter.
Begrijp Janneman helemaal niet : gedogen voor de ene en niet voor de andere = discriminatie. Bovendien geen enkele wettelijke grond. Fietsenstalling = fietsenstalling.

Heb gelijkaardig topic reeds tijdje terug op andere forums gelezen.

Men kan niet zelf rechter spelen.
 
Janneman
Offline
Aan allen, Ik vrees dat


Aan allen,

Ik vrees dat niemand van wie gereageerd heeft begrijpt waarover het gaat, anders zou ik zoveel onbegrijpelijke, niet ter zake, van de pot gerukte reacties krijgen. Ik had misschien moeten beginnen met duidelijker weer te geven over hoeveel eigenaars het gaat en voor welke quota ze staan.
Er zijn dus 4 eigenaars:
A (bezit 4 kavels, waaronder een winkelpand, goed voor 360/600
B (bezit 2 kavels goed voor 280/600
C (bezit 1 kavel goed voor 40/600)
D (bezit 3 garages goed 15/600).
Ikzelf ben hierin eigenaar B.  Merk op: eigenaar A en ik hebben samen 540/600 van de aandelen, dus ruimschoots meer dan 4/5de van de aandelen.

Op de VME-vergadering van feb. 2019 verkreeg eigenaar A met een nipte meerderheid van 2/3 (met steun van eigenaar C) het recht om tegen de uitbater van zijn winkelpand te zeggen dat ze de gemeenschappelijke delen mogen aanwenden om hun koopwaar uit te stallen (dit naar aanleiding van de nieuwe wet inzake gebruiksrecht gemeenschappelijke delen van jan. 2019). Uiteraard kan ik die beslissing niet meer aanvechten, en al zou ik het kunnen, ik zou het niet doen nu ik de uitbaters heb leren kennen.
Maar wat is nu het geval: de eigenaar van het winkelpand (eigenaar A dus) heeft zijn huurders ook de toelating gegeven om een van de plaatsen die sinds mensenheugenis bestemd is om fietsen te stallen, zo’n 4m3 (pal voor het winkelpand), aan te wenden om er bloemenkarren te zetten. Stoort me dat en heb ik er ongemak van? Niet echt, de uitbaters houden het relatief netjes en versperren geen reguliere doorgangen, reden waarom ik niet reclameer, ik gedoog. De eigenaars C en D kan het niet schelen. Wat is dan het probleem?
Wat eigenaar A zijn uitbater toezegt is een inbreuk op het rechtmatig gebruik van de gemeenschappelijke delen; hij voert hier zonder VME-goedkeuring een bestemmingsverandering in, wat een 4/5de meerderheid vereist. En zelfs al stonden er geen fietsenrekken zodat die plaats geen bepaalde bestemming had, ook dan kan winkel B die plek niet opeisen als haar vaste plek. Het opeisen van het exclusief gebruiksrecht van een bepaald deel van de gemeenschappelijk delen vereist ook 4/5de van de stemmen. Ik denk dat iedereen het daarover eens is.
Ik wil die huidige toestand echter gedogen om de uitbaters geen stokken in de wielen te steken. Ik ga die overtreding wel aanhangig maken als er een nieuwe uitbater komt. Het kan niet dat iedereen zonder VME-goedkeuring zomaar bepaalde plekken gaat opeisen als de zijne, tot wat leidt dat dan uiteindelijk?
 
Mijn email kan dat misschien voorkomen. Natuurlijk hoeft niemand met die email rekening te houden, maar gaat eigenaar A niet in de fout als hij aan een nieuwe uitbater verzwijgt dat het winkelpand van de VME nooit enig exclusief gebruiksrecht of bestemmingsverandering van de gemeenschappelijke delen gekregen heeft? M.a.w. dat wanneer iemand zijn fiets in die rekken zet hij dat zonder meer mag doen? Sterker nog: dat die plantenrekken er niet mogen staan, zelfs niet heel even.
 
