jaarrekening en balans

1 antwoord [Laatste bericht]
Rien
Offline

Beste
Enkele dagen terug heb ik onze syndicus gevraagd naar de jaarrekening en balans over 2011. Het betreft een app complex met 150 app en werkingskosten per jaar van ruim  € 500.000.
Dit was zijn antwoord:

Ingevolge uw mail van 22/4/2012 kunnen wij u als volgt informeren.

1)      Jaarrekening 2011

Deze werd op 26/3/2012 opgemaakt en enkele dagen nadien aan alle mede – eigenaars bezorgd. Heeft u deze afrekening niet ontvangen ? Dit document kan steeds geraadpleegd worden via onze website.

2)      Balans

De wet voorziet een door de Koning op te stellen minimum genormaliseerd rekeningstelsel. Vermits dit tot op heden nog niet gebeurd is kan dit document alsnog niet bezorgd worden.

Zijn jaarrekening als genoemd te zijn toegestuurd is een opsomming van de facturen voorzien van een vriendelijk en niet terzake doend commentaar van een CvdR.

Mijn vragen zijn:
Is er een wettelijke verplichting tot het publiceren van een jaarrekening en een balans en wat zijn de eisen die er aan gesteld mogen worden.

Het moge duidelijk zijn dat ik geen vertrouwen heb in het gevoerde beheer en de controle erop door de CvdR en de RvMe.

Mvg
Rien
 

Astrid CLABOTS oud
Offline
Geachte Het is inderdaad zo
Geachte


Het is inderdaad zo dat de uitvoering van de dwingende wetgeving omtrent de wijze van de te voeren boekhouding nog op zich laat wachten.

De Commissaris van de Rekeningen is in principe aangesteld om controle te voeren over de boekhouding die de syndicus moet voeren. Normaliter zou u dus alle vertrouwen moeten koesteren in de controles uitgevoerd door de door de AV verkozen Commissaris van de Rekeningen.

Indien dit niet zo is, stel ik voor dat u dit aankaart op de eerstvolgende algemene vergadering waarop het mandaat van de Commissaris van de Rekeningen dient te worden verlengd / hernieuwd / aan iemand anders te worden toegewezen, ...

Indien u welbepaalde posten concreet betwist, laat u dit best formeel weten aan de Commissaris van de Rekeningen en eventueel de syndicus. Het valt dan onder hun verantwoordelijkheid om u hierop transparant en correct van repliek te dienen en eventueel recht te zetten wat mis ging...

Vriendelijke groeten,
Astrid CLABOTS
ARGUS ADVOCATEN
HASSELT

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom