Interpretatie BW artikel 577-10 paragraaf 10

2 antwoorden [Laatste bericht]
Libeer
Offline
 
Op de website van een advocatenbureau (lawcity.be) wordt toelichting gegeven bij de wetswijziging in het BW artikel 577-2 paragraaf 10. Zij gaan wel zeer ver in hun interpretatie en beweren dat onder het toepassingsgebied ook het plaatsen van schotelantennes en airco's valt.
Is deze interpretatie wel correct? De gevolgen hiervan zouden wel heel groot zijn en sommige residenties zouden er beginnen uit te zien als zuiderse flatgebouwen. Ik denk ook niet dat veel eigenaars hiermede gelukkig zouden zijn.
Reactie van henzelf heb ik niet gekregen.
de bewuste URL: 
https://lawcity.be/is-het-plaatsen-van-een-oplaadpunt-door-een-individuele-mede-eigenaar-sinds-1-januari-2019-nu-echt-gemakkelijker-geworden/
jclibeer
nescio1
Offline
Geen wonder
 
dat u bij een dergelijke brede alleenstaande interpretatie niet snel of geen antwoord krijgt.
 
Bij airco’s kunnen de andere mede-eigenaars voorwaarden stellen qua uitzicht en vooral qua geluidsniveau. 
 
nescio1
Offline
Vrees woud van schotelantennes ongegrond
 
De wetgeving kan, ons inziens, voor schotelantennes, enkel uitgelegd worden als mogelijkheid tot het opzetten een collectief antennesysteem van en binnen het gebouw.
 
Dergelijk systeem bestaat uit 2 of 3 antennes gericht op de satellieten waarvan men de zenders wil ontvangen en een installatie om deze signalen verder te verspreiden binnen het gebouw, zoals bij de door ons gekende tv-distributie.
 
Best voorziet men dit reeds in de planfase van het gebouw, “namontage” zal veel breekwerk en kosten veroorzaken.
 
 
Wij hebben de zaak niet verder onderzocht maar uit geheugen menen wij ons te herinneren dat bij dergelijk systeem auteursrechten moeten betaald worden.
 
Reden waarom in zuiderse landen ieder zijn eigen antenne heeft die de signalen rechtenvrij uit de hemel kan plukken.