Syndicus zegt: ‘De enige correcte wijze van handelen bestaat erin dat de VME formeel stemt over een gedogen dat ophoudt bij einde huidig huurceel. En dat het duidelijk wordt genotuleerd uiteraard.’ – Er is helemaal geen overeenkomst over dat gedogen gestemd, hoe kan er dan gestemd worden dat ze ophoudt? (Een onbegrijpelijke opmerking van iemand die juridische kennis heeft).
Eigenaar A kan natuurlijk wel de vraag op de agenda zetten om een exclusief gebruiksrecht of een bestemmingsverandering, waarvoor 4/5de van de stemmen voor nodig is, maar hij weet dat hij dan bot vangt.
Maar misschien kan ikzelf het voorstel op de agenda zetten: ik stel dan voor om aan het pand het exclusief recht toe te kennen om de fietsstalling voor hun deur te mogen gebruiken om hun koopwaar uit te stallen. Zelfs al stemmen alle mede-eigenaars voor (wat zeer onwaarschijnlijk is, ik heb een goede band met hen), dan wordt door mijn tegenstem het voorstel verworpen, en mogen op die plek niet langer plantenkarren staan. Toch ga ik de huidige uitbaters dat niet aandoen, maar ik hou het in gedachten.
 
Verder: ‘En niets garandeert dat hij bij een volgende verhuring nog steeds eigenaar is van dat pand.’ – Zéér onwaarschijnlijk, maar als er een nieuwe eigenaar zou komen, dan zal ik de overtreding formeel aanvechten, jammer dan voor de huidige uitbaters.
 
En helemaal van de pot gerukt: : gedogen voor de ene en niet voor de andere = discriminatie. ----  Wat een onzin. Als ik iemand iets stilzwijgend heb toegestaan, moet dat ook gelden voor zijn opvolger? Wat heeft dat met discriminatie te maken? Als ik een appartement verhuur en ik verbied mijn nieuwe huurder om te roken, gaat die dan ook spreken over discriminatie als hij weet heeft dat de vorige huurder wel mocht roken?
 
Ik lees ook nog: Bovendien geen enkele wettelijke grond. Fietsenstalling = fietsenstalling.  --- Geen enkele wettelijke grond tot wat? Maar inderdaad, Inderdaad, Fietsenstalling = fietsenstalling, dan zijn we het toch over iets eens, en dat is nu net wat ik hier al dagenlang zeg.   
 

SIEBE
Offline
GEDOGEN
Beste Janneman,

Hetgeen syn-d-icus reeds meermaals aanhaalde, en ook de reactie van Huismier : daar zit de volledige context in op uw vraag.

Mijn opmerking van discriminatie is terecht : zult u wel ondervinden bij de vrederechter.
Zulke toestand leidt op den duur tot wrevel en chaos ( dit uit ervaring in onze VME met meer kavels ). En uit uw verklaringen kan ik afleiden dat u dan eens en dan weer niet op dezelfde lijn zit met de eigenaar van het pand.

En als de wetgever moet rekening houden met wie u kunt uitstaan en wie misschien ( later ) niet; waarop is dat toch gebaseerd ?

In feite bent u met de situatie niet akkoord maar wil wel gedogen omdat u de huurders kunt uitstaan. Zie in geen enkele wetgeving hiervoor een wettelijke grond.

Kan enkel zeggen syn-d-icus is recht voor de raap en weet wat hij schrijft en zeker geen ONZIN.
Quimmo
Offline
@Janneman

Het is niet bepaald beleefd andere deelnemers, die u proberen te helpen met uw vraag, te antwoorden dat ze niet begrijpend kunnen lezen en dat hun antwoorden van de pot gerukt zijn.

Aan de anderen om mij te corrigeren als ik fout ben, maar ik zie het zo:

Ofwel is er nu ook met die 2/3 meerderheid beslist om dit gebruik van de fietsenstalling toe te laten en dan is het eventueel een onrechtmatige of onregelmatige beslissing, maar wordt deze definitief indien u dit niet binnen de 4 maanden laat vernietigen.

Ofwel is er gestemd om gebruik van andere gemeenschappelijke delen toe te laten en heeft de uitbater hier zelf de fietsenstalling aan toegevoegd. En dan heeft hij dit recht niet. Een nieuwe eigenaar of huurder kan zich sowieso nergens op beroepen. Er is zijn de basisakte, het reglement van mede-eigendom en het RIO. Voor punctuele beslissingen aangevuld met de notulen van de algemene vergadering. Dat is het enige wat tegenstelbaar is en daar heeft men zich aan te houden. Indien de eigenaar een nieuwe huurder iets wijsmaakt dat is dat zijn probleem en verantwoordelijkheid. Ten persoonlijke titel standpunten naar een andere eigenaar innemen kan volgens mij enkel maar tot verwarring leiden.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

SIEBE
Offline
QUIMMO
Quimmo, voor mij een correcte reactie, zonder franjes, beleefd en zoals het hoort.
Top
syn-d-icus
Offline
de VME beslist
Inderdaad. Het is de VME die beslist.
Punt.
Wat Janneman schrijft is zinloosheid ten top.
Over zijn boertig gedrag zeg ik verder niets want zeer basse-classe.

 
syn-d-icus
Offline
misbruik forum
dubbel
Janneman
Offline
Siebe, Je zegt: En uit uw

Siebe,

Je zegt: En uit uw verklaringen kan ik afleiden dat u dan eens en dan weer niet op dezelfde lijn zit met de eigenaar van het pand.  -- Ik vrees dat je er niets van begrepen hebt. 

Je zegt: En als de wetgever moet rekening houden met wie u kunt uitstaan en wie misschien ( later ) niet; waarop is dat toch gebaseerd ?  -- Wat een domme opmerking. Als ik nu al zeg dat ik dat gedogen voor de volgende uitbater niet zal voortzetten, hoe kun je zeggen dat ik dat ga doen omdat ik hem niet kan uitstaan? Ik ken die mensen niet eens, er zijn nog geen nieuwe uitbaters; ik weet zelfs niet of ik het nog ga meemaken of er een nieuwe uitbater komt. Héél dom!

 

Janneman
Offline
Quimmo, Je zegt: Ofwel is er

Quimmo,

Je zegt: Ofwel is er gestemd om gebruik van andere gemeenschappelijke delen toe te laten en heeft de uitbater hier zelf de fietsenstalling aan toegevoegd. En dan heeft hij dit recht niet.  -- Eindelijk, dat heb je blijkbaar als enige hier goed begrepen. Het winkelpand mag de gemeenschappellijke delen gebruiken voor commerciële doeleinden, daar kan en wil ik niets aan veranderen, zelfs al zou ik dat nog kunnen. Ook ik en alle andere mede-eigenaars (appartementsbewoners) mogen de gemeenschappelijke delen gebruiken, maar wat niet mag:
1: een bepaalde plek opeisen als jouw plek (het exclusief gebruiksrecht), daarvoor is 4/5 nodig.
2. een bepaalde plek een bestemmingsverandering toekennen (plaats om fietsen te stallen wordt plek om plantenkarren te zetten) zonder 4/5 meerderheid.  
3. door dat gebruiksrecht toe te passen mede-eigenaars op te zadelen met ongemakken (bijvoorbeeld gebruikelijke doorgangen en gaanpaden te sterk vernauwen).


Je zegt: Indien de eigenaar een nieuwe huurder iets wijsmaakt dat is dat zijn probleem en verantwoordelijkheid. -- Klopt! Maar ik zou dat wijsmaken willen voorkomen. Stel dat er een nieuwe uitbater komt, dus iemand waarmee ik moet samenleven. Het eerste wat ik tegen die man dan moet zeggen: 'hé man dat mag niet, daar is geen toelating voor.' Hij kan zeggen: 'dat weet ik, maar daar veeg ik mijn voeten aan.'  Goed, dan heb ik er ook geen probleem mee om die man voor de rechter te brengen, maar als hij zegt: 'dat wist ik niet', dan is dat een pijnlijke zaak voor hem en voor mij, hij is immers bedrogen. Ik ben ervan overtuigd dat als hij kan aantonen dat de vorige uitbater of zijn huisbaas verzwegen heeft dat er geen geldige overeenkomst is aangaande dat plaatsen van plantenkarren op de fietstallingen, dat dat kan leiden tot het ontbinden van het huurcontract.  
Door die email aan iedereen te sturen, wil ik eigenaar en uitbater ontraden om een eventuele opvolger iets wijs te maken.  

