Keuring Electriciteit

3 antwoorden [Laatste bericht]
Eigenaar-Syndic
Offline
Bij verkoop app. dient er een keuring van de electrische installaties te gebeuren. Op een RVB zonder dat we er erg in hadden is beslist om een algemene keuring in elk app. te doen. Slechts 1 app. had er direct baat bij. De andere 2 waren verkocht maar de eigenaar verkoper had dit attest niet voorzien. Mag men dit afschuiven op de mede-eigendom of blijft het een individuele aangelegenheid ?
Quimmo
Offline
Gaat om privatieve delen

Eerst en vooral kan de raad van mede-eigendom geen beslissingen nemen, dit komt de algemene vergadering toe. Tenzij de algemene vergadering de RvME mandateert om bepaalde taken op zich te nemen voor de duur van een jaar.

Maar ook de AV kan geen beslissingen nemen over privatieve delen, enkel over gemeenschappelijke delen van het gebouw. Volgens mij moet elke individuele eigenaar dus zijn deel in de keuringskosten betalen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

deskundige
Offline
Beste,Bij mijn weten bestaat
Beste, Bij mijn weten bestaat er tot op heden bij een eigendomsoverdracht geen wettelijke verplichting om een keuringsattest betreffende het gemeenschappelijke elektriciteitsnetwerk af te leveren. Voor privatieve kavels moet dit attest er onder voorwaarden (ik dacht o.a.voor panden die dateren van voor 1981 maar ik ben niet zeker) wel zijn. Aangezien, zoals correct door Quimmo werd aangegeven, de vereniging van mede-eigenaars geen beslissings- noch uitvoeringsbevoegdheid over de privatieve delen heeft, kan zij hierover niet beslissen. Noot: De gewijzigde wet voorziet evenwel onder artikel 577-7§1, 1°, e) B.W. dat de AV thans, mits bijzondere motivering, over werken aan bepaalde privatieve delen, en dit, om economische of technische redenen, kan beslissen. Voormelde behoort hier m.i. niet toe. Hier moet volgens mij eerder worden gedacht aan bvb. terrasrenovaties, herstellingen aan daken met en of aan een dakterras,...