Informatieplicht verkoper /syndicus

Geen reacties
kat678
Offline
Op 26/1/2006 werd onze akte verleden tot aankoop 'casco' loft . Wij mochten ook de statuten ontvangen opgesteld 12/12/2005. De notaris heeft de nodige stedenbouwkundige inlichtingen aangevraagd en toegestuurd gekregen resp.dd 26/5/2004 en 9/10/2005. Nu blijkt dat een nieuwe stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd op 14/10/2005, vergund op 10/2/2006. Dus aangezien de vergunning is aangevraagd nadat de notaris inlichtingen had verkregen, is deze vergunning niet vermeld in de statuten of onze aankoopakte. Is de verkoper verplicht om de notaris en de koper in te lichten van deze nieuwe aanvraag ? Indien een nieuwe stedenkundige vergunning wordt verleend, moet dit verplicht in een authentieke akte verleden worden? Is dit de taak van de bouwheer? De syndicus is op de hoogte dat deze vergunning niet opgenomen is in de statuten. Heeft de syndicus een informatieplicht naar de VME toe om hun te adviseren de basisakte te laten aanpassen. Op de AV heeft de syndicus voorgesteld om de statuten te laten coordineren door een advocaat. Is dit niet de ideale gelegenheid om de 'nergens vermelde' stedenbouwkundige vergunning mee op te nemen in de basisakte? Heeft de syndicus een verplichting toe naar de VME om hun te adviseren of valt dit buiten hun bevoegdheid?