Je zegt: Ten persoonlijke titel standpunten naar een andere eigenaar innemen kan volgens mij enkel maar tot verwarring leiden.  ---  Dat kan inderdaad het geval zijn, maar niet in deze als het gaat over bestemmingsveranderingen en het toekennen van exclusieve gebruiksrechten van de gemeenschappelijke delen, daar is immers 4/5 van de stemmen voor vereist, welke zonder mij nooit behaald kan worden. M.a.w. met mijn standpunt valt of staat het antwoord op iemands vraag of we zulke uitzonderlijke gebruiksrechten aan iemand gaan verlenen. Ik zou als nieuwe uitbater (eigenaar) ook graag weten, liefst voor ik het contract teken, wat ik mag en niet mag, en of me iets wijsgemaakt of verzwegen wordt. En ik zeg niet dat er nooit zulke uitzonderlijke gebruiksrechten verleend kunnen worden, maar niet zonder mijn stem en dat onder mijn voorwaarden. Als iedereen zomaar een eigen plek gaat opeisen of naar eigen goeddunken bestemmingsveranderingen gaat doorvoeren of verlenen, en bovendien zijn eventuele opvolgers in de waan laat dat dat een uitgemaakte zaak is (verworven recht), pas dan is de verwarring en de chaos compleet.

 

SIEBE
Offline
#17
Excuses, ik ben van begin 1900 en toen moesten we al zeer jeugdig gaan werken = geen scholing = heel dom. Begrijpen doe ik niets, ik dikteer alles aan mijn collega ( even oud ) maar die kan met een klavier werken.
Het enige dat ik in 1900 meekreeg is beleefdheid.

Volgens mijn collega staat in de algemene voorwaarden van Quimmo geen minimum IQ vermeld, anders had ik met mijn hoog IQ gehalte ( 0.120 ) achter de komma niet op het forum gemogen.
Wat ik ook veel doe is uit ( op ) mijn Duym zuigen.
Janneman
Offline
Siebe, zelfkennis is het

Siebe, zelfkennis is het begin der wijsheid. En wat de laatste regel betreft die je schrijft: daar ben ik het volmondig mee eens.  

't appartement
Offline
het ettertje
Ik heb gevolgd van aan de zijlijn.
Hebben jullie nog niet door dat de persoon die schuilgaat achter de naam janneman, duym, enz.. een schizofreen is die in een totale psychose is terechtgekomen?
Hij stelt zijn ziektebeeld tentoon op meerdere fora.
Ik stel voor om op geen enkele van zijn opmerkingen nog te reageren.
Zoiets komt hard aan bij een psychoot. Ook voor ettertjes in het algemeen doet zoiets pijn.
Janneman
Offline
't appartement, ik begrijp

't appartement, ik begrijp het: voor sommigen gaat het wat boven hun petje, maar laat anderen dan toch hun zeg doen. Hoe absurd om op te roepen niet meer te reageren op iemands schrijven, en hoe pretentieus om te zeggen 'hebben jullie nog niet door dat?' Je stelt je hier op als een kleuterleider; ik denk dat die anderen zelf kunnen beslissen over wat te doen en te laten, trouwens, de reactie van Quimmo vond ik nog niet zo slecht, alvast een begin van iemand die probeert te begrijpen waarover het gaat. En als ik iemand schizofreen of psychotisch vind, dan reageer ik niet meer, maar ik maak me niet schuldig aan kinderachtige oproepen om die man of vrouw links te laten liggen. En kon er inhoudelijk nu echt niet één reactie van je af? Ik dacht niet dat het de bedoeling van dit forum is om enkel op de man te spelen, het mag naar mij toe, ik heb een dik vel, maar het mocht wel wat meer zijn dan dat schenengestamp van je.

Janneman
Offline
't appartement, nog dit: we

't appartement, nog dit: we kennen elkaar van het lange dispuut over de vraag of het hier besproken winkelpand het recht had om gebruik te maken van de gemeenschappelijke ruimte. Met je stellige overtuiging dat daarvoor 4/5 van de stemmen nodig was, sloeg je de bal compleet mis, helaas voor mij, jammer dat je daarin geen gelijk had. Met de nieuwe wet op de mede-eigendom van jan. 2019 kan dat winkelpand met 2/3de van de stemmen (vroeger 3/4de) zeer zeker gebruik maken van de gemeenschappelijke delen, zolang natuurlijk er geen plaatsen voor exclusief gebruik worden opgeëist (het pand zegt dit is mijn plekje), of bestemmingsveranderingen worden doorgevoerd (plek om fietsen te stallen wordt aangewend om bloemenkarren te zetten), want daarvoor is wel 4/5de nodig. Jouw juridische raadgevingen lijken me daarom eerder gestoeld op eigen oordelen en overwegingen, niet op wat de wet op het gedwongen mede-eigendom zegt.

Quimmo
Offline
Het Einde

Gezien deze discussie verder nergens toe lijkt te leiden, wordt ze hierbij afgesloten.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom